Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 12

NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 12

A. Kiến thức cần nhớ

Quy tắc nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số

Bước 1: Đặt tính;

Bươc 2: Nhân lần lượt từ phải qua trái

Nhân thừa số thứ 2 với từng chữ số (hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm) của thừa số thứ nhất

Lượt nhân nào có nhớ, ta nhớ (số chục hoặc số trăm) sang hàng tiếp theo

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính:

a) 215 x 2 + 134

b) 301 x 3 - 247

Hướng dẫn:

a) 215 x 2 + 134 

= 430 + 134

= 564.

Ví dụ 2: Tìm x:

a) x : 5 = 105

b) x : 3 = 102 + 12

Hướng dẫn:

a) x = 105 x 5 

x = 525

b) x : 3 = 114

x = 114 x 3

x = 342

Ví dụ 3: Bác Tâm nuôi 125 con gà trống, số gà mái gấp ba lần số gà trống. Hỏi nhà bác Tâm nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

Hướng dẫn:

Số gà mái là: 125 x 3 = 375 (con)

Nhà bác Tâm nuôi tất cả số gà là: 375 + 125 = 500 (con)

Đáp số: 500 con gà.

Ví dụ 4: Một đội công nhân phải đặt một đường ống nước dài 947m. Họ đã làm trong 5 ngày, mỗi ngày đặt được 102m. Hỏi còn phải đặt bao nhiêu mét nữa?

Hướng dẫn:

Số mét ống nước đội đã làm trong 5 ngày là:

102 x 5 = 510 (m)

Đội còn phải đặt số mét ống nước nữa là:

947 - 510 = 437 (m)

Ví dụ 5: Một hộp kẹo cân nặng 250g. Hỏi 3 hộp kẹo như thế cân nặng bao nhiêu gam?

Hướng dẫn:

Cân nặng của 3 hộp kẹo là:

250 x 3 = 750 (g)

C. Bài tập tự luyện

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 325 x 3             b) 219 x 4                c) 108 x 6                 d) 491 x 2

Bài 2. Tính:

a) 214 x 4 + 35                                     b) 125 x 3 - 198

Bài 3. Tìm x:

a) x : 5 = 319 

b) x : 6 = 115

Bài 4. >, <, = ?

a) 125 x 3 ... 472                                   

b) 125 x 5 ... 5 x 125

Bài 5. Một thùng dầu có 980l dầu. Người ta lấy ra 3 lần, mỗi lần 315l dầu. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 12 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 12


Bài viết liên quan