Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

TOÁN TƯ DUY HAY VÀ KHÓ LỚP 4

Các bài toán tư duy, gợi mở, sáng tạo, tăng cường khả năng sáng tạo, kết nối và phân tích các vấn đề của học sinh.


22 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 1
Nâng cao 8187 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 1.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 1
Nâng cao 9312 lượt học Video Tài liệu

Các bài toán tư duy, gợi mở, sáng tạo, tăng cường khả năng sáng tạo, kết nối và phân tích các vấn đề của học sinh.

Học sinh nên tự làm các bài toán này trước khi xem lời giải. Học sinh có thể comment thảo luận lời giải phía dưới mỗi bài học.


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 2
Nâng cao 3827 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 2.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 2
Nâng cao 4979 lượt học Video Tài liệu

Các bài toán tư duy, gợi mở, sáng tạo, tăng cường khả năng sáng tạo, kết nối và phân tích các vấn đề của học sinh.

Trong bài này, thầy sẽ chữa các bài từ bài 6 đến bài 10, ra đề bài các bài từ 11 đến 15. Học sinh nên tự làm các bài toán này trước khi xem lời giải. Học sinh có thể comment thảo luận lời giải phía dưới mỗi bài học.


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 3
Nâng cao 2113 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 3.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 3
Nâng cao 2302 lượt học Video

Các bài toán tư duy, gợi mở, sáng tạo, tăng cường khả năng sáng tạo, kết nối và phân tích các vấn đề của học sinh.

Trong bài này, thầy sẽ chữa các bài từ bài 11 đến bài 15. Học sinh nên tự làm các bài toán này trước khi xem lời giải. Học sinh có thể comment thảo luận lời giải phía dưới mỗi bài học.


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 4
Nâng cao 1831 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 4.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 4
Cơ bản 4563 lượt học Video

Các bài toán từ bài 16 đến bài 20. Trong phần 4 này có 1 bài toán khá thú vị xuất hiện trong các kỳ thi ViOlympic.

"Trong hộp có 8 viên bi Xanh, 10 viên bi Đỏ và 15 viên bi Vàng. Các viên bi có kích thước giống hệt nhau. Không nhìn vào hộp, cần lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn trong các viên bi được lấy ra có ít nhất 2 viên bi Xanh và 5 viên bi Đỏ?"


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 5
Nâng cao 1534 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 5.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 5
Nâng cao 4325 lượt học Video Tài liệu

Các bài toán tư duy từ bài 21 đến bài 25 trong loạt 1001 bài toán tư duy lớp 4.

5 cậu bé ghép cặp rồi đo cân nặng của từng cặp. Các khối lượng đo được là: 90kg, 92kg, 93 kg, 94kg, 95kg, 96kg, 97kg, 98kg, 100kg, 101kg. Tổng khối lượng của 5 cậu bé này là bao nhiêu?


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 6
Nâng cao 1257 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 6.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 6
Nâng cao 1966 lượt học Video Tài liệu

Các bài toán tư duy lớp 4 từ bài 26 đến bài 30.

Ví dụ: 

Bốn đội bóng đá A, B, C và D nằm trong cùng 1 bảng đấu. Mỗi đội đều đấu 3 trận với 3 đội còn lại. Đội thắng trong mỗi trận đấu được 3 điểm, đội thua được 0 điểm và nếu trận đấu kết thúc hòa thì mỗi đội được 1 điểm. Sau khi kết thúc tất cả các trận đấu, kết quả như sau:

(1) Số điểm sau 3 trận đấu của 4 đội là 4 số tự nhiên lẻ liên tiếp

(2) D là đội có số điểm cao nhất

(3) A có đúng 2 trận hòa, trong đó có 1 trận đấu với C.

Hãy tìm tổng điểm của mỗi đội sau 3 trận đấu?


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 7
Nâng cao 1020 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 7.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 7
Nâng cao 2326 lượt học Video Tài liệu

Ví dụ: Alice nói dối vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm, nói thật vào những ngày còn lại. Bob nói dối vào thứ Năm, Thứ Sáu và Chủ Nhật, nói thật vào những ngày còn lại. Vào một ngày, Alice nói: “Hôm nay là thứ Hai” và Bob xác nhận: “Đúng vậy”. Hỏi hôm đó là ngày nào? Giải thích tại sao?


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 8
Nâng cao 933 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 8.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 8
Nâng cao 3338 lượt học Video Tài liệu

Giới thiệu các bài toán tư duy dành cho lứa tuổi lớp 3,4,5 từ bài 36 đến bài 40.

 

Bài tập ví dụ: Người ta ghép các số 1, 1, 2, 2, 3, 3 để có được một số với sáu chữ số. Trong số có sáu chữ số này, hai chữ số 1 cách nhau 1 chữ số, hai chữ số 2 cách nhau 2 chữ số, hai chữ số 3 cách nhau 3 chữ số. Số cần tìm có thể là những số nào? Hãy viết tất cả các đáp số có thể?​


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 phần 9
Nâng cao 4082 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 phần 9.

Học sinh luyện tập và tìm tòi lời giải trước khi xem đáp án ở video bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 9
Nâng cao 887 lượt học Video

Hướng dẫn giải 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 9

Bài tập ví dụ: Có 6 cậu bé sống trong 1 căn hộ có 2 phòng tắm. Họ dùng phòng tắm mỗi sáng vào lúc 7:00. Biết rằng không bao giờ có nhiều hơn 1 người trong mỗi phòng tắm tại một thời điểm.

Sáu người cần dùng tương ứng thời gian là 8, 10, 12, 17, 21, và 22 phút. Hỏi thời gian sớm nhất để tất cả họ dùng xong các phòng tắm mấy giờ?


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 10
Nâng cao 2676 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 phần 10

Học sinh thử sức làm bài tập trước khi xem video hướng dẫn ở bài tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 10
Nâng cao 736 lượt học Video

Hướng dẫn giải 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 10


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 11
Nâng cao 896 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 11.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 4 - phần 11
Nâng cao 4512 lượt học Video

[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy, toán nâng cao lớp 4 - phần 11