Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 2 BÀI TOÁN TRỒNG CÂY - KHOÁNG CÁCH

BÀI TOÁN TRỒNG CÂY - KHOÁNG CÁCH

Giới thiệu dạng toán trồng cây, tính số khoảng cách, tính khoảng cách giữa các cây...

 


3 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Tìm số khoảng cách giữa các cây
Nâng cao 2070 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài toán về tìm số khoảng cách giữa các cây được trồng theo hàng cách đều.


Bài 2: Tính khoảng cách, tìm số cây
Nâng cao 1860 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Dạng toán trồng cây - khoảng cách - bài 2: tìm khoảng cách giữa 2 cây, tính số cây khi biết khoảng cách.


Bài 3. Dạng toán trồng cây
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới