Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > 50 BÀI TOÁN CHỌN LỌC ÔN THI TOÁN KANGAROO (IKMC) DÀNH CHO LỚP 1, 2 - MATHX (PHẦN 1)

50 BÀI TOÁN CHỌN LỌC ÔN THI TOÁN KANGAROO (IKMC) DÀNH CHO LỚP 1, 2 - MATHX (PHẦN 1)

 

Kì thi Kangaroo (International Kangaroo Mathematics Contest - IKMC) là một kì thi toán học quốc tế độc đáo có quy mô lớn nhất thế giới, được tổ chức phi lợi nhuận hàng năm với mục đích thúc đẩy phong trào dạy và học toán theo định hướng quốc tế với phương pháp phát triển tư duy thông qua các bài toán phát triển thực tế. Từ đó góp phần giúp thế hệ trẻ Việt Nam trang bị đầy đủ tư duy và kỹ năng đưa đất nước hội nhập, sánh vai với bạn bè quốc tế. Bài viết này đội ngũ MATHX biên soạn gửi tới các em 50 bài toán chọn lọc ôn thi toán Kangaroo dành cho lớp 1, 2. Tài liệu gồm câu hỏi và đáp án có sẵn, chúc các em ôn tập và chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới.

 

Mọi thông tin đăng ký phụ huynh và các em tham khảo tại đây: KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ KANGAROO IKMC 2024 CHÍNH THỨC MỞ ĐĂNG KÝ

 

 

ĐÁP ÁN - 50 BÀI TOÁN CHỌN LỌC ÔN TẬP KÌ THI KANGAROO LỚP 1,2

 

 

PHẦN 1: MỘT SỐ CÂU TRONG CÁC ĐỀ THI

 

1. Khi bạn đổi màu trong hình dưới đây, từ vàng sang đen và từ đen sang vàng, sẽ thu được hình nào?

                                    50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

Đáp án: E

 

 

 

2. Alice vẽ một hình bằng cách nối các con bọ rùa theo thứ tự số chấm trên lưng của chúng tăng dần.  Bạn ấy bắt đầu từ con có 1 dấu chấm. Hỏi bạn ấy sẽ vẽ được hình nào?

50 BÀI TOÁN CHỌN LỌC ÔN THI TOÁN KANGAROO (IKMC) DÀNH CHO LỚP 1, 2 - MATHX (PHẦN 1)

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

Đáp án: D

 

 

 

3. ít nhất có bao nhiêu ngôi sao 4 cánh như thế này được dán vào nhau để tạo ra hình 

A. 5                 B. 6                 C. 7                 D. 8                 E. 9

Đáp án: 8

 

 

 

4. Miếng pizza này được cắt làm các phần bằng nhau. Có bao nhiêu miếng bị thiếu?

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

A. 1                 B. 2                 C. 3                 D. 4                 E. 5

Đáp án: 4

 

 

 

5. Cần di chuyển bao nhiêu con chuột túi từ công viên này sang công viên khác để số chuột túi ở hai công viên bằng nhau?

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

A. 4                 B. 5                 C. 6                 D. 7                 E. 8

Đáp án: B

 

 

 

6. Con bọ rùa nào dưới đây phải bay đi để cho số dấu chấm trên lưng các con còn lại có tổng là 20?

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

Đáp án: B

 

 

 

7. Emilie xây các toà tháp theo mẫu dưới đây:

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

Hình nào sẽ là tháp số 6?

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

Đáp án: B

 

 

 

8. Cậu bé Thedor lắp một giá đồ chơi như ở hình dưới. Nếu nhìn từ trên xuống bạn ấy sẽ nhìn thấy bao nhiêu hình tròn?

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

A. 1                 B. 2                 C. 3                 D. 4                 E. 5

Đáp án: C

 

 

 

9. Phù thuỷ có 5 cây chổi thần trong kho. Mụ ta muốn bỏ đi từng chiếc chổi một mà không làm di chuyển các chiếc chổi khác. Chiếc chổi nào sẽ bị lấy cuối cùng?

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

A. A                 B. B                 C. C                 D. D                E. E

Đáp án: B

 

 

 

10. Hai hình vuông trong suốt được xếp chồng lên nhau. Khi đó em sẽ nhìn thấy hình gì?

                                                           50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

Đáp án: A

 

 

 

11. Peter vẽ một mẫu hình 2 lần, như hình dưới. Hỏi khi vẽ mẫu này lần thứ 3, bạn ấy sẽ đi qua điểm nào?

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

A. Điểm A

B. Điểm B

C. Điểm C

D. Điểm D

E. Điểm E

Đáp án: D

 

 

 

12. Con chó đi tìm thức ăn theo một đường dưới đây. Khi tới nơi nó đã rẽ phải 3 lần và rẽ trái 2 lần. Hỏi con chó đã đi theo đường nào?

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

Đáp án: C

 

 

 

13. Có bao nhiêu bàn tay phải trong hình?

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

A. 3                 B. 4                 C. 5                 D. 6                 E. 7

Đáp án: C

 

 

 

14. Charles cắt 1 sợi dây làm 3 phần bằng nhau và tạo một vài cái mấu ở giữa. Hình nào dưới đây chính là 3 phần dây nói trên?

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

Đáp án: B

 

 

 

15. Số chú lùn có thể đứng dưới cây nấm bằng số dấu chấm ở trên nắp cây nấm. Hình dưới đây vẽ một phía của mỗi cây nấm. Nếu có 30 chú lùn đang tìm chỗ trú mưa dưới cây nấm thì sẽ có bao nhiêu chú bị ướt?

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

A. 2                 B. 3                 C. 4                 D. 5                 E. 6

Đáp án: A

 

 

 

16. Một que kem giá 1 đồng. Có một khuyến mãi nếu bạn mua 6 que kem, giá sẽ là 5 đồng. Hỏi với 36 đồng có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu que kem?

A. 36              B. 30              C. 42              D. 43              E. 45

Đáp án: D

 

 

 

17. Có bao nhiêu số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 25 với các chữ số khác nhau bằng cách sử dụng 2 chữ số bất kỳ trong các chữ số 2, 0, 1 và 8?

A. 4                 B. 5                 C. 6                 D. 7                 E. 8

Đáp án: A

 

 

 

18. Một tên cướp biển có 2 thùng kho báu. Có 10 đồng tiền vàng ở thùng bên trái còn thùng còn lại thì trống rỗng. Sáng hôm sau, tên cướp đặt 1 đồng vàng vào hòm bên trái và 2 đồng vào hòm bên phải. Hỏi nếu ngày nào cũng làm như vậy thì sau mấy ngày số đồng tiền vàng của 2 thùng sẽ bằng nhau?

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

A. 5                 B. 8                 C. 10              D. 12              E. không bao giờ

Đáp án: C

 

 

 

19. Alice có 3 mẩu giấy màu trắng, 2 mẩu màu đen và 2 mẩu màu xám. Sau đó Alice cắt tất cả các tờ giấy không phải màu đen ra làm đôi. Tiếp tục, lại cắt tất cả các mẩu giấy không phải màu trắng ra làm đôi. Hỏi khi đó Alice có tất cả bao nhiêu mẩu giấy?

A. 14              B. 16              C. 17              D. 18              E. 20

Đáp án:

 

 

 

20. Mark có vài que nhựa có chiều dài 5cm và rộng 1cm. Hỏi hàng rào dưới đây dài bao nhiêu?

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

A. 25cm         B. 24cm         C. 23cm         D. 22cm         E. 21cm

Đáp án: E

 

 

 

21. Quãng đường từ nhà Anna tới nhà Mary dài 16km. Từ nhà Mary tới nhà John dài 20km. Từ ngã ba đường tới nhà Mary dài 9km.

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

Hỏi từ nhà Anna tới nhà John dài bao nhiêu km?
A. 7km

B. 8km

C. 9km

D. 11km

E. 18km

Đáp án: E

 

 

 

22. Có bao nhiêu con vật trong vật trong hình?

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

A. 3                 B. 4                 C. 5                 D. 6                 E. 7

Đáp án: C

 

 

 

23. Các con vật dưới đây có bao nhiêu chân?

50 bài toán chọn lọc ôn thi toán kangaroo (ikmc) dành cho lớp 1, 2 - mathx (phần 1)

A. 5                 B. 10              C. 12              D. 14              E. 16

Đáp án: D

 

 

 

24. Helena viết từ KANGAROO hai lần. Hỏi bạn ấy viết chữ cái A mấy lần?

A. 1                 B. 2                 C. 4                 D. 14              E. 16

Đáp án: C

 

 

 

25. Vào ngày Thứ Sáu, Dan bắt đầu sơn từ BANANA. Mỗi ngày bạn ấy tô được một chữ cái. Hỏi bạn ấy tô xong chữ cái cuối khi nào?

A. Thứ Hai

B. Thứ Ba

C. Thứ Tư

D. Thứ Năm

E. Thứ Sáu

Đáp án: C

 

Qua các bài toán trên, MATHX hi vọng rằng các em học sinh sẽ nắm được nội dung và một số bài toán khó trong đề thi toán Kangaroo, qua đó có thể ôn tập vững vàng kiến thức để có thể chuẩn bị thật tốt kì thi sắp tới.

 

Ngoài ra, MATHX là website có nội dung phong phú, chất lượng phục vụ nhiều nhu cầu ôn thi của các em học sinh. PHHS có thể tham khảo một số tài liệu ôn tập cho kỳ thi này dưới đây:

50 BÀI TOÁN CHỌN LỌC ÔN THI TOÁN KANGAROO (IKMC) DÀNH CHO LỚP 1, 2 - MATHX (PHẦN 2)

- Tài liệu ôn thi Kangaroo lớp 1, 2

- Chữa đề thi toán Kangaroo lớp 1,2

- Tổng hợp đề thi Toán Kangaroo lớp 1 - 12 năm 2018

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 
  • Khóa học ôn thi Toán Quốc Tế (0912.698.216): - Xem ngay
  • Khóa học ôn thi cấp 2 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến cùng giáo viên giỏi (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Bài viết liên quan