Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 5 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 5 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

 

Để giúp các em ôn tập và nắm vững kiến thức, chuẩn bị tốt cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Đội ngũ MATHX biên soạn bộ đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 5 năm học 2023-2024, bao gồm 5 đề thi kèm lời giải chi tiết phục vụ ôn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi giữa kì. Chúc các em học tốt!

 

Phụ huynh và các em học sinh xem thêm bộ 5 đề thi giữa kì 2 toán lớp 5 kèm lời giải chi tiết tại đây:

 

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 5 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 1

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 5 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 2

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 5 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 5 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 4

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 5 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - TOÁN LỚP 5 - ĐỀ SỐ 3

NĂM HỌC 2023 - 2024

 

 

Phần 1: Trắc nghiệm

 

Câu 1. Giá trị của chữ số 5 trong số 24, 856 là:


 

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3tấn 5kg = …… tấn là:


 

Câu 3. Lớp học có 32 học sinh, trong đó có 12 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

A. 34,5%                                   

B. 35,4%

C. 37,4%                                   

D. 37,5%


 

Câu 4. Giá trị của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 ×× 0,2 là:

A. 10,5                                   

B. 15

C. 10,05                                 

D. 1,05


 

Câu 5. Diện tích hình tròn có bán kính r = 2dm là:

A. 6,28\(dm^2\)                           

B. 12,56\(dm^2\)

C. 25,12\(dm^2\)                         

D. 50,24\(dm^2\)


 

Câu 6. Thể tích hình lập phương có cạnh 3,2cm là:

A. 30,768cm3                     

B. 31,768cm3

C. 32,768cm3                     

D. 33,768cm3


 

 

 

Phần 2. Tự luận

 

 

Bài 1: Tính: (2 điểm)

 

a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút

 

b) 33 phút 35 giây – 25 phút 22 giây

 

c) 5 phút 6 giây × 5

 

d) 30 phút 15 giây : 5

 

Lời giải

 

- Đặt tính và thực hiện tương tự như đối với phép tính các số tự nhiên.

 

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

 

- Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.

 

giải đề thi giữa kỳ 2 toán lớp 5

 

 

 

Bài 2. Tìm x: (1điểm)

 

a) x + 15,5 = 35,5

 

b) 136,5 – x = 5,4 : 0,12

 

Lời giải

 

a) x là số hạng chưa biết, muốn tìm x ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

 

x + 15,5 = 35,5

 

x = 35,5 – 15,5

 

x = 20b) - Tính giá trị vế phải trước.

 

- x là số trừ, muốn tìm x ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

 

136,5 – x = 5,4 : 0,12

 

136,5 – x = 45

 

x = 136,5 – 45

 

x = 91,5

 

 

banner học thử lớp 5

 

 

Bài 3. (3 điểm) Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m; đáy bé bằng \(\dfrac {1} {2}\) đáy lớn và kém chiều cao 30m.

 

a) Tính diện tích thửa ruộng hình thang.

 

b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m² thu được 62kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

 

Lời giải

 

Độ dài đáy bé của thửa ruộng đó là:

 

140 : 2 = 70 (m)

 

Chiều cao của thửa ruộng đó là:

 

70 + 30 = 100 (m)

 

Diện tích của thửa ruộng đó là:

 

(140 + 70) × 100 : 2 = 10500 (m2)

 

Trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

 

10500 : 100 × 62 = 6510 (kg)

 

Đáp số: 6510kg.
 

 

 

Bài 4. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện:

 

0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + ………. + 1,9

 

Lời giải

 

0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + ……….+ 1,9

 

= (0,1 + 1,9) + (0,2 + 1,8) + (0,3 + 1,7) + (0,4 + 1,6) + (0,5 + 1,5) + (0,6 + 1,4) + (0,7 + 1,3) + (0,8 + 1,2) + (0,9 + 1,1) + 1

 

= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1

 

= 2 × 9 + 1

 

= 18 + 1

 

= 19

 

 

Trên đây MATHX đã hướng dẫn các em giải chi tiết đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 5 - đề số 3. Ngoài ra các bậc phụ huynh cần cho con em mình học đúng phương pháp và tham khảo các khóa học online tại MATHX.VN để giúp con tự tin chinh phục môn toán nhé.

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 

  • Khóa học ôn thi cấp 2 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến cùng giáo viên giỏi (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline (học trực tiếp) tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Bài viết liên quan