Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > TOÁN NÂNG CAO LỚP 3 - CHUYỀN ĐỀ GIẢ THIẾT TẠM

TOÁN NÂNG CAO LỚP 3 - CHUYỀN ĐỀ GIẢ THIẾT TẠM

 

  • Ví dụ 1: 4 con gà và thỏ có tất cả 10 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn:

  • Vẽ 4 hình dưới đây đại diện cho 4 con gà và thỏ.

  • Giả sử tất cả 4 con đều là gà.

  • Khi đó có: 2 x 4 = 8 (chân) và thiếu 10 – 8 = 2 (chân) so với đề bài.

Vậy có 1 con thỏ và 3 con gà.

Cách khác:

Giả sử 4 con đều là gà thì có tất cả: 2 x 4 = 8 (chân)

Số chân bị hụt đi là: 10 – 8 = 2 (chân)

Khi thay 1 gà bằng 1 con thỏ thì số chân tăng:

4 – 2 = 2 (chân)

Để có 10 chân, ta cần thay: 2 : 2 = 1 (lần)

Mà mỗi lần thay thì được 1 con thỏ nên có tất cả 1 con thỏ.

Suy ra số con gà là: 4 – 1 = 3 (con)

Vậy có 1 con thỏ và 3 con gà.

Bài 1. Bác An nuôi 11 con gà và thỏ. Bác đếm được tất cả là 30 chân. Hỏi bác An nuôi bao nhiêu con thỏ, bao nhiêu con gà?

Bài 2. Một nông dân có 12 con gà và thỏ. Có 34 chân tất cả. Hỏi người nông dân đó có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Bài 3. Một con nhện có 8 chân. Một con chuồn chuồn có 6 chân. 6 con nhện và con chuồn chuồn có tất cả 40 chân. Hỏi có bao nhiêu con nhện, bao nhiêu con chuồn chuồn?

Bài 4. 30 con gà và thỏ có tất cả 100 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Bài 5. Một con nhện có 8 chân. Một con chuồn chuồn có 6 chân. 20 con nhện và con chuồn chuồn có tất cả 144 chân. Hỏi có bao nhiêu con nhện, bao nhiêu con chuồn chuồn?

  • Ví dụ 2: Một cây bút chì giá 2 đô-la, một cây bút mực giá 4 đô-la. David trả 20 đô-la cho 6 cây bút gồm bút chì và bút mực. Hỏi David đã mua bao nhiêu cây bút chì, bao nhiêu cây bút mực?

Hướng dẫn:

Giả sử tất cả đều là bút mực thì David phải trả:

4 x 6 = 24 (đô-la)

Khi đó thừa ra: 24 – 20 = 4 (đô-la)

Khi thay 1 bút mực bằng 1 bút chì thì số tiền giảm:

4 – 2 = 2 (đô-la)

Suy ra số bút chì là: 4 : 2 = 2 (cây bút)

Số bút mực là: 6 – 2 = 4 (cây bút)

Bài 1. Một vé xem phim người lớn giá 8 đô-la. Một vé phim trẻ em giá 5 đô-la. Ông Fox trả 31 đô-la cho 5 vé xem phim. Hỏi ông đã mua bao nhiêu vé người lớn, bao nhiêu vé trẻ em?

Bài 2. Một cuốn sách khoa học viễn tưởng giá 5 đô-la. Một cuốn sách những cuộc phiêu lưu giá 3 đô-la. Louisa trả 26 đô-la cho tất cả 6 cuốn sách. Hỏi Louisa đã mua bao nhiêu cuốn mỗi loại?

Bài 3. Ann trả 45 đô-la cho tất cả 12 cái tem loại 5 đô-la và 2 đô-la. Hỏi Ann đã mua bao nhiêu cái tem loại 2 đô-la, bao nhiêu cái tem loại 5 đô-la?

Bài 4. Số tiền Sam bỏ ra mua 30 tập giấy nhớ loại 5 đôla và loại 2 đôla là 120 đôla. Hỏi Sam mua bao nhiêu tập giấy nhớ loại 5 đôla và bao nhiêu tập giấy nhớ loại 2 đôla?

Bài 5. An trả 120 nghìn cho tất cả 30 cái tem loại 5 nghìn và 2 nghìn. Hỏi An đã mua bao nhiêu cái tem loại 2 nghìn, bao nhiêu cái tem loại 5 nghìn?

Bài 6. Một cây bút giá 4 đô-la, một quyển sách giá 7 đô-la. Sam trả 64 đô-la cho 10 cây bút và quyển sách. Hỏi Sam đã mua bao nhiêu cây bút, bao nhiêu quyển sách?

Bài 7. Randy trả 16 đô-la cho tất cả 11 cái tem loại 2 đô-la và 1 đô-la. Hỏi Ann đã mua bao nhiêu cái tem loại 2 đô-la, bao nhiêu cái tem loại 1 đô-la?

  • Ví dụ 3: Có 8 xe ô tô và xe máy tại bãi đỗ xe. Có tổng cộng 26 bánh xe. Có bao nhiêu xe ô tô trong bãi đỗ xe? Có bao nhiêu xe máy trong bãi đỗ xe?

Hướng dẫn:

Giả sử 8 xe đều là ô tô thì có tất cả: 4 x 8 = 32 (bánh xe)

Số bánh xe thừa ra là: 32 – 26 = 6 (bánh xe)

Khi thay 1 xe ô tô bằng 1 xe máy thì số bánh xe giảm:

4 – 2 = 2 (bánh xe)

Để có 26 bánh xe, ta cần thay: 6 : 2 = 3 (lần)

Mà mỗi lần thay thì được 1 xe máy nên có tất cả 3 xe máy.

Suy ra số xe ô tô là: 8 – 3 = 5 (xe).

Vậy có 5 xe ô tô và 3 xe máy.

Bài 1. Một chiếc xe ba bánh có 3 bánh xe. Một chiếc xe đạp có 2 bánh xe. 8 xe ba bánh và xe đạp có tất cả 22 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu xe ba bánh, bao nhiêu xe đạp?

Bài 2. Một chiếc xe tải có 6 bánh xe. Một chiếc xe ô tô có 4 bánh xe. 14 xe tải và xe ô tô trong một bãi đỗ xe có tổng cộng 72 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu xe tải, bao nhiêu xe ô tô?

Bài 3. Có 24 xe ô tô và xe máy trong một bãi đậu xe. Có tổng cộng là 76 bánh xe. Có bao nhiêu xe máy? Có bao nhiêu xe ô tô?

Bài 4. Có 30 xe ô tô và xe máy trong một bãi đậu xe. Có tổng cộng là 100 bánh xe. Có bao nhiêu xe máy? Có bao nhiêu xe ô tô?

Bài 5. Một hộp lớn chứa được 12 viên bi. Một hộp nhỏ chứa được 6 viên bi. 84 bi được đặt vào 10 hộp. Hỏi có bao nhiêu hộp lớn, bao nhiêu hộp nhỏ?

  • Ví dụ 4: Trong một cuộc thi toán học có 6 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng thì được 5 điểm. Mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 2 điểm. Valerie đạt được 23 điểm trong cuộc thi này. Hỏi bạn ấy trả lời được bao nhiêu câu đúng?

Hướng dẫn:

Giả sử 6 câu trả lời đúng thì số điểm đạt được là: 5 x 6 = 30 (điểm)

So với đề bài thì số điểm tăng thêm: 30 – 23 = 7 (điểm)

Khi thay 1 câu trả lời đúng bằng 1 câu trả lời sai thì số điểm giảm:

5 + 2 = 7 (điểm)

Để có 23 điểm, ta cần thay: 7 : 7 = 1 (lần)

Mà mỗi lần thay thì được 1 câu trả lời sai nên có 1 câu trả lời sai.

Suy ra số câu trả lời đúng là: 6 – 1 = 5 (câu).

Vậy bạn ấy trả lời được 5 câu đúng.

Bài 1. Trong một bài thi toán có 25 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng thì được 4 điểm. Mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 1 điểm. John đạt được 85 điểm trong bài thi này. Hỏi bạn ấy trả lời được bao nhiêu câu đúng?

Bài 2. Trong một cuộc thi toán học có 30 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng thì được 5 điểm. Mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 2 điểm. Amy đạt được 122 điểm trong cuộc thi này. Hỏi bạn ấy trả lời bao nhiêu câu sai?

Bài 3. Trong một cuộc thi toán học có 30 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng thì được 5 điểm. Mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 2 điểm. Amy đạt được 122 điểm trong cuộc thi này. Hỏi bạn ấy trả lời bao nhiêu câu sai?

Bài 4. Trong một cuộc thi toán học có 10 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng thì được 5 điểm. Mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 2 điểm. Bình đạt được 29 điểm trong cuộc thi này. Hỏi bạn ấy trả lời được bao nhiêu câu đúng?

Bài 5. Trong một bài thi toán có 15 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng thì được 4 điểm. Mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 1 điểm. Mai đạt được 45 điểm trong bài thi này. Hỏi bạn ấy trả lời được bao nhiêu câu đúng?

Bài 6. Trong một cuộc thi Khoa học có 25 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng thì được 5 điểm. Mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 2 điểm. Amy đạt được 83 điểm trong cuộc thi này. Hỏi bạn ấy trả lời bao nhiêu câu sai?

Bài 7. Trong một cuộc thi Khoa học có 100 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng thì được 4 điểm. Mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 2 điểm. Sam đạt được 322 điểm trong cuộc thi này. Hỏi Sam trả lời bao nhiêu câu sai?


Bài viết liên quan