Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 15

CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 15

TUẦN 15

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Ví dụ 1.  Đặt tính rồi tính:

243 : 3                        450 : 5                      147 : 7    

Hướng dẫn

Ví dụ 2. Tìm x:

a) \( x \times 8 = 40 \times 9\)                                            b) \( x \times 7 = 300 + 71\)

Hướng dẫn

a) \( x \times 8 = 40 \times 9\)                                            b) \( x \times 7 = 300 + 71\)

    \( x \times 8 = 360\)                                                     \( x \times 7 = 371\) 

   \( x =360 : 8\)                                                        \( x = 371 : 7\)

   \( x =45\)                                                               \( x =53\)

Ví dụ 3. Tính:

a) \( 693:3 \times 7 = ...\)                                          b) \( 392:7 +12 7 = ...\)

Hướng dẫn

a) \( 693:3 \times 7 = ...\)                                          b) \( 392:7 +12 7 = ...\)

 \( \begin{array}{l} 392:7 + 127\\ = 56 + 127\\ = 183 \end{array}\)                                                   \( \begin{array}{l} 693:3 \times 7\\ = 231 \times 7\\ = 1617 \end{array}\)

Ví dụ 4Một túi gạo chứa được 5kg. Hỏi 147kg gạo chứa được vào bao nhiêu túi như thế và còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam gao?

Hướng dẫn

Ta có: 147 : 5 = 29 dư 2

 Vậy 147kg gạo chứa được vào 29 bao và còn thừa 2kg gạo

Đáp số: 29 bao thừa 2kg.

Ví dụ 5. Tìm một số, biết rằng nếu gấp số đó lên 2 lần, được bao nhiêu lại gấp lên 5 lần thì được 450

Hướng dẫn

Gọi số cần tìm là a

Khi đó ta có: a x 2 x 5 = 450

                     a x 10 = 450

                     a = 450 : 10

                     a = 45

Vậy số cần tìm là 45.

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

 892 : 4                           425 : 5                        456 : 7                    726 : 6

Bài 2. Tìm x:

a) \(x \times 7 = 840\)                             b) \( x \times 5 = 45\times 9\)

c) 484 : x = 4                               c) 750 : x = 6

Bài 3. Tính:

a) \( 123:3 +148:4 = ...\)                                          b) \( 171:9 +635 : 5 = ...\)

Bài 4. Có 120 học sinh xếp đều thành 8 hàng. Hỏi 6 hàng đó có bao nhiêu học sinh?

Bài 5.Một người nuôi 280 con gà, nhốt đều vào 8 ngăn chuồng. Người đó đã bán đi số con gà bằng số gà nốt trong 2 ngăn chuồng. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu con gà?

Bài 6. Người ta đen 120kg gạo chia đều vào các túi, mỗi túi 5kg. Hỏi sau khi bán 14 túi gạo thì còn lại bao nhiêu túi gạo?

Bài 7.  Có 9 hộp đựng đầy bút. Nếu lấy ra ở mỗi hộp 2 chiếc bút thì số bút lấy ra đúng bằng số bút có trong 3 hộp đầy. Hỏi 9 hộp đó có tất cả bao nhiêu chiếc bút?

Bài 8. Mỗi lá cờ may hết 5dm vải. Hỏi có 123dm vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu lá cờ và còn thừa mấy đề-xi-mét vải?

Bài 9Mỗi can đựng được 5 lít dầu. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái can để đựng hết 236 lít dầu?

Bài 10. Một cuộn dây điện dài 504m, người ta lấy ra \( \dfrac{1}{6}\) cuộn dây điện đó. Hỏi còn lại bao nhiêu mét dây điện?

Bài 11.  Bác Mai đem đi chợ 207 quả cam. Dọc đường bác bán \(% MathType!MTEF!2!1!+- % feaahmart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbdfgBPj % MCPbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhiov2DaerbuLwBLnhiov2DGi1B % TfMBaebbnrfifHhDYfgasaacH80jY-yipgYlh9vqqj-hEeeu0xXdbb % a9frFj0-OqFfea0dXdd9vqaq-JfrVkFHe9pgea0dXdar-Jb9hs0dXd % bPYxe9vr0-vr0-vqpWqaaeaabaGaaiaacaqabeaadaabauaaaOqaam % aalaaabaGaaGymaaqaaiaaiAdaaaaaaa!3A26! \dfrac{1}{9}\)số cam, số còn lại bán ở chợ. Hỏi số cam bác bán ở chợ là bao nhiêu quả?

Bài 12. Tìm một số, biết rằng số đó chia cho 9 thì được thương là 78 và có số dư là số lớn nhất có thể có trong phép chia đó

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 15 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 15

 

 


Bài viết liên quan