Banner trang chi tiết

15 PHÚT ÔN BÀI - PHẦN 2: DẠNG TOÁN DÃY SỐ

[15 PHÚT ÔN BÀI - LỚP 5 - PHẦN 2]

Hãy cùng Thầy Hiếu dành 15 phút mỗi ngày để cùng ôn bài, luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 2 chất lượng cao (Hà Nội Ams, Cầu giấy, Nguyễn Tất Thành, Lương Thế Vinh...), Cùng học online với mathx, để có được kiến thức tổng quan nhất

Dạng toán của hôm nay là: Dãy số

Bài 1.

Tìm số hạng thứ 100 của dãy số sau:
1, 4, 7, 10, ...

Bài 2. Tính tổng 50 số hạng đầu tiên của dãy số sau: 2,5,8,11,14...

Bài 3. Thầy Hiếu viết liền nhau cụm từ TÔI THÍCH HỌC TOÁN thành TOITHICHHOCTOANTOITHICHHOCTOAN...
Hỏi chữ cái thứ 2019 là chữ gì?

Bài 4. Để đánh số trang 1 cuốn sách, người ta dùng tất cả 2592 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 5. Tìm số hạng thứ 50 của dãy số sau: 1,3, 8, 16, 27, 41,...

Đáp án bài phần 1: Dạng toán chữ số tận cùng.Bài 1. Tìm chữ số tận cùng của A = 1x2x3x...x2019
Đáp án: chữ số 0 (chú ý thừa số 2x5)

Bài 2. Tìm chữ số tận cùng của:
B=1+1x2+1x2x3+1x2x3x4+...+1x2x3x...x2019
Đáp án: chữ số 3
Chú ý rằng kể từ 1x2x3x4x5 ... đều có tận cùng là 0.

Bài 3. Tìm chữ số tận cùng của:
C=1+1x3+1x3x5+...+1x3x5x...x2017
Đáp án: chữ số 9.
Nhận xét rằng kể từ 1x3x5 trở đi đều có tận cùng là 5.

Bài 4. Tìm ba chữ số tận cùng của:
D=16x17x18x...x29
Đáp án: 000
Chú ý các thừa số 20, 25.

Bài 5. Tìm số chữ số 0 đứng liền nhau ở cuối cùng của số sau:
E=1x2x3x...x150
Đáp án: 37
Gợi ý: ta tìm số các thừa số chia hết cho 5, 25, 125.

Xem thêm: 15 phút ôn bài lớp 5 phần 1 - Dạng toán chữ số tận cùng

                  15 phút ôn bài lớp 5 phần 3 - Dạng toán chia hết

Khóa học ôn thi cấp 2 chất lượng cao: Tại đây!


Tin liên quan

Tin cùng loại