Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 2 PHÉP CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA

PHÉP CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA

Các bài toán về các phép toán cộng, trừ, nhân, chia.


5 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Phép cộng, trừ trong phạm vi 20
Nâng cao 2083 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta cùng tìm hiểu một số bài toán về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20.

 

Bài tập ví dụ: Tìm x sao cho:  x + 12 = 14 + 6​


Bài 2: Phép cộng, trừ trong phạm vi 20 (tiếp theo)
Nâng cao 1239 lượt học Video Luyện tập
0%

Tìm hiểu các bài toán về tổng, hiệu các số tự nhiên trong phạm vi 20, vận dụng khả năng so sánh, tính tổng, hiệu trong phạm vi 20 của học sinh.

 

Bài tập ví dụ: Em hãy viết số 12 thành tổng của các số hạng bằng nhau (càng viết được nhiều càng tốt).


Bài 3: Phép cộng trừ trong phạm vi 100
Cơ bản 1083 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Bài học đề cập đến một số bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.

 

Bài tập ví dụ: Tìm x sao cho: 100 - x = 39


Bài 4: Phép cộng trừ trong phạm vi 100
Cơ bản 919 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu các bài toán về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 và một số bài toán tính nhanh.

 

Bài tập ví dụ: Tính nhanh: 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9


Bài 5: Phép cộng trừ trong phạm vi 100
Nâng cao 1030 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Tìm hiểu bài toán tính tổng, hiệu trong phạm vi 100.

 

Bài tập ví dụ: Con chuột phải đi qua ba cửa nào để tới được cái bánh sao cho tổng ba số ở ba cửa phải bằng 100? Có mấy cách đi như vậy?