Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 2 BÀI GIẢNG HỌC THỬ

BÀI GIẢNG HỌC THỬ

Một số bài giảng học thử chương trình toán nâng cao lớp 2


2 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài giảng: Dãy số và quy luật dãy số
Nâng cao 3025 lượt học Video

Bài giảng: Dãy số và quy luật dãy số


Bài giảng: Phép cộng, trừ trong phạm vi 100
Nâng cao 1739 lượt học Video

Tìm hiểu bài toán tính tổng, hiệu trong phạm vi 100.

Bài tập ví dụ: Con chuột phải đi qua ba cửa nào để tới được cái bánh sao cho tổng ba số ở ba cửa phải bằng 100? Có mấy cách đi như vậy?