Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN - NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 11

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN - NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 11

TUẦN 11

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  • Trừ hai số thập phân
  • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Ví dụ 1.  Tính bằng các thuận tiện nhất:

a) 45,25 – 18,7 + 37,75 – 24,3 = ....

b) 142,82 – 25,63 + 74,18 = ...

Hướng dẫn

a) 45,25 – 18,7 + 37,75 – 24,3 = (45,25 + 37,75) – (18,7 + 24,3)

                                                 = 83 – 43

                                                 = 40

b) 142,82 – 25,63 + 74,18 = (142,82 + 74,18) – 25,63

                                           = 217 – 25,63

                                           = 191,37

Ví dụ 2. Tìm x:

176,4 – x = 37,95                                     205,7 + x = 387,64

x + 14,52 = 82,5                                       145,8 – x = 64,8

Hướng dẫn

176,4 – x = 37,95                                     205,7 + x = 387,64

             x = 176,4 –  37,95                                     x = 387,64 – 205,7

             x = 138,45                                                 x = 181,94

 x + 14,52 = 82,5                                       145,8 – x = 64,8

             x = 82,5 –  14,52                                       x = 145,8 – 64,8 

             x = 67,98                                                   x = 81

Ví dụ 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 8,24m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi mảnh vườn đó.

Hướng dẫn

 

Chiều dài mảnh vườn đó là

8,24 x 3 = 24,72 (m)

Chu vi mảnh vườn đó là

(8,24 + 24,72) x 2 = 65,92 (m)

Đáp số: 65,92m.

Ví dụ 4. Trung bình cộng của ba số là 25,42. Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 58,5. Biết số thứ ba hơn số thứ nhất là 7,4. Tìm ba số đó.

Hướng dẫn

Tổng của ba số là: 25,42 x 3 = 76,26

Số thứ nhất là: 76,26 - 58,5 = 17,76

Số thứ hai là: (58,5 – 7,4) : 2 = 25,55

Số thứ ba là:  (58,5 + 7,4) : 2 = 32,95

Ví dụ 5. Một ô tô trung bình mỗi giờ đi được 42,6km

a) Trong 3 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Ô tô đó đi quãng đường từ A đến B hết 4 giờ. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét? (Vận tốc của ô tô không thay đổi)

Hướng dẫn

Trong 3 giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là

42,6 x 3 = 127,8 (km)

Quãng đường AB dài số ki-lô-mét là

42,6 x 4 = 170,4 (km)

Đáp số: a) 127,8km; b) 170,4km

     

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

96,12 – 37,95                                                  56,7 – 35,46

157,5 – 92,74                                                 79,38 – 18,9

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

12,7 x 9                                                         37,5 x 24        

0,145 x 15                                                    6,95 x 14

85 x 100 : 10                                                   515 x 1000 : 100

Bài 3. Tìm x:

179,4 – x = 32,15                                                3,45 + x = 23

x + 12,45 = 123,5                                              13,56 + x = 21,5

Bài 4. Tìm x:

3,45 – 2,5 + x = 1,78                                          x + (9,7 – 5,54) = 61,2

12,3 – x + 4,5 = 2,3                                           (x + 37,6) – 20,8 = 21,7 

Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 17,58 – 6,35 – 5,65 = ….

b) 513,76 – 62,8 + 49,04 = …

c) (1,1 x 1,2 x 1,3 x 1,4 x 1,5 x 1,6 ) x (1,25 – 0,25 x 5)

Bài 6. Một số nếu giảm đi 5 lần rồi bớt đi 32,28 thì được 41,72. Tìm số đó.

Bài 7. Một tấm vải dài 49m. Lần thứ nhất bán 12,5m; lần thứ hai bán 17,6m. Hỏi sau hai lần bán tấm vải còn lại dài bao nhiêu mét?

Bài 8. Ba bao đường cân nặng 250,7kg. Bao thứ hai và bao thứ ba cân nặng 169,8kg; bao thứ hai nhẹ hơn bao thứ nhất 5,9kg. Hỏi mỗi bao đường cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 9. Tìm hiệu của hai số, biết rằng nếu số lớn thêm 15,4 và số bé thêm 7,8 thì hiệu mới bằng 20,08.

Bài 10. Một cửa hàng trong một ngày bán được 3 tạ rưỡi gạo. Buổi sáng bán được 1 tạ rưỡi gạo; buổi chiều bán kém buổi tối là 60kg gạo. Hỏi buổi chiều và buổi tối, mỗi buổi bán được bao nhiêu tạ gạo?

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 11 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 11

                       

                          


Bài viết liên quan