Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHIA HẾT NÂNG CAO (KÈM LỜI GIẢI) -TOÁN LỚP 4

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHIA HẾT NÂNG CAO (KÈM LỜI GIẢI) -TOÁN LỚP 4

 

Thầy/cô MATHX xin gửi đến các em học sinh một số bài toán liên quan đến chia hết lớp 4. Đây là một dạng toán hay và quan trọng đối với học sinh luyện thi học sinh giỏi. Để giúp các em học sinh ôn tập một cách tổng quan và dễ dàng nắm rõ hơn về cách giải của các bài toán dạng này, chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn qua một số bài toàn liên quan đến chia hết từ cơ bản đến nâng cao kèm lời giải chi tiết dưới đây.

 

Một số bài toán liên quan đến chia hết từ cơ bản đến nâng cao (hướng dẫn + lời giải chi tiết)

 

Bài 1: Trong giờ tập thể dục của lớp 4A thầy giáo cho các bạn học sinh xếp hàng. Lúc thì cho xếp hàng 8 , lúc xếp hàng 6, lúc lại xếp hàng 4, hàng 3 hàng 2 vẫn thấy vừa đủ. Các bạn tính xem lớp 4A có bao nhiêu bạn biết biết số học sinh là số nhỏ hơn 48.

 

Giải:

 

Vì xếp cho 8 hàng, 6 hàng, 4 hàng, 3 hàng, 2 hàng đều vừa đủ. Nên số học sinh lớp 4A phải chia hết cho 8, 6, 4, 3, 2 hay số học sinh lớp 4A phải chia hết cho 8 và 6 (vì chia hết cho 8 sẽ chia hết cho 4, 2; chia hết cho 6 sẽ chia hết cho 3).

 

Mà số học sinh lớp 4A < 48 bạn 

 

Ta sẽ liệt kê các số chia hết cho 8 và 6 mà nhỏ hơn 48.

 

Các số chia hết cho 8 mà nhỏ hơn 48 là: 8, 16, 24, 32, 40

 

Các số chia hết cho 6 mà nhỏ hơn 48 là: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42

 

Ta thấy chi có số 24 là thỏa mãn điều kiện

 

Vậy ta có thể kết luận số học sinh lớp 4A là: 24 (học sinh)

 

Đáp số: 24 học sinh

 

 


Bài 2: Mẹ có một số táo mẹ xếp vào đĩa. Khi xếp vào đĩa mẹ nhận thấy nếu xếp mỗi đĩa 9 quả hay 12 quả thì cũng vừa hết. Hỏi mẹ có bao nhiêu quả táo ? biết số táo lớn hơn 30 nhỏ hơn 40.

 

Giải:

 

Vì xếp mỗi đĩa 9 quả hay 12 quả thì cũng vừa hết nên ta biết được số tạo mẹ có sẽ chia hết cho 9 và 12

 

Số táo mẹ có lớn hơn 30 và nhỏ hơn 40

 

Ta sẽ liệt kê các số chia hết cho 9, 12 đồng thời thỏa mãn điều kiện lớn hơn 30 và nhỏ hơn 40.

 

Các số chia hết cho 9 mà lớn hơn 30 và nhỏ hơn 40 là: 9, 18, 27, 36

 

Các số chia hết cho 12 mà lớn hơn 30 và nhỏ hơn 40 là: 12, 24, 36

 

Ta thấy chi có số 36 là thỏa mãn điều kiện

 

Vậy ta có thể kết luận số táo mẹ có là: 36 (quả táo)

 

Đáp số: 36 quả táo

 

 

Bài 3: Ở một bến cảng có ba con tàu A, B, C. Tàu A cứ 3 ngày cập bến 1 lần, tàu B là 4 ngày cập bến 1 lần, tàu C là 5 ngày. Nếu một hôm nào đó cả ba tàu cùng cập bến thì hỏi sau bao nhiêu ngày ba tàu lại cùng cập bến.

 

Giải:

 

Để tìm được số ngày gần nhất 3 tàu cùng cập bến, Ta sẽ tìm số nhỏ nhất mà chia hết cho 3, 4 và 5

 

Các số chia hết cho 5 sẽ kết thúc bằng số 0 và 5 (ví dụ: 5, 10, 15, 20...)

 

Mà các số kết thúc bằng số 5 không chia hết cho 3 và 4

 

Vì vậy ta sẽ tìm các số chia hết cho 3, 4 và kết thúc bằng số 0

 

Các số chia hết cho 3 và kết thúc bằng số 0 là: 30, 60

 

Các số chia hết cho 4 và kết thúc bằng số 0 là: 20, 40, 60

 

Ta thấy chỉ có số 60 là số nhỏ nhất mà chia hết cho 3, 4, 5

 

Vậy ta kết luận được sau 60 ngày 3 tàu A B C sẽ cùng cập bến.

 

Đáp số: 60 ngày

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 
  • Khóa học toán lớp 4 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến có giáo viên (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

 

 

Bài 4: Trong giờ tập thể dục của lớp 4B thầy giáo cho các bạn học sinh xép hàng .lúc thì cho xép hàng 8 ,lúc xép hàng 6,lúc lại xép hàng 4,hàng 3 hàng 2 đều thấy hàng cuối thiếi 1 người. Các bạn tính xem lớp 4b có bao nhiêu bạn. Biết biết số học sinh là số nhỏ hơn 48.

 

Giải:

 

Để giải bài toán này ta sẽ phải tìm số học sinh nếu xếp đủ hàng

 

Vì xếp cho 8 hàng, 6 hàng, 4 hàng, 3 hàng, 2 hàng đều vừa đủ. Nên số học sinh lớp 4A phải chia hết cho 8, 6, 4, 3, 2 hay số học sinh lớp 4A phải chia hết cho 8 và 6 (vì chia hết cho 8 sẽ chia hết cho 4, 2; chia hết cho 6 sẽ chia hết cho 3).

 

Mà số học sinh lớp 4A < 48 bạn 

 

Ta sẽ liệt kê các số chia hết cho 8 và 6 mà nhỏ hơn 48.

 

Các số chia hết cho 8 mà nhỏ hơn 48 là: 8, 16, 24, 32, 40

 

Các số chia hết cho 6 mà nhỏ hơn 48 là: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42

 

Ta thấy chi có số 24 là thỏa mãn điều kiện

 

Ta biết được nếu số học sinh lớp 4B = 24 thì sẽ xếp đủ hàng

 

Để đáp ứng điều kiện xếp thiếu 1 bạn ta lấy:

 

24 – 1 = 23 (học sinh)

 

Đáp số: 23 học sinh

 

 

 

Bài 5: Trong giờ tập thể dục của lớp 4C thầy giáo cho các bạn học sinh xép hàng. Lúc thì cho xép hàng 8, lúc xếp hàng 6, lúc lại xếp hàng 4, hàng 3 hàng 2 đều thấy thừa  1 người . Các bạn tính xem lớp 4c có bao nhiêu bạn, biết biết số học sinh là số nhỏ hơn 48.

 

Giải:

 

Để giải bài toán này ta sẽ phải tìm số học sinh nếu xếp đủ hàng

 

Vì xếp cho 8 hàng, 6 hàng, 4 hàng, 3 hàng, 2 hàng đều vừa đủ. Nên số học sinh lớp 4A phải chia hết cho 8, 6, 4, 3, 2 hay số học sinh lớp 4A phải chia hết cho 8 và 6 (vì chia hết cho 8 sẽ chia hết cho 4, 2; chia hết cho 6 sẽ chia hết cho 3).

 

Mà số học sinh lớp 4A < 48 bạn 

 

Ta sẽ liệt kê các số chia hết cho 8 và 6 mà nhỏ hơn 48.

 

Các số chia hết cho 8 mà nhỏ hơn 48 là: 8, 16, 24, 32, 40

 

Các số chia hết cho 6 mà nhỏ hơn 48 là: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42

 

Ta thấy chi có số 24 là thỏa mãn điều kiện

 

Ta biết được nếu số học sinh lớp 4C = 24 thì sẽ xếp đủ hàng

 

Để đáp ứng điều kiện xếp thừa 1 bạn ta lấy

 

24 + 1 = 25 (bạn)

 

Đáp số: 25 bạn

 

 

 

Bài 6: Mẹ có một số táo mẹ xếp vào đĩa . Khi xếp vào đĩa mẹ nhận thấy nếu xếp mỗi đĩa 9 quả hay 12 quả thì đĩa cuối đều thiếu 2 quả . Hỏi mẹ có bao nhiêu quả táo ? Biết số táo lớn hơn 30 nhỏ hơn 40.
 

Giải:

 

Để giải bài toán này ta sẽ phải tìm số táo mẹ có để xếp đủ vào đĩa

 

Vì xếp mỗi đĩa 9 quả hay 12 quả thì cũng vừa hết nên ta biết được số tạo mẹ có sẽ chia hết cho 9 và 12

 

Số táo mẹ có lớn hơn 30 và nhỏ hơn 40

 

Ta sẽ liệt kê các số chia hết cho 9, 12 đồng thời thỏa mãn điều kiện lớn hơn 30 và nhỏ hơn 40.

 

Các số chia hết cho 9 mà lớn hơn 30 và nhỏ hơn 40 là: 9, 18, 27, 36

 

Các số chia hết cho 12 mà lớn hơn 30 và nhỏ hơn 40 là: 12, 24, 36

 

Ta thấy chi có số 36 là thỏa mãn điều kiện

 

Để đáp ứng điều kiện thiếu 2 quả ta lấy:

 

36 – 2 = 34 (quả)

 

Đáp số: 34 quả

 

 

 

Bài 7: Một ông tướng cầm quân đi dẹp giặc. Ông cho quân xép hàng 10 thì thấy hàng cuối thiếu 1 người, thấy vậy ông lại cho quân xếp hàng 9 thì thấy hàng cuối vẫn thiếu 1 người; thế là ông lại cho quân xếp hàng 8  thì hàng cuối vẫn thiếu 1 người. Ông bèn cho xếp hàng 7; 6; 5; 4 ; 3; 2 đều vẫn như vậy. Tính hộ xem ông tướng có bao nhiêu quân biết số quân của ông ít hơn 5000

 

Giải:

 

Nếu xếp hàng 10 thì thấy hàng cuối thiếu 1 người nên nếu thêm 1 người vào số quân đã có thì số quân lúc này sẽ là một số chia hết cho 10.

 
 
Nếu xếp hàng 9 thì thấy hàng cuối thiếu 1 người nên nếu thêm 1 người vào số quân đã có thì số quân lúc này sẽ là một số chia hết cho 9.
 
 
Tương tự, nếu xếp hàng 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 đều như thế. Nên nếu thêm 1 người vào số quân đã có thì số quân lúc này sẽ chia hết cho 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
 
 
Mà ta lại có:
 
 
Một số chia hết cho 8 thì cũng chia hết cho 4 và 2.
 
 
Một số chia hết cho 2 và 5 thì cũng chia hết cho 10.
 
 
Một số chia hết cho 2 và 3 thì cũng chia hết cho 6.
 
 
Một số chia hết cho 9 thì cũng chia hết cho 3.
 
 
Vậy một số chia hết cho 9, 8, 7, 5 thì cũng chia hết cho 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
 
 
Để liệt kê ra các số chia hết cho 9, 8, 7, 5 mà nhỏ hơn 5000 thì sẽ rất nhiều và rất tốn thời gian
 
MATHX sẽ hướng dẫn cho các em mẹo sau. Muốn tìm một số chia hết cho nhiều số, ta sẽ nhân các số đó lại với nhau sẽ ra được số cần tìm. Ngoài ra khi tìm được số đó, ta lấy số đó cộng tiếp với chính nó sẽ tìm ra được số mới cũng sẽ chia hết cho nhiều số đã cho
 

Ta tính phép nhân: 

 

9 x 8 x 7 x 5 = 2520

 

Kiểm tra lại:

 

2520 : 9 = 280

 

2520 : 8 = 315

 

2520 : 7 = 360

 

2520 : 5 = 504

 

Nên các số chia hết cho 9, 8, 7, 5 là: 2520; 5040; 7560;.....

 

Do đó, nếu thêm 1 người vào số quân đã có thì số quân lúc này có thể là: 2520; 5040; 7560;.....
 
 
Mà số quân đã có ít hơn 5000 nên khi thêm 1 người vào số quân đã có thì lúc này số quân sẽ ít hơn 5001.
 
 
Vậy nếu thêm 1 người vào số quân đã có thì số quân lúc này là 2520 (người)
 
 
Số quân đã có là: 2520 - 1 = 2519 (người)
 
 
Đáp số: 2519 người

 

Trên đây MATHX đã hướng dẫn các em giải một số bài toán liên quan đến chia hết từ cơ bản đến nâng cao lớp 4. Hy vọng các em hiểu bài và ôn tập thật tốt để làm bài hiệu quả trong các kì thi cuối cấp sắp tới.

 

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các tài liệu sau để có thể ôn tập toán lớp 4 hiệu quả: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 3, 5, 9 - TOÁN LỚP 4

 


Bài viết liên quan