Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > MỘT BÀI TOÁN TRONG ĐỀ THI RSM OLYMPIAD

MỘT BÀI TOÁN TRONG ĐỀ THI RSM OLYMPIAD

Thầy Hiếu giới thiệu các em học sinh một bài toán trong đề thi RSM OLYMPIAD

Đề bài như sau: Helena and Gabriel had 24 apples together. Gabriel ate 5 of Helena’s apples, but gave her 10 of his apples. How many apples do they now have together?

Các em xem video hướng dẫn giải tại đây:

 


Bài viết liên quan