Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

20 đề thi học sinh giỏi toán lớp 1

Ngày cập nhật: 31/07/2019

Mathx giới thiệu bộ đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn toán có đáp án. Đề kiểm tra giúp các em ghi nhớ, các phép toán, cũng như một số câu hỏi IQ dành cho lớp 1. Mời các em và phụ huynh thanh khảo

 

1. Ma trận đề thi

Tùy từng đề thi, mỗi để thi khoảng 5 câu hỏi. Độ khó các câu được sắp xếp, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. Dưới đây là bảng mô tả các dạng toán có trong đề thi

 Chuyên đề  Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng  Vận dụng cao

 Các số đến 10

 Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

 Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

 Các số trong phạm vi 100 

 Đo độ dài & Giải bài toán

 Phép cộng phép trừ trong phạm vi 100

 Đo thời gian

 Bài toán tổng hợp

30% 30% 20% 20%

 

2. Đề thi học sinh giỏi toán lớp 1 môn toán

Tham khảo:

Chương trình học toán lớp 2