Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Lớp 4

Bài học tuần 11 (13/11- 19/11)

- Nhân với 10; 100; ...Chia cho 10; 100; ...; Tính chất kết hợp của phép nhân; Nhân với số có tận cùng là chữ số 0.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài giảng/Đề luyện tập Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Nhân với 10, 100, 1000, ...   Chia cho 10, 100, 1000, ...
Tính chất kết hợp của phép nhân
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Đề-xi-mét vuông
Mét vuông
Bài tập luyện tập tuần 11 - cơ bản 30 phút 22484 0 N/A
Bài tập luyện tập tuần 11 - nâng cao 30 phút 9474 0 N/A
Đề kiểm tra 15 phút Tuần 11 15 phút 5620 0 N/A
Toán tư duy - Tuần 11