Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH. NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 22

HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH. NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 22

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

a. Giới thiệu về hình tròn

Hình tròn là hình bao gồm các điểm nằm bên trong và bên trên đường tròn.

 • Tâm: Điểm nằm chính giữa của hình tròn.
 • Đường kính: Đường thẳng đi qua tâm hình tròn và cắt đường tròn lại hai điểm.
 • Bán kính: Đoạn thẳng đi qua tâm và cắt đường tròn tại một điểm.

b. Tính chất của hình tròn

 • Tâm của hình tròn là trung điểm của đường kính.
 • Độ dài đường kính gấp đôi độ dài của bán kính.
 • Hình tròn có một tâm, vô số bán kính và đường kính.

Hình tròn bên có:

 • Tâm O
 • AB là đường kính OA, OB là bán kính
 • OA = OB = 1/2AB

 

                   

c. Vẽ hình tròn

Dùng compa để vẽ hình tròn:

 • Bước 1: Xác định bán kính bằng thước kẻ và compa.
 • Bước 2: Vẽ hình tròn: Giữ nguyên đầu nhọn của compa và quay đầu bút chì một vòng theo chiều kim đồng hồ.

2. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Quy tắc nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số:

 • Bước 1: Đặt tính

Viết thừa số thứ hai bên dưới thừa số thứ nhất sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.

 • Bước 2: Nhân lần lượt từ phải sang trái, nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất

Lưu ý: Ở lượt nhân có nhớ, ta nhớ sang hàng tiếp theo.

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Đặt tính rồi tính:

a) 203 × 2                                   b) 1203 × 2                                 c) 1203 × 4

2. Mỗi xe chở 1150kg gạo. Hỏi 6 xe chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

3. Tính nhẩm:

a) 2 × 3 = …………………

b) 2000 × 2 = …………………

20 × 3 = …………………

3000 × 2 = …………………

200 × 3 = …………………

4000 × 2 = …………………

2000 × 3 = …………………

5000 × 2 = …………………

4. Tính:

a) 2000 × 3 + 2009 = ……….                           b) 2000 × 3 – 2009 = ……….

c) 2000 × 5- 2010 = ……….                             d) 5000 × 2 – 2010 = ……….

4. Tìm x:

a)  x : 3 = 1527                                                b)  x : 4  =  1823

5. An mua 3 cái bút, mỗi cái giá 2500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền ?

6. Cửa hàng trong ngày đầu bán được 1050kg xi măng, ngày sau bán được số xi măng gấp 3 lần ngày đầu. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam xi măng?

7. Cho hình tròn dưới đây. Điền vào chỗ chấm:

a, Tâm của hình tròn đã cho là:…

b, Các bán kính của hình tròn đã cho là:…

c, Các đường kính của hình tròn đã cho là:…

8. Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 10cm. Hãy tính:

a, Độ dài bán kính OA

b, Độ dài bán kính OB

9. Cho hình dưới đây:

Biết bán kính OM = 25cm. Tính chu vi và diện tích hình vuông ABCD

10. Bán kính Trái đất là 6370km. Xác định bán kính Mặt trăng, biết rằng nó là một trong các số 1200km, 1740km, 2100km và bán kính Trái đất gấp khoảng 4 lần bán kính Mặt trăng.

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 22 trong mục Học tốt toán hàng tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 22


Bài viết liên quan