Banner trang chi tiết

TOÁN TƯ DUY HAY VÀ KHÓ LỚP 4

Các bài toán tư duy, gợi mở, sáng tạo, tăng cường khả năng sáng tạo, kết nối và phân tích các vấn đề của học sinh.


30 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 1
Nâng cao 26857 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 1.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 1
Nâng cao 18994 lượt học Video Tài liệu

Các bài toán tư duy, gợi mở, sáng tạo, tăng cường khả năng sáng tạo, kết nối và phân tích các vấn đề của học sinh.

Học sinh nên tự làm các bài toán này trước khi xem lời giải. Học sinh có thể comment thảo luận lời giải phía dưới mỗi bài học.


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 2
Nâng cao 12416 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 2.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 2
Nâng cao 9885 lượt học Video Tài liệu

Các bài toán tư duy, gợi mở, sáng tạo, tăng cường khả năng sáng tạo, kết nối và phân tích các vấn đề của học sinh.

Trong bài này, thầy sẽ chữa các bài từ bài 6 đến bài 10, ra đề bài các bài từ 11 đến 15. Học sinh nên tự làm các bài toán này trước khi xem lời giải. Học sinh có thể comment thảo luận lời giải phía dưới mỗi bài học.


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 3
Nâng cao 6842 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 3.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 3
Nâng cao 4839 lượt học Video

Các bài toán tư duy, gợi mở, sáng tạo, tăng cường khả năng sáng tạo, kết nối và phân tích các vấn đề của học sinh.

Trong bài này, thầy sẽ chữa các bài từ bài 11 đến bài 15. Học sinh nên tự làm các bài toán này trước khi xem lời giải. Học sinh có thể comment thảo luận lời giải phía dưới mỗi bài học.


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 4
Nâng cao 6012 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 4.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 4
Cơ bản 6830 lượt học Video

Các bài toán từ bài 16 đến bài 20. Trong phần 4 này có 1 bài toán khá thú vị xuất hiện trong các kỳ thi ViOlympic.

"Trong hộp có 8 viên bi Xanh, 10 viên bi Đỏ và 15 viên bi Vàng. Các viên bi có kích thước giống hệt nhau. Không nhìn vào hộp, cần lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn trong các viên bi được lấy ra có ít nhất 2 viên bi Xanh và 5 viên bi Đỏ?"


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 5
Nâng cao 4648 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 5.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 5
Nâng cao 6513 lượt học Video Tài liệu

Các bài toán tư duy từ bài 21 đến bài 25 trong loạt 1001 bài toán tư duy lớp 4.

5 cậu bé ghép cặp rồi đo cân nặng của từng cặp. Các khối lượng đo được là: 90kg, 92kg, 93 kg, 94kg, 95kg, 96kg, 97kg, 98kg, 100kg, 101kg. Tổng khối lượng của 5 cậu bé này là bao nhiêu?


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 6
Nâng cao 4027 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 6.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 6
Nâng cao 3861 lượt học Video Tài liệu

Các bài toán tư duy lớp 4 từ bài 26 đến bài 30.

Ví dụ: 

Bốn đội bóng đá A, B, C và D nằm trong cùng 1 bảng đấu. Mỗi đội đều đấu 3 trận với 3 đội còn lại. Đội thắng trong mỗi trận đấu được 3 điểm, đội thua được 0 điểm và nếu trận đấu kết thúc hòa thì mỗi đội được 1 điểm. Sau khi kết thúc tất cả các trận đấu, kết quả như sau:

(1) Số điểm sau 3 trận đấu của 4 đội là 4 số tự nhiên lẻ liên tiếp

(2) D là đội có số điểm cao nhất

(3) A có đúng 2 trận hòa, trong đó có 1 trận đấu với C.

Hãy tìm tổng điểm của mỗi đội sau 3 trận đấu?


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 7
Nâng cao 3067 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 7.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 7
Nâng cao 4076 lượt học Video Tài liệu

Ví dụ: Alice nói dối vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm, nói thật vào những ngày còn lại. Bob nói dối vào thứ Năm, Thứ Sáu và Chủ Nhật, nói thật vào những ngày còn lại. Vào một ngày, Alice nói: “Hôm nay là thứ Hai” và Bob xác nhận: “Đúng vậy”. Hỏi hôm đó là ngày nào? Giải thích tại sao?


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 8
Nâng cao 2803 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 8.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 8
Nâng cao 5009 lượt học Video Tài liệu

Giới thiệu các bài toán tư duy dành cho lứa tuổi lớp 3,4,5 từ bài 36 đến bài 40.

 

Bài tập ví dụ: Người ta ghép các số 1, 1, 2, 2, 3, 3 để có được một số với sáu chữ số. Trong số có sáu chữ số này, hai chữ số 1 cách nhau 1 chữ số, hai chữ số 2 cách nhau 2 chữ số, hai chữ số 3 cách nhau 3 chữ số. Số cần tìm có thể là những số nào? Hãy viết tất cả các đáp số có thể?​


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 phần 9
Nâng cao 16406 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 phần 9.

Học sinh luyện tập và tìm tòi lời giải trước khi xem đáp án ở video bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 9
Nâng cao 2091 lượt học Video

Hướng dẫn giải 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 9

Bài tập ví dụ: Có 6 cậu bé sống trong 1 căn hộ có 2 phòng tắm. Họ dùng phòng tắm mỗi sáng vào lúc 7:00. Biết rằng không bao giờ có nhiều hơn 1 người trong mỗi phòng tắm tại một thời điểm.

Sáu người cần dùng tương ứng thời gian là 8, 10, 12, 17, 21, và 22 phút. Hỏi thời gian sớm nhất để tất cả họ dùng xong các phòng tắm mấy giờ?


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 10
Nâng cao 13274 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 phần 10

Học sinh thử sức làm bài tập trước khi xem video hướng dẫn ở bài tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 10
Nâng cao 1695 lượt học Video

Hướng dẫn giải 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 10


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 11
Nâng cao 2597 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 11.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 11
Nâng cao 15869 lượt học Video

[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy, toán nâng cao lớp 4 - phần 11


1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 12
Nâng cao 1003 lượt học Video

Bài toán: Một số đối xứng là một số tự nhiên mà đọc xuôi hay đọc ngược đều giống nhau. Ví dụ: 1, 11, 121, 12321, ... Từ các chữ số 2, 0, 1, 9 có thể lập được bao nhiêu số đối xứng có không quá 6 chữ số? 


1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 13
Nâng cao 875 lượt học Video

Đề bài:

July đã điền các số từ 1 đến 9 vào các ô vuông trong một bảng 3x3. Cậu ấy đã điền các số 1, 2, 3 và 4 vào các vị trí như trong hình. Biết rằng:  số 5 sẽ được điền vào ô vuông mà tổng các chữ số bên trong các ô vuông liền kề với nó (có chung cạnh) bằng 9.

Hỏi tổng các số được điền trong các ô vuông liền kề với ô vuông điền số 6 là bao nhiêu?


1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 14
Nâng cao 696 lượt học Video

1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 14

Đề bài: Trong một chiếc hộp có 6 quả lê xanh, 4 quả lê vàng, 5 quả táo vàng và 7 quả táo xanh. Hỏi một người lấy ra từng quả trong hộp một cách ngẫu nhiên, thì người đó cần lấy ra ít nhất bao nhiêu quả để chắc chắn có 1 quả táo và 1 quả lê cùng màu?


1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 15
Nâng cao 693 lượt học Video

1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 15

Đề bài: Tầng 2 của một khách sạn nọ có 4 căn phòng. Do bị ngấm nước nên số phòng được viết trên mảnh giấy nhỏ dán ở mỗi chìa khóa nhỏ trong chùm chìa khóa (của 4 phòng đó) đều bị nhòe. Hỏi chủ nhân của chùm chìa khóa đó - người dọn phòng cần thử ít nhất bao nhiêu lần để biết chắc chắn chiếc chìa khóa nào là của phòng nào, biết rằng mỗi chiếc chìa khóa chỉ mở được đúng 1 căn phòng.


1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 16
Nâng cao 674 lượt học Video

1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 16

Đề bài: Trong suốt một khoảng thời gian, mỗi buổi sáng hoặc mỗi buổi chiều trong các ngày chỉ ở đúng 1 trạng thái mưa hoặc nắng. Tổng số những buổi sáng mưa và chiều mưa là 9. Có 8 buổi sáng nắng và 7 buổi chiều nắng. 

Biết rằng: 1 buổi chiều mưa chỉ xuất hiện sau 1 buổi sáng nắng. Hỏi trong thời gian đó có bao nhiêu ngày nắng cả ngày?


1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 17
Nâng cao 614 lượt học Video

Đề bài: 

a) Viết 5 phân số nằm giữa 6/11 và 7/11

b) Viết 5 phân số nằm giữa 7/10 và 7/11

c) Viết 5 phân số nằm giữa 4/5 và 5/6


1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 18
Nâng cao 663 lượt học Video

Đề bài:

a) Có bao nhiêu phân số bằng phân số 5/12 mà tử số là số có hai chữ số?

b) Có bao nhiêu phân số bằng phân số 3/7 mà tử số và mẫu số là số có hai chữ số?

c) b) Có bao nhiêu phân số bằng phân số 12/18 mà tử số và mẫu số là số có hai chữ số?


1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 19
Nâng cao 2905 lượt học Video

Đề bài:

Cho dãy số 7, 8, 10, 13, 17, ... 

Tìm số hạng thứ 100 của dãy số?