Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > HÉC-TA - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 6

HÉC-TA - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 6

A. Kiến thức cần nhớ

Thông thường, khi đo diện tích ruộng đất, người ta còn dùng đơn vị héc-ta.

1dam\(^2\) = 100m\(^2\)

1hm\(^2\) = 100dam\(^2\) = 10 000m\(^2\)

1ha = 1hm\(^2\)

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 200 ha = ... dam\(^2\)

b) 30 dam\(^2\) = ... m\(^2\)

Giải:

a) 200 ha = 20000 dam\(^2\)

b) 30 dam\(^2\) = 3000 m\(^2\)

Ví dụ 2: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 160m và chiều rộng 125m. Hỏi khu đất đó có diện tích bao nhiêu héc-ta?

Giải:

Diện tích khu đất là: 160 x 125 = 20000 (m\(^2\)) = 2 (ha)

Ví dụ 3: Một khu đất dạng hình bình hành có độ dài đáy là 1hm 25m, chiều cao là 100m. Hỏi khu đất đó có diện tích bao nhiêu đề-ca-mét vuông?

Giải:

1hm 25m = 125m

Diện tích khu đất là: 125 x 100 = 12500 (m\(^2\)) = 125 (dam\(^2\))

Ví dụ 4: Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 60dm. Để lát nền căn phòng đó, người ta dùng loại gạch men hình vuông cạnh 4dm. Hỏi căn phòng được lát bằng bao nhiêu viên gạch men đó? (Phần diện tích mạch vữa không đáng kể)

Giải:

8m = 80dm

Diện tích căn phòng là: 80 x 60 = 4800 (dm\(^2\))

Diện tích mỗi viên gạch là: 4 x 4 = 16 (dm\(^2\))

Số lượng gạch là: 4800 : 16 = 300 (viên)

Ví dụ 5: Một hình thoi có độ dài đường chéo lớn là 200m, độ dài đường chéo bé là 150m. Hỏi hình thoi đó có diện tích bao nhiêu héc-ta?

Giải:

Diện tích hình thoi là: 200 x 150 = 30000 (m\(^2\)) = 3 (ha)

C. Bài tập tự luyện

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7ha = ... m\(^2\)

b) 3km\(^2\) = ... ha

c) 500 000 m\(^2\) = ... ha

Bài 2: Viết phân số tối giản vào chỗ chấm: 75m\(^2\) = ... ha.

Bài 3: Hợp tác xã trồng rau sạch trên diện tích 1ha 350 m\(^2\). Người ta đã trồng rau được \(\dfrac{4}{9}\) diện tích đó. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vuông chưa trồng rau?

Bài 4: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 600m. Biết chiều dài bằng trung bình cộng của nửa chu vi và chiều rộng. Hỏi khu đất đó có diện tích là bao nhiêu héc-ta?

Bài 5: Một hình thoi có hiệu độ dài hai đường chéo là 10\(\dfrac{1}{5}\)m; tỉ số của độ dài đường chéo bé và đường chéo lớn là \(\dfrac{2}{5}\). Hỏi hình thoi đó có diện tích là bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Bài 6: Một khu đất dạng hình bình hành có độ dài đáy là 1hm 25m, chiều cao bằng \(\dfrac{4}{5}\) độ dài đáy. Hỏi khu đất đó có diện tích  bao nhiêu đề-ca-mét vuông?

Bài 7: Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng \(\dfrac{3}{4}\) chiều dài. Để lát nền căn phòng đó, người ta dùng loại gạch men hình vuông cạnh 4dm. Hỏi căn phòng được lát bằng bao nhiêu viên gạch men đó? (Phần diện tích mạch vữa không đáng kể).

Bài 8: Người ta trải một tấm thảm hình chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 3m lên nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng \(\dfrac{3}{4}\) chiều dài. Tính diện  tích phần nền nhà không trải thảm.

Bài 9: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{5}\) chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó, biết rằng chiều dài hơn chiều rộng 9m.

Bài 10: Một khu nghỉ mát hình chữ nhật có chu vi 3km 7hm và chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Hỏi diện tích khu nghỉ mát đó là bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta?

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 6 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 6


Bài viết liên quan