Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 2

Bài 1: Các bài toán dãy số và qui luật (phần 1)

Nâng cao 2682 lượt học Luyện tập

Các bài toán dãy số và qui luật (phần 1)

Bài tập ví dụ: Tìm số tiếp theo của dãy số sau: 2, 3, 5, 8, 12, 17, ...

Thảo luận


Gửi ý kiến

Vui lòng đăng nhập để gửi ý kiến