Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 3 BÀI TOÁN SỐ VÀ CHỮ SỐ

BÀI TOÁN SỐ VÀ CHỮ SỐ

Các bài toán về số và chữ số thuộc chương trình Toán nâng cao lớp 3.


9 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Đọc viết cấu tạo số (phần 1)
Nâng cao 30943 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài toán về đọc, viết cấu tạo số.

Ví dụ: Viết tất cả các số có 2 chữ số mà tổng các chữ số bằng 3.


Bài 2: Đọc, viết số, cấu tạo, phân tích số (tiếp theo)
Nâng cao 20374 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Bài 2: Đọc, viết số, cấu tạo, phân tích số (tiếp theo)

Ví dụ: Cho 5 tấm thẻ chứa 5 chữ số: 1, 0, 1, 0, 1. Hãy sắp xếp thành các số có 5 chữ số dùng cả 5 tấm thẻ trên.


Bài 3: Đọc, viết số, cấu tạo, phân tích số (tiếp theo)
Nâng cao 16173 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài toán về đọc, viết số, cấu tạo, phân tích số phần tiếp theo.


Bài 4: Thứ tự, so sánh các số
Nâng cao 14303 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài toán về thứ tự, so sánh các số.


Bài 5: Thứ tự, so sánh số (tiếp)
Nâng cao 12844 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Bài 5: Thứ tự, so sánh số (tiếp)

Ví dụ: 

Có 9 chữ số viết liền nhau 120317495. Giữ nguyên thứ tự các chữ số, em hãy xóa đi 6 chữ số để được số có 3 chữ số:

a)Lớn nhất, số đó là số nào?

b)Bé nhất, số đó là số nào?


Bài 6: Tìm số theo điều kiện cho trước về chữ số
Nâng cao 13230 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Bài 6: Tìm số theo điều kiện cho trước về chữ số.

Ví dụ: Tìm số có 2 chữ số biết tích hai chữ số của nó bằng 12.


Bài 7: Tìm số theo điều kiện về chữ số (tiếp)
Nâng cao 11229 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Tìm số theo điều kiện về chữ số - bài tiếp theo.

Ví dụ: Tìm số có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 5.


Bài 8: Tìm số theo điều kiện về chữ số (tiếp)
Nâng cao 13959 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Tìm số theo điều kiện về chữ số (tiếp theo)

Ví dụ: Tìm số có 2 chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái của số đó ta được số mới gấp 9 lần số đã cho.


Bài 9: Tìm số theo điều kiện về chữ số (tiếp)
Nâng cao 12747 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Tìm số theo điều kiện về chữ số (tiếp)

Ví dụ: Tìm số có 3 chữ số biết rằng khi xóa chữ số 8 ở hàng đơn vị, ta được số mới kém số ban đầu 242 đơn vị.