Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 2

Bài giảng: Phép cộng, trừ trong phạm vi 100

Nâng cao 1738 lượt học

Tìm hiểu bài toán tính tổng, hiệu trong phạm vi 100.

Bài tập ví dụ: Con chuột phải đi qua ba cửa nào để tới được cái bánh sao cho tổng ba số ở ba cửa phải bằng 100? Có mấy cách đi như vậy?

Thảo luận


Gửi ý kiến

Vui lòng đăng nhập để gửi ý kiến