Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > BÀI TOÁN SUY LUẬN TRONG ĐỀ THI VMTC 2021 LỚP 3 – VÒNG 1

BÀI TOÁN SUY LUẬN TRONG ĐỀ THI VMTC 2021 LỚP 3 – VÒNG 1

Thầy Hiếu giới thiệu đến các em học sinh một bài toán hay BÀI TOÁN SUY LUẬN TRONG ĐỀ THI VMTC 2021 LỚP 3 – VÒNG 1

Hàng tuần, Tễu luôn nói thật vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy; và luôn nói dối vào các ngày còn lại. Một hôm Tễu nói: “Ngày mai tôi nói thật”. Hỏi hôm Tễu nói câu trên là thứ mấy?

Các em xem video hướng dẫn giải tại đây:


Bài viết liên quan