Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > HÌNH HỌC - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

HÌNH HỌC - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

Hiện nay, nền giáo dục ở các nước tiên tiến đều tập trung vào việc phát triển kỹ năng Tư duy. Trong đó, Toán không chỉ là một môn học mang tính logic mà còn là công cụ hữu hiệu để giúp trẻ rèn luyện và phát triển kỹ năng này. Nhằm giúp các em tiếp cận gần hơn với Toán tư duy, đội ngũ MATHX biên soạn các bài toán tư duy về chủ đề Hình học - Toán tư duy lớp 4 kèm bài tập vận dụng online có đáp án. Mời ba mẹ và các con cùng tham khảo!

 

 

Phụ huynh và các con tham khảo thêm một số nội dung toán tư duy lớp 4 kèm bài tập tại MATHX dưới đây nhé:

 

SỐ TỰ NHIÊN - CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ TỰ NHIÊN - TỔNG, HIỆU TỈ SỐ - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

PHÂN SỐ - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

 

 

I. Kiến thức trọng tâm

 

 

 

1. Góc và đường thẳng

 

Hai đường thẳng vuông góc

 

Hình học - Toán tư duy lớp 4

 

Hai đường thẳng vuông góc với nhau => tạo thành bốn góc vuông có chung đỉnh.

 

Hai đường thẳng song song

 

Hình học - Toán tư duy lớp 4

 

Hai đường thẳng song song với nhau. => Không bao giờ cắt nhau.

 

 

 

 

2. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

 

Hình học - Toán tư duy lớp 4

 

Hình học - Toán tư duy lớp 4

 

 

Hình học - Toán tư duy lớp 4

 

 

 

3. Hình học

 

Hình học - Toán tư duy lớp 4

 

3.1 Hình thang

 

- Giới thiệu

 

Hình học - Toán tư duy lớp 4

 

Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.

 

Hình học - Toán tư duy lớp 4

 

Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông.

 

- Công thức tính diện tích

 

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

 

\(S=\dfrac{(a+b)\times h} {2}\)

 

Trong đó: S là diện tích a, b là độ dài hai cạnh đáy h là chiều cao

 

  • Hình bình hành

 

Hình học - Toán tư duy lớp 4

 

Diện tích: S = a x h

 

  • Hình thoi

 

Hình học - Toán tư duy lớp 4

 

Diện tích: \(S=\dfrac{m\times h} {2}\)

 

 

 

 

4. Bài toán trồng cây

 

- Dạng 1: Trồng cây hai đầu

 

Khi cả hai đầu đoạn đường đều trồng cây thì:

 

Hình học - Toán tư duy lớp 4

 

số cây = số khoảng cách + 1

 

Chiều dài quãng đường = Số khoảng cách x chiều dài mỗi khoảng

 

Số khoảng cách = chiều dài quãng đường : chiều dài mỗi khoảng = số cây - 1

 

Ví dụ: Người ta trồng cây ở một đoạn đường dài 40m. Biết khoảng cách giữa các cây đều nhau là 10m và ở cả 2 đầu của đoạn đường đều có trồng cây. Tính số cây phải trồng ở cả đoạn đường đó

 

Bài giải

 

Số khoảng cách giữa các cây là: 40 : 10 = 4 (khoảng cách)

 

Số cây phải trồng là: 4 + 1 = 5 (cây)

 

Đáp số: 5 cây

 

- Dạng 2: Trồng cây một đầu

 

Nếu chỉ có 1 đầu đoạn đường trồng cây, với các cây được trồng cách đều nhau thì:

 

Hình học - Toán tư duy lớp 4

 

Số cây = Số khoảng cách

 

Chiều dài con đường = Số khoảng cách x Chiều dài mỗi khoảng

 

Số khoảng cách = Chiều dài con đường : Chiều dài mỗi khoảng

 

Ví dụ: Đoạn đường từ nhà Anan đến cổng trường dài 1500m. Người ta trồng cây ở cả hai bên đường của đoạn đường đó. Biết khoảng cách giữa các cây là 2m và ở ngay chỗ nhà Anan có trồng cây còn ở cổng trường thì không có cây trồng. Tính số cây đã trồng trên đoạn đường đó.

 

Bài giải

 

Số cây phải trồng ở 1 bên của đoạn đường đó là: 1500 : 2 = 750 (cây)

 

Số cây phải trồng ở cả 2 bên của đoạn đường đó là: 750 x 2 = 1500 (cây)

 

Đáp số: 1500 cây.

 

- Dạng 3: Không trồng cây cả hai đầu

 

Khi không trồng cây ở hai đầu đoạn đường thì:

 

Hình học - Toán tư duy lớp 4

 

Số cây = Số khoảng cách – 1

 

Số khoảng cách = Chiều dài quãng đường : chiều dài mỗi khoảng = Số cây + 1

 

Chiều dài quãng đường = Số khoảng cách x chiều dài mỗi khoảng

 

Ví dụ: Một cái nhà có 4 cửa sổ mỗi cửa sổ rộng 12 dm, nhà đó có 44 song cửa số. Hỏi hai song cửa cách nhau bao nhiêu dm?

 

Bài giải

 

1 cửa sổ có số song cửa: là: 44 : 4 = 11 (song cửa)

 

Hai song cửa cách nhau là: 12 : (11 + 1) = 1 (dm)

 

Đáp số: 1dm

 

banner học thử lớp 3

 

 

Phần II: Bài tập vận dụng online

 

 

Câu 1: Cứ mỗi 10m lại có một cây xanh được trồng dọc đường. Nếu quãng đường dài 130m. Hỏi có bao nhiêu cây xanh trên đường biết cả hai đầu đoạn đường đều trồng cây?


 

Câu 2. Góc nào dưới đây là góc bẹt?


 

Câu 3. Hai đường thẳng vuông góc với nhau, sẽ tạo thành mấy góc vuông?


 

Câu 4. Tính chu vi của hình vuông ABCD biết diện tích của hình vuông đó là 49cm²


 

Câu 5. Đoạn đường từ nhà Huệ đến trường dài 420m, người ta trồng cây ở 2 bên đường. Biết khoảng cách giữa các cây là 10m. Hỏi người ta trồng được tất cả bao nhiêu cây, biết rằng chỉ trồng cây ở chỗ nhà Huệ, còn chỗ cổng trường thì không?


 

Câu 6. 21 học sinh đứng xếp thành một hàng. Nếu 2 chậu hoa được đặt giữa hai học sinh thì có tất cả bao nhiêu chậu hoa?


 

Câu 7. Có một miếng đất hình bình hành cạnh đáy bằng 24m, người ta mở rộng miếng đất bằng cách tăng độ dài cạnh đáy thêm 4m được miếng đất hình bình hành mới. Có diện tích hơn diện tích miếng đất ban đầu là 64m². Hỏi diện tích của miếng đất ban đầu là bao nhiêu?

A. 384m²

B. 324m²

C. 348m²

 


 

 

Banner trường toán mathx

 

 

Câu 8. Hình thoi ABCD có diện tích 18m², độ dài đường chéo AC là 4m. Tính độ dài đường chéo BD.


 

Câu 9. Một hình vuông được chia thành hai hình chữ nhật có tổng chu vi là 120m và hiệu của hai chu vi bằng 16m. Tìm diện tích mỗi hình chữ nhật?

A. 280m²; 120m²

B. 275m²; 136m²

C. 208m²; 129m²


 

Câu 10: Một miếng đất hình vuông khi mở rộng thêm chiều dài 7m thì được mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 134m. Tính diện tích miếng đất sau khi mở rộng.

A. 1101m²

B. 1110m²

C. 1265m²


 

Câu 11: Hai thùng đựng tất cả 112 lít nước mắm. Nếu đổ từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 7 lít thì số mắm ở thùng thứ hai bằng 5/3 số mắm ở thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít nước mắm?

 


 

Câu 12: Tính diện tích hình thoi được ghép từ 4 hình vuông có độ dài như sau:

 


 

 

 

Trên đây là những nội dung lý thuyết và bài tập vận dụng về Hình học - Toán tư duy lớp 4. Hi vọng những chia sẻ vừa rồi của MATHX sẽ giúp các em có thêm hành trang vững bước trong quá trình học tập của bản thân. Chúc các em học tập hiệu quả!!

 

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các khóa học Toán Lớp 4 gồm các khóa học ôn tập hè, luyện toán tiếng anh, toán tư duy, toán nâng cao, luyện đề học sinh giỏi… trong link sau: Các khóa học toán lớp 4 tại MATHX

 

Lưu ý: Các em cần Tạo Tài Khoản và Đăng Nhập để có thể xem được những nội dung này

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 

  • Khóa học ôn thi cấp 2 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến cùng giáo viên giỏi (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline (học trực tiếp) tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Bài viết liên quan