Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 2 CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC

CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC

Các bài giảng thuộc chuyên đề hình học dành cho học sinh lớp 2.


7 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1. Đếm số đoạn thẳng
Nâng cao 473 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 1. Đếm số đoạn thẳng


Bài 2. Đếm số đoạn thẳng (tiếp)
Nâng cao 355 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 2. Đếm số đoạn thẳng (tiếp)


Bài 3. Đếm số hình tam giác
Nâng cao 345 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 3. Đếm số hình tam giác


Bài 4. Đếm số hình tam giác (tiếp)
Nâng cao 321 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 4. Đếm số hình tam giác


Bài 5. Đếm số hình vuông
Nâng cao 274 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 5. Đếm số hình vuông


Bài 6. Đếm số hình vuông
Cơ bản 249 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 6. Đếm số hình vuông


Bài 7. Đếm số hình chữ nhật
Cơ bản 244 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 7. Đếm số hình chữ nhật