Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

MathX Đề thi > Lớp 5

Luyện thi Toán ViOlympic cấp quận lớp 5 - đề số 2

Bài tập ôn tập vòng thi cấp quận kỳ thi ViOlympic 2017

Các kiến thức cần ôn tập:

1. Hình học: tam giác, hình tròn, hình thang

2. Lập số

3. Cấu tạo số

4. Lập số, tìm số các số lập được

Click vào đây để bắt đầu