Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > ÔN TẬP PHÉP CÔNG VÀ PHÉP TRỪ; HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 17

ÔN TẬP PHÉP CÔNG VÀ PHÉP TRỪ; HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 17

TUẦN 17:

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Ôn tập củng cố và phát triển kiến thức, kĩ năng về:

  • Phép cộng và phép trừ
  • Hình học (nhận dạng hình, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước; đường thẳng; 3 điểm thẳng hàng)
  • Các số đo đại lượng

Ví dụ 1.  Tính:

a) 45 + 36 – 57                                             b) 74 – 48 + 56

Hướng dẫn

a) 45 + 36 – 57                                            b) 74 – 48 + 56

= 81 – 57                                                       = 26 +  56 

=    24                                                            =     82

Ví dụ 2. Thùng thứ nhất đựng 38 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất là 15 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn

Thùng thứ hai đựng số lít dầu là:

38 + 15 = 53 (l)

Đáp số: 53 lít dầu

Ví dụ 3. Trong hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

Hướng dẫn

Hình bên có các hình tứ giác là: hình 1, hình 2, hình 41, hình 32, hình 1234

Vậy có tất cả 5 hình tứ giác.

Ví dụ 4. Sợi dây dài 72dm, đã cắt 27dm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Hướng dẫn

Sợi dây còn lại dài số đề-xi-mét là:

72 – 27 = 45 (dm)

Đáp số: 45dm.

Bài 5. Tính:

a) 5dm + 25cm – 27cm                                              b) 3dm + 35cm – 7cm

Hướng dẫn

a) 5dm + 25cm – 27cm                                              b) 3dm + 35cm – 7cm

= 50 cm+ 25cm – 27cm                                                = 30cm + 35cm – 7cm

= 75cm – 27cm                                                             = 65cm – 7cm

= 48cm                                                                          = 58cm

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1Tính:

a) 6dm + 27cm – 38cm                                              b) 3dm + 2dm – 18cm

c) 6dm – 15cm – 17cm                                              b) 4dm + 2cm + 1cm

Bài 2. Tính:

a) 62 + 28 – 15                                                               b) 72 + 29 – 55

c) 65 + 27 – 47                                                               c) 27 + 54 – 18

Bài 3. Tìm x:

a) x + 27 = 45                                                                 b) x – 27  = 45

c) 27 + x = 53                                                                 d) 45 – x = 18

Bài 4. Tìm x:

a) 45 + 17 + x = 100                                                      b) 45 – 17 + x = 100

c) 63 + 18 – x = 27                                                        d) 63 – 18 – x = 27

Bài 5. Một lô hàng quần áo gồm 100 kiện, được chia cho ba cửa hàng để bán, Cửa hàng thứ nhất bán được 17 kiện. Cửa hàng thứ hai bán được 15 kiện. Cửa hàng thứ ba bán được 12 kiện. Hỏi lô hàng đó còn lại bao nhiêu kiện quần áo?

Bài 6. Bố cân nặng 65kg. Con nhẹ hơn bố 27kg. Hỏi cả bố và con câng nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 7.  Tấm lụa dài 3dm5cm. Tấm lụa dài hơn tấm vải 25cm. Hỏi cả hai tấm dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 8.

a) Viết số bé nhất khác 0 có hai chữ số, biết hiệu của hai chữ số đó bằng số bé nhất có một chữ số.

b) Viết số lớn nhất có hai chữ số, biết tổng củahai số đó bằng số lớn nhất có một chữ số.

 

Bài 9. Con sên bò lên một cây cột. Ban ngày nó bò lên 20dm rồi ban đêm lại tụt xuống 10dm. Hỏi cứ như thế thì sau 3 ngày buổi ban ngày và 2 buổi ban đêm con sên leo lên đỉnh cây cột cao mấy đề-xi-mét?

Bài 10. Ba con: vịt, ngan và ngỗng. Tất cả cân nặng 12kg. Con ngan và con ngỗng cân nặng 9kg. Hỏi con vịt cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 11. Hình vẽ bên có bao nhiêu tam giác? Bao nhiêu đoạn thẳng?

Bài 12. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Trong hình bên có các bộ ba điểm thẳng hàng là:

A, M, C; ……………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 17 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần17

 

 

 

 

 


Bài viết liên quan