Banner trang chi tiết
MathX Học toán

Bài học tuần

Phần học hàng tuần môn toán lớp 5, để học tốt phần này học sinh nên học tuần tự theo các tuần và các bài học, đề luyện tập trong mỗi tuần.

Mỗi tuần học trong chuyên mục học toán hàng tuần trên mathx.vn đều bao gồm:

1. Bài giảng lý thuyết cơ bản theo chương trình sách giáo khoa, nội dung kiến thức ứng với tuần đang học

2. Đề luyện tập cơ bản: gồm các bài tập luyện tập cơ bản bám sát kiến thức sách giáo khoa.

3. Đề luyện tập nâng cao: gồm các bài tập nâng cao ứng với kiến thức của tuần đó và các bài toán chọn lọc phát triển tư duy.

4. Hướng dẫn giải các bài tập luyện tập nâng cao.

 

Bài học tuần 1 (04/09 - 10/09)

- Ôn tập phân số: tính chất cơ bản của phân số; so sánh hai phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 2 (11/09 - 17/09)

- Ôn tập phân số: Các phép cộng, trừ, nhân, chia hai phân số; Hỗn số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 3 (18/09 - 24/09)

- Ôn tập chung; Ôn tập về giải toán.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 4 (25/09 - 01/10)

- Ôn tập và bổ sung về giải toán.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 5 (02/10 - 08/10)

- Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo khối lượng, bảng đơn vị đo diện tích.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 6 (09/10 - 15/10)

- Héc-ta; Luyện tập chung

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Héc-ta

Bài tập luyện tập tuần 6 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 6 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Toán tư duy - Tuần 06

Đề kiểm tra 15 phút Tuần 6 Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 7 (16/10 - 22/10)

- Khái niệm số thập phân; Hàng của số thập phân; Đọc, viết số thập phân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 8 (23/10 - 29/10)

- Số thập phân bằng nhau; So sánh hai số thập phân; Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 9 (30/10 - 05/11)

- Viết số đo khối lượng, số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I

Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I


Bài học tuần 10 (06/11 - 12/11)

- Cộng hai số thập phân; Tổng của nhiều số thập phân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 11 (13/11- 19/11)

- Trừ hai số thập phân; Nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 12 (20/11 - 26/11)

- Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...; Nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 13 ( 27/11 - 03/12)

- Chia một số thập phân cho 1 số tự nhiên; Chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000...

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 14 (04/12 - 10/12)

- Chia một số tự nhiên cho 1 số tự nhiên, thương là số thập phân; Chia 1 số tự nhiên cho 1 số thập phân; Chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 15 (11/12 - 17/12)

- Tỉ số phần trăm.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 16 (18/12 - 24/12)

- Giải toán về tỉ số phần trăm.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 17 (25/12 - 31/12)

- Giới thiệu máy tính bỏ túi, tính tỉ số phần trăm bằng máy tính; Hình tam giác.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Hình tam giác

Bài tập luyện tập tuần 17 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 17 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề kiểm tra tháng 12 Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 18 (01/01 - 07/01)

- Diện tích hình tam giác; Hình thang.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Ôn tập kiểm tra học kỳ I

Ôn tập học kì 1


Bài học tuần 19 (08/01 - 14/01)

- Diện tích hình thang; Hình tròn; Đường tròn; Chu vi hình tròn.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 20 (15/01 - 21/01)

- Diện tích hình tròn; Giới thiệu về biểu đồ hình quạt.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 21 (22/01 - 28/01)

- Luyện tập về tính diện tích; Hình hộp chữ nhật; Hình lập phương; Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 22 (29/01 - 04/02)

- Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương; Thể tích của một hình.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 23 (05/02 - 11/02)

- Xăng-ti-mét khối; Đề-xi-mét khối; Thể tích Hình hộp chữ nhật; Thể tích Hình lập phương.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 24 (12/02 - 18/02)

- Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 25 (19/02 - 25/02)

- Bảng đơn vị đo thời gian; Cộng, trừ số đo thời gian.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 26 (26/02 - 04/03)

- Nhân số đo thời gian với một số; Chia số đo thời gian cho một số; Vận tốc.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 27 (05/03 - 11/03)

- Quãng đường; Thời gian.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Ôn tập kiểm tra giữa kỳ II

Tổng hợp các đề ôn tập kiểm tra giữa kì 2


Bài học tuần 28 (12/03 - 18/03)

- Ôn tập về số tự nhiên; Ôn tập về phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 29 (19/03 - 25/03)

- Ôn tập về phân số; Ôn tập về số thập phân; Ôn tập về độ dài và khối lượng.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

 

Bài tập luyện tập tuần 29 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 29 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 30 (26/03 - 01/04)

- Ôn tập về  đo diện tích; Ôn tập về  đo  thể tích; Ôn tập về đo thời gian.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài tập luyện tập tuần 30 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 30 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 31 (02/04 - 08/04)

- Ôn tập: Phép cộng, phép trừ, Phép nhân, Phép chia.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài tập luyện tập tuần 31 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 31 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 32 (09/04 - 15/04)

- Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian; Ôn tập về tính chu vi, diện tích.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài tập luyện tập tuần 32 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 32 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 33 (16/04 - 22/04)

- Ôn tập về tính diện tích, thể tích; Ôn tập các dạng toán đã học.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài tập luyện tập tuần 33 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 33 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ATài liệu ôn tập cuối học kỳ II

Tài liệu ôn tập cuối học kỳ II bao gồm:

- Đề cương ôn tập cuối học kì II.

- 10 đề thi tham khảo, luyện tập cuối học kì II.


Bài tập luyện tập tuần 34 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 34 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài tập luyện tập tuần 35 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 35 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/AÔn tập kiểm tra học kỳ II

Các đề thi ôn tập học kỳ 2 môn Toán lớp 5.

Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 1) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 2) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 3) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 4) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 5) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A