Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

MathX Đề thi > Lớp 4

Luyện thi Toán ViOlympic cấp quận lớp 4 - đề số 2

Đề ôn tập kỳ thi ViOlympic cấp quận dành cho học sinh lớp 4.

Đề này gồm 10 bài toán, học sinh luyện tập và xem đáp án ngay sau khi nộp bài. Dưới mỗi lời giải của mỗi bài toán đều có chú ý phần kiến thức mà bài toán đề cập đến, học sinh nên tham khảo các bài giảng để hiểu bài kỹ hơn.

Click vào đây để bắt đầu