Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Học toán

Bài học tuần

Bài học tuần 1 (04/09 - 10/09)

- Ôn tập phân số: tính chất cơ bản của phân số; so sánh hai phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 2 (11/09 - 17/09)

- Ôn tập phân số: Các phép cộng, trừ, nhân, chia hai phân số; Hỗn số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 3 (18/09 - 24/09)

- Ôn tập chung; Ôn tập về giải toán.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 4 (25/09 - 01/10)

- Ôn tập và bổ sung về giải toán.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 5 (02/10 - 08/10)

- Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo khối lượng, bảng đơn vị đo diện tích.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 6 (09/10 - 15/10)

- Héc-ta; Luyện tập chung

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Héc-ta

Bài tập luyện tập tuần 6 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 6 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 7 (16/10 - 22/10)

- Khái niệm số thập phân; Hàng của số thập phân; Đọc, viết số thập phân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 8 (23/10 - 29/10)

- Số thập phân bằng nhau; So sánh hai số thập phân; Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 9 (30/10 - 05/11)

- Viết số đo khối lượng, số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I

Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I


Bài học tuần 10 (06/11 - 12/11)

- Cộng hai số thập phân; Tổng của nhiều số thập phân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 11 (13/11- 19/11)

- Trừ hai số thập phân; Nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 12 (20/11 - 26/11)

- Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...; Nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 13 ( 27/11 - 03/12)

- Chia một số thập phân cho 1 số tự nhiên; Chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000...

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 14 (04/12 - 10/12)

- Chia một số tự nhiên cho 1 số tự nhiên, thương là số thập phân; Chia 1 số tự nhiên cho 1 số thập phân; Chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 15 (11/12 - 17/12)

- Tỉ số phần trăm.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 16 (18/12 - 24/12)

- Giải toán về tỉ số phần trăm.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 17 (25/12 - 31/12)

- Giới thiệu máy tính bỏ túi, tính tỉ số phần trăm bằng máy tính; Hình tam giác.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 18 (01/01 - 07/01)

- Diện tích hình tam giác; Hình thang.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Ôn tập kiểm tra học kỳ I

Ôn tập học kì 1


Bài học tuần 19 (08/01 - 14/01)

- Diện tích hình thang; Hình tròn; Đường tròn; Chu vi hình tròn.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 20 (15/01 - 21/01)

- Diện tích hình tròn; Giới thiệu về biểu đồ hình quạt.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 21 (22/01 - 28/01)

- Luyện tập về tính diện tích; Hình hộp chữ nhật; Hình lập phương; Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 22 (29/01 - 04/02)

- Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương; Thể tích của một hình.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 23 (05/02 - 11/02)

- Xăng-ti-mét khối; Đề-xi-mét khối; Thể tích Hình hộp chữ nhật; Thể tích Hình lập phương.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 24 (12/02 - 18/02)

- Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài tập luyện tập tuần 24 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 25 (19/02 - 25/02)

- Bảng đơn vị đo thời gian; Cộng, trừ số đo thời gian.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 26 (26/02 - 04/03)

- Nhân số đo thời gian với một số; Chia số đo thời gian cho một số; Vận tốc.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 27 (05/03 - 11/03)

- Quãng đường; Thời gian.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Ôn tập kiểm tra giữa kỳ II

Tổng hợp các đề ôn tập kiểm tra giữa kì 2


Bài học tuần 28 (12/03 - 18/03)

- Ôn tập về số tự nhiên; Ôn tập về phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 29 (19/03 - 25/03)

- Ôn tập về phân số; Ôn tập về số thập phân; Ôn tập về độ dài và khối lượng.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

 

Bài tập luyện tập tuần 29 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 29 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 30 (26/03 - 01/04)

- Ôn tập về  đo diện tích; Ôn tập về  đo  thể tích; Ôn tập về đo thời gian.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài tập luyện tập tuần 30 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 30 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 31 (02/04 - 08/04)

- Ôn tập: Phép cộng, phép trừ, Phép nhân, Phép chia.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài tập luyện tập tuần 31 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 31 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 32 (09/04 - 15/04)

- Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian; Ôn tập về tính chu vi, diện tích.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài tập luyện tập tuần 32 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 32 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 33 (16/04 - 22/04)

- Ôn tập về tính diện tích, thể tích; Ôn tập các dạng toán đã học.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài tập luyện tập tuần 33 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 33 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ATài liệu ôn tập cuối học kỳ II

Tài liệu ôn tập cuối học kỳ II bao gồm:

- Đề cương ôn tập cuối học kì II.

- 10 đề thi tham khảo, luyện tập cuối học kì II.


Bài học tuần 34 (23/04 - 29/04)

Bài học tuần 34

Bài tập luyện tập tuần 34 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 34 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 35 (30/04 - 06/05)

Bài học tuần 35

Bài tập luyện tập tuần 35 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 35 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/AÔn tập kiểm tra học kỳ II

Các đề thi ôn tập học kỳ 2 môn Toán lớp 5.

Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 1) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 2) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 3) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 4) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 5) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A