Banner trang chi tiết
Toán nâng cao lớp 6 CHUYÊN ĐỀ: NGUYÊN LÝ DIRICHLET

CHUYÊN ĐỀ: NGUYÊN LÝ DIRICHLET

Các bài giảng nâng cao về chuyên đề Dirichlet.


8 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Nguyên lý Dirichlet và một số bài toán cơ bản
Nâng cao 1412 lượt học Video

Bài 1: Nguyên lý Dirichlet và một số bài toán cơ bản

Một trường học có 1000 học sinh gồm 23 lớp. Chứng minh rằng phải có ít nhất một lớp có từ 44 học sinh trở lên.


Bài 2: Nguyên lý Dirichlet và một số bài toán cơ bản (tiếp)
Nâng cao 759 lượt học Video

Bài 2:  Nguyên lý Dirichlet và một số bài toán cơ bản (tiếp)

Một lớp học có 50 học sinh, có duy nhất một học sinh thiếu nhiều bài tập nhất là thiếu 3 bài tập. Chứng minh rằng tồn tại 17 học sinh thiếu một số bài tập như nhau (trường hợp không thiếu bài tập cói như thiếu 0 bài) 


Bài 3: Xác định số "thỏ" trong bài toán Dirichlet
Nâng cao 783 lượt học Video

Bài 3: Xác định số "thỏ" trong bài toán Dirichlet

Trong 45 học sinh làm bài kiểm tra, không có ai bị điểm dưới 2, chỉ có 2 học sinh được điểm 10. Chứng minh rằng ít nhất cũng tìm được 6 học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau (điểm kiểm tra là một số tự nhiên).


Bài 4: Xác định "chuồng" trong bài toán Dirichlet
Nâng cao 720 lượt học Video

Bài 4: Xác định "chuồng" trong bài toán Dirichlet

Trong một phòng họp có n người, bao giờ cũng tìm được 2 người có số người quen trong số những người dự họp là như nhau.


Bài 5: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh chia hết
Nâng cao 664 lượt học Video

Bài 5: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh chia hết

Chứng minh rằng: Từ 3 số nguyên bất kỳ luôn chọn được 2 số có tổng chẵn.


Bài 6: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh chia hết
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 7: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh tồn tại
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 8: Nguyên lý Dirichlet và bài toán chứng minh tồn tại (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới