Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > MỘT SỐ BÀI TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG VỀ PHÉP TRỪ SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5

MỘT SỐ BÀI TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG VỀ PHÉP TRỪ SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5

 

MATHX tổng hợp gửi đến các em học sinh một số bài toán luyện tập về phép trừ số thập phân trong chương trình học toán lớp 5. Đây là dạng toán rất hay xuất hiện trong các kì thi vào lớp 6 của các trường THCS chất lượng cao. Đây là một phần kiến thức tương đối dễ vậy nên các em cần học kĩ tránh để mất điểm trong các bài kiểm tra. Chúc các em học tốt.

 

 

 

 

MỘT SỐ BÀI TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG VỀ PHÉP TRỪ SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5

 

 

Câu 1: Tính 

a) 605,26 + 217,3                  

b) 800,06 + 384,48                

c) 16,39 + 5,25 – 10,3

 

 

Hướng dẫn

 

a)    phép trừ số thập phân toán lớp 5 câu 1 a

 

b)   phép trừ số thập phân toán lớp 5 câu 1 b

 

c)

Cách 1:

16,39 + 5,25 - 10,3

= 21,64 - 10,3

= 11,34

 

Cách 2:

16,39 + 5,25 - 10,3

= 16,39 - 10,3 + 5,25

= 6,09 + 5,25

= 11,34

 

Đáp số:  

a) 822,6

b) 416,08

c) 11,34

 

 

 

Câu 2: Tìm x:

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8 

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

 

 

Hướng dẫn:

 

a)

x – 5,2 = 1,9 + 3,8

x – 5,2 = 5,7

x = 5,7 + 5,2

x = 10,9

 

b)

x + 2,7 = 8,7 + 4,9

x + 2,7 = 13,6

x  = 13,6 – 2,7

x = 10,9

 

Đáp số

a) x = 10,9

b) x = 10,9

 

 

Câu 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 12,45 + 6,98 + 7,55

b) 42,37 – 28,73 – 11,27

 

 

Hướng dẫn:

 

a)

12,45 + 6,98 + 7,55 = (12,45 + 7,55) + 6,98

= 20 + 6,98

= 26,98

 

b)

42,37 – 28,73 – 11,27 = 42,37 – (28,73 + 11,27)

= 42,37 – 40

= 2,37

 

Đáp số:

a) 26,98

b) 2,37

 

 

banner học thử lớp 5

 

 

Câu 4: Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36 km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25 km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1.5 km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu km?

 

 

Hướng dẫn:

 

Tóm tắt:

 

phép trừ số thập phân toán lớp 5 câu 4

 

Giờ thứ hai người đó đi được:

13,25 – 1,5 = 11,75 (km)

Hai giờ đầu người đó đi được:

13,25 + 11,75 = 20 (km)

Giờ thứ ba người đó đi được:

36 – 25 = 11 (km)

 

 

Đáp số: 11km

 

 

Bài 5: Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm số đó.

 

 

Hướng dẫn:

 

Tóm tắt:

 

phép trừ số thập phân toán lớp 5 câu 5

 

Số thứ nhất là:

8 – 5,5 = 2,5

Số thứ hai là:

4,7 – 2,5 = 2,2

Số thứ ba là: 

8 – 4,7 = 3,3

 

Đáp số:

2,5; 2,2 và 3,3

 

 

Ngoài ra, các em học sinh và phụ huynh tham khảo thêm một số nội dung về chương trình toán lớp 5 tại đây:

 

TỈ SỐ PHẦN TRĂM - GIẢI BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 15

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 12

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 13

 

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 

  • Khóa học ôn thi cấp 2 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến cùng giáo viên giỏi (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline (học trực tiếp) tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Bài viết liên quan