Banner trang chi tiết

NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ - TOÁN NÂNG CAO LỚP 3

 

Như các em học sinh đã biết, phép nhân là một trong những phép tính vô cùng quan trọng trong chương trình học Toán vì nó không chỉ theo chúng ta xuyên suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường mà còn áp dụng thực tiễn trong cuộc sống. Trong bài viết hãy cùng thầy Hiếu tìm hiểu thêm về một dạng của phép nhân trong chương trình học toán nâng cao lớp 3: nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.

 

Quy tắc nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

 

Bước 1: Đặt tính

 

Viết thừa số thứ hai bên dưới thừa số thứ nhất sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.

 

Bước 2: Nhân lần lượt từ phải sang trái, nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất

 

Lưu ý: Ở lượt nhân có nhớ, ta nhớ sang hàng tiếp theo.

 

Ví dụ: Tính 1427 x 3 = ?

 

\(\dfrac{\begin{array}{l} 1427\\ \times\\ 3 \end{array}}{{4281}}\ \)

    

  • 3 nhân 7 bằng 21, viết 1, nhớ 2.
  • 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8.
  • 3 nhân 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1.
  • 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.

 

1427 x 3 = 4281

 

>>> Xem thêm: Chuyên đề tìm số và chữ số- Toán tư duy lớp 3

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 
  • Khóa học toán lớp 3 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến có giáo viên (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

 

 

Bài tập vận dụng 

 

1. Đặt tính rồi tính:

 

a) 203 × 2                                   b) 1203 × 2                                 c) 1203 × 4

 

Đáp số: 

 

a) 406

 

b) 2406

 

c) 4812
 

2. Mỗi xe chở 1150kg gạo. Hỏi 6 xe chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

 

Đáp số: 

 

6900

 

3. Tính nhẩm:

 

a)

2 × 3 = …………………

b)

2000 × 2 = …………………

20 × 3 = …………………

3000 × 2 = …………………

200 × 3 = …………………

4000 × 2 = …………………

2000 × 3 = …………………

5000 × 2 = …………………

 

Đáp số: 

 

a)

2 × 3 = 6

b)

2000 × 2 = 4000

20 × 3 = 60

3000 × 2 = 6000

200 × 3 = 600

4000 × 2 = 8000

2000 × 3 = 6000

5000 × 2 = 10000

 

4. Tính:

 

a) 2000 × 3 + 2009 = ……….                           b) 2000 × 3 – 2009 = ……….

 

c) 2000 × 5 - 2010 = ……….                             d) 5000 × 2 – 2010 = ……….

 

Đáp số: 

 

a) 8009

 

b) 3991

 

c) 7990

 

d) 7990


5. Tìm x:

 

a)  x : 3 = 1527                                                b)  x : 4  =  1823

 

Đáp số:

 

a) x = 1527 x 3 = 4581

 

b) x = 1823 x 4 = 7292

 

6. An mua 3 cái bút, mỗi cái giá 2500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền ?

 

Giải:

 

Số tiền mua 3 cái bút là :

 

2500 x 3 = 7500 (đồng)

 

Số tiền cô bán hàng phải trả lại cho An là :

 

8000 – 7500 = 500 (đồng)

 

Đáp số: 500 đồng


7. Cửa hàng trong ngày đầu bán được 1050kg xi măng, ngày sau bán được số xi măng gấp 3 lần ngày đầu. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam xi măng?

 

Giải:


Số xi măng ngày sau cửa hàng bán được là:

 

1050 × 3 = 3150 (kg).

 

Số xi măng cả 2 ngày cửa hàng bán được là:

 

1050 + 3150 = 4200 (kg).

 

Đáp số: 4200kg xi măng.

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 22 trong mục Học tốt toán hàng tuần trên MATHX.VN để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 22


Tin liên quan

Tin cùng loại