Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > HÌNH BÌNH HÀNH - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 19

HÌNH BÌNH HÀNH - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 19

TUẦN 19

A. Kiến thức cần nhớ:

  • Ki-lô-mét vuông
  • Hình bình hành
  • Diện tích hình bình hành

Ví dụ 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 4km2 = … m2                                                                                  b) 2m2 67dm2 = … dm2

    6m2 = … dm2                                                                        3m2 34cm2 = … cm2  

Hướng dẫn

a) 4km2 = 4 000 000m2                                                                     b) 2m2 67dm2 = 267dm2

    6m2 = 600dm2                                                                       3m2 34cm2 = 30034 cm2  

 Ví dụ 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Trong hình bên:

a) Các hình bình hành là: …………………………..

b) Hình bình hành ABCD có các cặp cạnh đối diện

song song và bằng nhau là …………………………

Hướng dẫn

Trong hình bên:

a) Các hình bình hành là: ANMD; NBCM; ABCD

b) Hình bình hành ABCD có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau là: AB và DC;

AD và BC

Ví dụ 3. Tính diện tích hình bình hành ABCD có:

a) Độ dài đáy 24cm, chiều cao 15cm

b) Độ dài đáy 5cm, chiều cao 17cm

Hướng dẫn

a) Diện tích hình bình hành ABCD là: 24 x 15 = 360 (cm2)

b) Diện tích hình bình hành ABCD là: 5 x 17 = 85 (cm2)

Ví dụ 4. Một hình bình hành có diện tích 1620cm2, độ dài đáy là 4dm5cm. Tính chiều cao của hình bình hành đó.

Hướng dẫn

Đổi 4dm5cm = 45cm

Chiều cao của hình bình hành đó là:

1620 : 45 = 36 (cm)

Đáp số: 36cm

 

banner học thử lớp 4

 

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2km2 = … m2                                                            b) 3000 000m2 = … km2

c) 4m2 = … dm2                                                            d) 4500cm2 = … dm2

Bài 2. Số?

a) 23m2 45dm2= … dm2                                              b) 30dm240cm2 = … cm2

c) 4 000 000m2 = … km2                                              d) 35 000cm2 = … dm2

Bài 3. Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm:

7km2 … 6900 000m2                                       4m2 75dm2 … 475dm2

3m2 … 30 000cm2                                           2m2 4cm2  … 204cm2

8dm2 … 1000cm2                                            8km2 700 000m2 … 870 000m2

Bài 4. Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:

a) Độ dài đáy dài 5m, chiều cao 35cm

b) Độ dài đáy 28cm, chiều cao 24cm

Bài 5. Một mảnh đất hình bình hành có độ dài hai cạnh liên tiếp là 17m và 25m. Tính chu vi của mảnh đất đó.

Bài 6. Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy 18m, chiều cao bằng ½ độ dài đáy. Tính diện tích của mảnh đất đó?

Bài 7.  Hình bình hành có độ dài đáy 35dm, chiều cao 2m. Hỏi diện tích hình đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Bài 8.  Hình bình hành có độ dài đáy 2m5cm, chiều cao 1m8dm. Hỏi hình đó có diện tích bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Bài 9. Một hình bình hành có diện tích 96m2, độ dài đáy 12m. Tính chiều cao của hình bình hành đó.

Bài 10. Một hình bình hành có diện tích 5m2, chiều cao 4m. Tính độ dài đáy của hình bình hành đó.

 

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN ONLINE

 

Bài 1.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2km2 = … m2                                                            b) 3 000 000m2 = … km2

c) 4m2 = … dm2                                                            d) 4500cm2 = … dm2


a):
b):
c):
d):

 

 

Bài 2. Số?

a) 23m2 45dm2= … dm2                                              b) 30dm240cm2 = … cm2

c) 4 000 000m2 = … km2                                              d) 35 000cm2 = … dm2


a):
b):
c):
d):

 

 

Bài 3. Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7km2 … 6900 000m2                                       b) 4m75dm2 … 475dm2

c) 3m2 … 30 000cm2                                           d) 2m2 4cm2  … 204cm2

e) 8dm2 … 1000cm2                                            f) 8km2 700 000m2 … 870 000m2


a):
b):
c):
d):
e):
f):

 

 

Bài 4. Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:

a) Độ dài đáy dài 5m, chiều cao 35cm

b) Độ dài đáy 28cm, chiều cao 24cm


a):
b):

 

 

Bài 5. Một mảnh đất hình bình hành có độ dài hai cạnh liên tiếp là 17m và 25m. Tính chu vi của mảnh đất đó.


Chu vi của mảnh đất đó là:

 

 

Bài 6. Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy 18m, chiều cao bằng \(\dfrac {1}{2}\) độ dài đáy. Tính diện tích của mảnh đất đó?


Diện tích hình bình hành là::

 

 

Bài 7.  Hình bình hành có độ dài đáy 35dm, chiều cao 2m. Hỏi diện tích hình đó bằng bao nhiêu mét vuông?


Diện tích hình bình hành đó là: :

 

 

mathx banner trường toán

 

Bài 8.  Hình bình hành có độ dài đáy 2m5cm, chiều cao 1m8dm. Hỏi hình đó có diện tích bao nhiêu đề-xi-mét vuông?


Diện tích hình bình hành đó là:

 

 

Bài 9. Một hình bình hành có diện tích 96m2, độ dài đáy 12m. Tính chiều cao của hình bình hành đó.


Chiều cao của hình bình hành đó là:

 

 

Bài 10. Một hình bình hành có diện tích 5m2, chiều cao 4m. Tính độ dài đáy của hình bình hành đó.


Độ dài cạnh đáy của hình bình hành đó là:

 

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 19 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần19

 

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 
  • Khóa học ôn thi toán quốc tế (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến cùng giáo viên giỏi (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline (học trực tiếp) tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Bài viết liên quan