Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

 

Đội ngũ MATHX biên soạn bộ 5 đề thi giữa học kì 2 Toán 4 có đáp án cho đầy đủ các phần, các chương, bài, bám sát chương trình học giúp các em học sinh luyện thi hiệu quả. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi giữa kì sắp tới!

 

Phụ huynh và các em học sinh xem thêm bộ 5 đề thi giữa kì 2 Toán lớp 4 kèm lời giải chi tiết tại đây:

 

 

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 1

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 2

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 4

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - TOÁN LỚP 4 - ĐỀ SỐ 3

NĂM HỌC 2023 - 2024

 

 

Phần 1: Trắc nghiệm

 

Câu 1. Trong các số 32743; 41561; 54567 số chia hết cho 3 là:


 

Câu 2. Phân số nào dưới đây bằng \(\dfrac{3}{7}\)?

A. \(\dfrac{15}{28}\)                                            B. \(\dfrac{12}{21}\)

C. \(\dfrac{12}{24}\)                                            D. \(\dfrac{9}{21}\)


 

Câu 3. Rút gọn phân số \(\dfrac{12}{28}\) ta được kết quả là:

A. \(\dfrac{6}{12}\)                                            B. \(\dfrac{2}{8}\)

C. \(\dfrac{3}{7}\)                                             D. \(\dfrac{3}{4}\)


 

Câu 4. 45dm2  37cm2 = .............cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:


 

Câu 5. Cho hình bình hành có diện tích 525m2, chiều cao 15m. Độ dài đáy của hình bình hành là:


 

Câu 6. Giá trị của biểu thức \(\dfrac{5}{9}\;+\;\dfrac{3}{8}\;\times\;\dfrac{4}{9}\) là:

A. \(\dfrac{3}{8}\)                                            B. \(\dfrac{7}{18}\)

C. \(\dfrac{11}{18}\)                                          D. \(\dfrac{13}{18}\)


 

 

 

Phần 2. Tự luận

 

 

 

Bài 1. (1 điểm) Tính:

 

a) \({\dfrac{1}{2}}\ \times\ {\dfrac{1}{3}}\ -\ {\dfrac{1}{8}}\ = \ .................\)

 

b) \({\dfrac{5}{2}}\ :\ {\dfrac{1}{4}}\ -\ {\dfrac{1}{8}}\ = \ ...........\)

 

Lời giải:

 

 

a) \({\begin{array}{r l}{{\dfrac{1}{2}}\,\,\times\,{\dfrac{1}{3}}\,\,-\,\,{\dfrac{1}{8}}\,\,=\,\,{\dfrac{1}{6}}\,\,-\,\,{\dfrac{1}{24}}\,\,-\,\,{\dfrac{4}{24}}\,\,=\,\,{\dfrac{3}{24}}\,\,=\,\,\,{\dfrac{1}{24}}\,\,}\end{array}}\,\)

 

b) \({\dfrac{5}{2}}\ :\ {\dfrac{1}{4}}\ -\ {\dfrac{1}{8}}\ =\ {\dfrac{5}{2}}\ \times\ {\dfrac{4}{1}}\ -\ {\dfrac{1}{8}}=\ 10\ -\ {\dfrac{1}{8}}\ =\ {\dfrac{80}{8}}-{\dfrac{1}{8}}\ =\ {\dfrac{79}{8}}\)

 

banner học thử lớp 4

 

Bài 2. (2 điểm) Tính:

 

a) \(x\ +\ {\dfrac{2}{5}}\ =\ 2\ -\ {\dfrac{3}{7}}\)

 

b) \(\dfrac{5}{7}\ +\ \dfrac{x}{35}\ =\ \dfrac{4}{5}\)

 

Lời giải:

 

a) \(x\ +\ {\dfrac{2}{5}}\ =\ 2\ -\ {\dfrac{3}{7}}\)

 

\(x\ +\ {\dfrac{2}{5}}\ =\ {\dfrac{11}{7}}\)

 

\(x\ =\ {\dfrac{11}{7}}-{\dfrac{2}{5}}\)

 

\(x\ =\ {\dfrac{41}{35}}\)

 

b) \(\dfrac{5}{7}\ +\ \dfrac{x}{35}\ =\ \dfrac{4}{5}\)

 

\({\dfrac{x}{35}}\ =\ {\dfrac{4}{5}}-{\dfrac{5}{7}}\)

 

\({\dfrac{x}{35}}\ =\ {\dfrac{3}{35}}\)

 

\(x = 3\)

 

 

 

Bài 3. (3 điểm) Lớp 4A có 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại: \(\dfrac{1}{3}\) số em của lớp đạt loại Giỏi, \(\dfrac{2}{5}\) số em của lớp đạt loại Khá, còn lại là loại trung bình. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu em xếp loại trung bình?

Lời giải:

 

Lớp 4A có số em đạt loại Giỏi là:

 

45 × \(\dfrac{1}{3}\) = 15 (em)

 

Lớp 4A có số em đạt loại Khá là:

 

45 × \(\dfrac{2}{5}\) = 18 (em)

 

Lớp 4A có số em đạt loại trung bình là:

 

45 – (15 + 18) = 12 (em)

 

Đáp số: 12 em.
 

 

 

banner trường toán mathx

 

 

 

Bài 4. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện:

 

\({\dfrac{4}{15}}+{\dfrac{35}{99}}+{\dfrac{11}{15}}-{\dfrac{2}{7}}+{\dfrac{64}{99}}-{\dfrac{5}{7}}\)Lời giải:

 

\({\dfrac{4}{15}}+{\dfrac{35}{99}}+{\dfrac{11}{15}}-{\dfrac{2}{7}}+{\dfrac{64}{99}}-{\dfrac{5}{7}}\)

 

\(=\left({\dfrac{4}{15}}+{\dfrac{11}{15}}\right)+\left({\dfrac{35}{99}}+{\dfrac{64}{99}}\right)-\left({\dfrac{2}{7}}+{\dfrac{5}{7}}\right)\)

 

\(={\dfrac{15}{15}}+{\dfrac{99}{99}}-{\dfrac{7}{7}}\)

 

= 1 + 1 − 1

 

= 2 − 1

 

= 1

 

 

 

Trên đây MATHX đã hướng dẫn các em chữa đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 4 - đề 3. Ngoài ra các bậc phụ huynh cần cho con em mình học đúng phương pháp và tham khảo các khóa học online tại MATHX.VN để giúp con tự tin chinh phục môn toán nhé.
 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 

  • Khóa học ôn thi cấp 2 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến cùng giáo viên giỏi (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline (học trực tiếp) tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Bài viết liên quan