Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

MathX Đề thi > Lớp 5

Luyện thi Toán ViOlympic cấp quận lớp 5 - đề số 1

Đề luyện tập số 1 dành cho học sinh lớp 5 tham dự kỳ thi ViOlympic Toán cấp quận.

Đề thi này gồm 10 bài toán, học sinh có thể làm bài và xem đáp án cũng như các bài giảng tương tự để củng cố kiến thức.

Click vào đây để bắt đầu