Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Một bài toán BĐT hay dùng phương pháp xét bất đẳng thức riêng

Thầy Hiếu giới thiệu các em học sinh một bài toán hay dành cho các bạn ôn thi HSG Toán lớp 9.

Đề bài: Cho a, b, c là các số thực không âm và a + b + c = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của A, trong đó A = \({ \sqrt{3a+1} }+{ \sqrt{3b+1} }+{ \sqrt{3c+1} }\)


Tin liên quan

Tin cùng loại