Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Trần Đại Nghĩa 2019 - 2020

Ngày cập nhật: 16/07/2019

MATHX gửi tới phụ huynh và học sinh "ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA  2019 - 2020"

Online math xin giới thiệu một đề thi được đánh giá cao về chất lượng, cũng như các câu hỏi khá khó, quý phụ huynh và học sinh có thể thấy các câu hỏi IQ ngày từ câu số 1.

1. Ma trận đề thi

Đề thi gồm 24 câu hỏi khá khó. Dưới đây là đánh giá của một số giáo viên về đề thi chuyên Trần Đại Nghĩa 2019 - 2020

 Thông Hiểu   40%
 Vận Dụng   30%
 Vận Dụng Cao   30%

 

2. Đề thi và đáp án đề vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa


Đáp án, lời giải chi tiết xem tại mục ÔN THI CẤP 2 TRẦN ĐẠI NGHĨA - HCM

Học toán lớp 5 xem: tại đây