Banner trang chi tiết

Lớp 3

Bài học tuần 2 (11/09 - 17/09)

- Trừ các số có 3 chữ số (nhớ 1 lần); Ôn tập bảng nhân, bảng chia.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.

Bài giảng/Đề luyện tập Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Trừ các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần)
Ôn tập các bảng nhân
Ôn tập các bảng chia
Bài tập luyện tập tuần 2 - cơ bản 45 phút 106362 0 N/A
Bài tập luyện tập tuần 2 - nâng cao 45 phút 70338 0 N/A
Hướng dẫn giải bài luyện tập nâng cao lớp 3 tuần 2
Toán tư duy lớp 3 - Tuần 2
Đề kiểm tra 15 phút Tuần 2 15 phút 43625 0 N/A