Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > BÀI TOÁN TƯ DUY TRONG ĐỀ MMOC LỚP 6 THÁNG 9_SỐ 2

BÀI TOÁN TƯ DUY TRONG ĐỀ MMOC LỚP 6 THÁNG 9_SỐ 2

Bài toán. Hãy xem xét quy luật của dãy số sau:

1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 1, …

Số hạng thứ 2023 của dãy số trên là:


HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX


  • Khóa học toán lớp 6 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến có giáo viên (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Bài viết liên quan