Banner trang chi tiết

Lớp 3

Bài học tuần 15 (11/12 - 17/12)

- Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số; Bảng nhân; Bảng chia.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.

Bài giảng/Đề luyện tập Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Giới thiệu bảng nhân
Giới thiệu bảng chia
Bài tập luyện tập tuần 15 - cơ bản 45 phút 27710 0 N/A
Bài tập luyện tập tuần 15 - nâng cao 45 phút 17737 0 N/A
Hướng dẫn giải bài luyện tập nâng cao tuần 15
Đề kiểm tra 15 phút Tuần 15 15 phút 12155 0 N/A
Toán tư duy - Tuần 15