Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 2

Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinh tham gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại giỏi lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa

                                           

Danh sách các chuyên đề nâng cao toán lớp 2.

Bài 1. Bài toán về một phần mấy của đơn vị
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Bài toán về một phần mấy của đơn vị (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Bài toán về một phần mấy của đơn vị (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới