Banner trang chi tiết

ÔN THI CẤP 2 CHẤT LƯỢNG CAO

Khóa học ÔN THI vào lớp 6 các trường THCS Chất Lượng Cao như: THCS Hà Nội Amsterdam, THCS Cầu Giấy, THCS Lương Thế Vinh, THCS Nguyễn Tất Thành, THCS Ngôi Sao, THCS Archimedes, THCS Đoàn Thị Điểm, ...

Khóa học gồm các đề thi thử, các video chữa đề và các bài giảng ôn tập củng cố các dạng bài tập quen thuộc, các bài hay và khó thường xuất hiện trong các đề thi vào cấp 2 chất lượng cao.

Học sinh cũng có thể xem lại các kiến thức theo từng chuyên đề nâng cao tại HỌC TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 THEO CHUYÊN ĐỀ

1.1 Ôn tập bài toán dãy số có quy luật, dãy số cách đều
Nâng cao 6398 lượt học Video Chưa học
0%
Luyện tập online: Bài toán dãy số có quy luật, dãy số cách đều
Nâng cao 5913 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
1.2 Luyện tập online: Các bài toán dãy số Phần 1
Nâng cao 5350 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
1.3 Luyện tập online: Các bài toán dãy số - Phần 2
Nâng cao 3391 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
1.4 Luyện tập online: Các bài toán dãy số - Phần 3
Nâng cao 2895 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
2.1 Ôn tập bài toán đánh số trang sách
Nâng cao 3209 lượt học Video Chưa học
0%
2.2 Luyện tập online:Các bài toán về trang sách
Nâng cao 3279 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
3.1 Ôn tập Bài toán Tổng - Hiệu
Nâng cao 2625 lượt học Video Chưa học
0%
3.2 Luyện tập online: Bài toán tổng- hiệu
Nâng cao 2865 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
3.3 Ôn tập bài toán tổng - hiệu, tổng - tỉ, hiệu - tỉ
Nâng cao 2215 lượt học Video Chưa học
0%
3. 4 Luyện tập online: Bài toán tổng- tỉ, hiệu- tỉ
Nâng cao 2759 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
4.1 Ôn tập Bài toán tính tuổi - Phần 1
Nâng cao 2487 lượt học Video Chưa học
0%
4.2 Luyện tập online: Bài toán tính tuổi - Phần 1
Nâng cao 2719 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
4.3 Ôn tập Bài toán tính tuổi - Phần 2
Nâng cao 2240 lượt học Video Chưa học
0%
4.4 Luyện tập online: Bài toán tính tuổi - Phần 2
Nâng cao 2469 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
4.5 Ôn tập Bài toán tính tuổi - Phần 3
Nâng cao 2049 lượt học Video Chưa học
0%
4.6 Luyện tập online: Bài toán tính tuổi - Phần 3
Nâng cao 2262 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
5.1 Ôn tập Bài toán về xét dãy số phụ
Nâng cao 2193 lượt học Video Chưa học
0%
5.2 Luyện tập online: Bài toán về xét dãy số phụ
Nâng cao 2387 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
6.1 Ôn tập bài toán cấu tạo số - Phần 1
Nâng cao 2274 lượt học Video Chưa học
0%
6.2 Luyện tập online: Bài toán cấu tạo số - Phần 1
Nâng cao 2425 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
6.3 Ôn tập Bài toán cấu tạo số - Phần 2
Nâng cao 2003 lượt học Video Chưa học
0%
6.4 Luyện tập online: Bài toán cấu tạo số - Phần 2
Nâng cao 2309 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
6.5 Ôn tập Bài toán cấu tạo số - Phần 3
Nâng cao 1782 lượt học Video Chưa học
0%
6.6 Luyện tập online: Bài toán cấu tạo số - Phần 3
Nâng cao 1997 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
6.7 Ôn tập Bài toán cấu tạo số - Phần 4
Nâng cao 1748 lượt học Video Chưa học
0%
6.8 Luyện tập online: Bài toán cấu tạo số - Phần 4
Nâng cao 2089 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
7.1 Ôn tập Bài toán chia hết
Nâng cao 2030 lượt học Video Chưa học
0%
7.2 Luyện tập online: Bài toán chia hết
Nâng cao 2113 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
8.1 Ôn tập Bài toán về chữ số tận cùng
Nâng cao 1928 lượt học Video Chưa học
0%
8.2 Luyện tập online: Bài toán về chữ số tận cùng
Nâng cao 2014 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.1 Ôn tập bài toán phân số - Phần 1
Nâng cao 1901 lượt học Video Chưa học
0%
9.2 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 1
Nâng cao 2156 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.3 Ôn tập bài toán phân số - Phần 2
Nâng cao 1752 lượt học Video Chưa học
0%
9.4 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 2
Nâng cao 1956 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.5 Ôn tập bài toán phân số - Phần 3
Nâng cao 1649 lượt học Video Chưa học
0%
9.6 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 3
Nâng cao 2061 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.7 Ôn tập bài toán phân số - Phần 4
Nâng cao 1619 lượt học Video Chưa học
0%
9.8 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 4
Nâng cao 1881 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.9 Ôn tập Bài toán phân số - Phần 5
Nâng cao 1586 lượt học Video Chưa học
0%
9.10 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 5
Nâng cao 1923 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.11 Ôn tập Bài toán phân số - Phần 6
Nâng cao 1520 lượt học Video Chưa học
0%
9.12 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 6
Nâng cao 1720 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
10.1 Ôn tập bài toán số thập phân
Nâng cao 1442 lượt học Video Chưa học
0%
10.2 Luyện tập online: Ôn tập bài toán số thập phân
Nâng cao 829 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
11.1 Ôn tập bài toán tỉ số phần trăm
Nâng cao 1709 lượt học Video Chưa học
0%
11.2 Luyện tập online: Ôn tập bài toán tỉ số phần trăm
Nâng cao 1141 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
11.3 Ôn tập bài toán tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Nâng cao 1368 lượt học Video Chưa học
0%
11.4 Luyện tập online: Ôn tập bài toán tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Cơ bản 1090 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
12.1 Ôn tập bài toán hình học
Nâng cao 1467 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập bài toán hình học - phần 2
Nâng cao 832 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập bài toán hình học - phần 3
Nâng cao 860 lượt học Video Chưa học
0%
13.1 Ôn tập bài toán chuyển động - phần 1
Nâng cao 1411 lượt học Video Chưa học
0%
13.2 Luyện tập online: Ôn tập bài toán chuyển động - phần 1
Nâng cao 1530 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
13.3 Ôn tập bài toán chuyển động - phần 2
Nâng cao 900 lượt học Video Chưa học
0%
13.4 Luyện tập online: Ôn tập bài toán chuyển động - phần 2
Nâng cao 914 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
15.5 Ôn tập bài toán chuyển động - phần 3
Nâng cao 713 lượt học Video Chưa học
0%
13.6 Luyện tập online: Ôn tập bài toán chuyển động - phần 3
Cơ bản 723 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
13.7 Ôn tập bài toán chuyển động - phần 4
Nâng cao 709 lượt học Video Chưa học
0%
13.8 Luyện tập online: Ôn tập bài toán chuyển động - phần 4
Cơ bản 618 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.1 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 1
Nâng cao 1672 lượt học Video Chưa học
0%
14.2 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 1
Nâng cao 1693 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.3 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 2
Nâng cao 1440 lượt học Video Chưa học
0%
14.4 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 2
Nâng cao 1512 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.5 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 3
Nâng cao 1392 lượt học Video Chưa học
0%
14.6 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 3
Nâng cao 1496 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.7 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 4
Nâng cao 1327 lượt học Video Chưa học
0%
14.8 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 4
Nâng cao 1339 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.9 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 5
Nâng cao 1342 lượt học Video Chưa học
0%
14.10 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 5
Nâng cao 1443 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.11 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 6
Nâng cao 1354 lượt học Video Chưa học
0%
14.12 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 6
Nâng cao 1489 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.13 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 7
Nâng cao 1355 lượt học Video Chưa học
0%
14.14 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 7
Nâng cao 1426 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
15.1 Ôn tập giải toán bằng phương pháp thế, khử
Nâng cao 639 lượt học Video Chưa học
0%
15.2 Luyện tập online: Giải bài toán bằng phương pháp thế, khử
Nâng cao 665 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
16.1 Ôn tập giải toán bằng phương pháp tính ngược
Nâng cao 1092 lượt học Video Chưa học
0%
16.2 Luyện tập online: Giải bài toán bằng phương pháp tính ngược
Cơ bản 465 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
17.1 Ôn tập dạng toán suy luận Logic - phần 1
Nâng cao 1123 lượt học Video Chưa học
0%
17.2 Luyện tập online: Dạng toán suy luận logic - phần 1
Nâng cao 673 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
17.3 Ôn tập dạng toán suy luận Logic - phần 2
Nâng cao 1002 lượt học Video Chưa học
0%
17.4 Luyện tập online: Dạng toán suy luận logic - phần 2
Nâng cao 464 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
18.1 Ôn tập bài toán Ngày- Tháng - Năm
Cơ bản 521 lượt học Video Chưa học
0%
18.2 Luyện tập online: Bài toán ngày - tháng - năm
Nâng cao 573 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
19.1 Bài toán thừa thiếu - Phần 1
Nâng cao 296 lượt học Video Chưa học
0%
19.2 Luyện tập online: Bài toán thừa thiếu - Phần 1
Nâng cao 327 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
19.3 Bài toán thừa thiếu - Phần 2
Nâng cao 177 lượt học Video Chưa học
0%
19.4 Luyện tập online: Bài toán thừa thiếu - Phần 2
Nâng cao 221 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
19.5 Bài toán thừa thiếu - Phần 3
Nâng cao 139 lượt học Video Chưa học
0%
19.6 Luyện tập online: Bài toán thừa thiếu - Phần 3
Nâng cao 211 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
20.1 Bài toán hai tỉ số - Dạng 1
Nâng cao 297 lượt học Video Chưa học
0%
20.2 Luyện tập online: Bài toán hai tỉ số - Dạng 1
Nâng cao 330 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
20.3 Bài toán hai tỉ số - Dạng 2
Nâng cao 194 lượt học Video Chưa học
0%
20.4 Luyện tập online: Bài toán hai tỉ số - Dạng 2
Nâng cao 217 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
20.5 Bài toán hai tỉ số - Dạng 3
Nâng cao 182 lượt học Video Chưa học
0%
20.6 Luyện tập online: Bài toán hai tỉ số - Dạng 3
Nâng cao 226 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - chữa các bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - công việc chung (phần 1)
Nâng cao 5181 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - chữa các bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - công việc chung (phần 2)
Nâng cao 2557 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - Chuyên đề Chữ số tận cùng (phần 1)
Nâng cao 2069 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - Chuyên đề Chữ số tận cùng (phần 2)
Nâng cao 1631 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - Chuyên đề các bài toán tính tuổi (phần 1)
Nâng cao 1755 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - Chuyên đề các bài toán tính tuổi (phần 2)
Cơ bản 1896 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - Chuyên đề Phép chia hết - phép chia có dư (phần 1)
Nâng cao 361 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - Chuyên đề Phép chia hết - phép chia có dư (phần 2)
Cơ bản 282 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - Chuyên đề Dạng toán tính ngược (phần 1)
Cơ bản 410 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - Chuyên đề Dạng toán tính ngược (phần 2)
Nâng cao 350 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%

Đề thi thử vào trường Amsterdam - Đề 01
Nâng cao 2247 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử vào trường Amsterdam - Đề 01
Nâng cao 1758 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Đề thi thử vào trường Amsterdam - Đề 02
Nâng cao 1287 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử vào trường Amsterdam - Đề 02
Nâng cao 1023 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Đề thi thử vào trường Amsterdam - Đề 03
Nâng cao 1027 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử vào trường Amsterdam - Đề 03
Cơ bản 939 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Đề thi thử vào trường Amsterdam - Đề 04
Nâng cao 1057 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử vào trường Amsterdam - Đề 04
Nâng cao 905 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Đề thi thử vào trường Amsterdam - Đề 05
Nâng cao 977 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử vào trường Amsterdam - Đề 05
Nâng cao 979 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Đề thi thử vào trường Amsterdam - Đề 06
Nâng cao 347 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi thử môn Toán vào cấp 2 Hà Nội Amsterdam - đề số 06
Nâng cao 216 lượt học Video Chưa học
0%

Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021
Nâng cao 902 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà [Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021
Nâng cao 1505 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh năm 2019 - 2020
Cơ bản 4231 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2019 - 2020
Nâng cao 2351 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2018 - 2019
Nâng cao 3734 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2018 - 2019
Nâng cao 3023 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2014 - 2015
Nâng cao 2492 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2014 - 2015
Nâng cao 3332 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2013 - 2014
Nâng cao 2209 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2013 - 2014
Nâng cao 1953 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2012 - 2013
Nâng cao 1950 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2012 - 2013
Nâng cao 1802 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2011-2012
Nâng cao 2101 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2011 - 2012
Nâng cao 1897 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%

Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tất Thành năm 2020 - 2021
Nâng cao 927 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm 2020 - 2021
Nâng cao 841 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2019 - 2020
Cơ bản 11648 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2019 - 2020
Nâng cao 5581 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2018 - 2019
Nâng cao 13582 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2018 - 2019
Nâng cao 5986 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2014- 2015
Nâng cao 6080 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2014 - 2015
Nâng cao 4252 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2013- 2014
Nâng cao 3988 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2013 - 2014
Nâng cao 3592 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2012- 2013
Nâng cao 3695 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2012 - 2013
Nâng cao 3587 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2011- 2012
Nâng cao 3864 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2011 - 2012
Nâng cao 3502 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi thử vào THCS Nguyễn Tất Thành - đề số 02
Nâng cao 129 lượt học Video Chưa học
0%

Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 trường THCS Cầu Giấy năm 2020 - 2021
Nâng cao 883 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 THCS Cầu Giấy năm học 2020 - 2021
Nâng cao 673 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 trường THCS Cầu Giấy năm 2019 - 2020
Nâng cao 6694 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 trường THCS Cầu Giấy năm 2019 - 2020
Nâng cao 4549 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 trường THCS Cầu Giấy năm 2013- 2014
Nâng cao 5273 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 trường THCS Cầu Giấy năm 2013- 2014
Nâng cao 4668 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 trường THCS Cầu Giấy năm 2012- 2013
Nâng cao 4220 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 trường THCS Cầu Giấy năm 2012- 2013
Nâng cao 4209 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Đề thi thử vào THCS Cầu Giấy - đề số 01
Nâng cao 2646 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi thử vào THCS Cầu Giấy - đề số 01
Cơ bản 1215 lượt học Video Chưa học
0%
Đề thi thử vào THCS Cầu Giấy - đề số 02
Nâng cao 327 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi thử vào THCS Cầu Giấy - đề số 02
Nâng cao 159 lượt học Video Chưa học
0%
Đề thi thử vào THCS Cầu Giấy - đề số 03
Nâng cao 290 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi thử vào THCS Cầu Giấy - đề số 03
Nâng cao 135 lượt học Video Chưa học
0%
Đề thi thử vào THCS Cầu Giấy - đề số 04
Nâng cao 245 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2020 - 2021
Nâng cao 828 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2020 - 2021
Nâng cao 676 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2019 - 2020
Nâng cao 471 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2019 - 2020
Nâng cao 358 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2014- 2015
Nâng cao 2531 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2014- 2015
Nâng cao 2158 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2013- 2014
Nâng cao 1831 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2013- 2014
Nâng cao 1791 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2012- 2013
Nâng cao 1521 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2012- 2013
Nâng cao 1471 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2011- 2012
Nâng cao 1519 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2011- 2012
Nâng cao 1447 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2010- 2011
Nâng cao 1660 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2010- 2011
Nâng cao 1528 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử môn Toán vào cấp 2 Hà Nội Amsterdam - đề số 01
Nâng cao 2962 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi thử môn Toán vào cấp 2 Hà Nội Amsterdam - đề số 01
Nâng cao 2764 lượt học Video Chưa học
0%

Đề thi thử vào lớp 6 Archimedes năm 2024
Cơ bản 47 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi thử vào lớp 6 Archimedes năm 2024
Cơ bản 23 lượt học Video Chưa học
0%
Đề thi mẫu vào lớp 6 Archimedes năm 2024
Cơ bản 33 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi mẫu vào lớp 6 Archimedes năm 2024
Cơ bản 13 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi khảo sát vào trường THCS Archimedes năm 2022
Nâng cao 1597 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi khảo sát vào lớp 6 THCS Archimedes Academy năm học 2020 - 2021 (Nâng cao)
Nâng cao 816 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi khảo sát vào lớp 6 THCS Archimedes Academy năm học 2020 - 2021 (Nâng cao)
Nâng cao 474 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 THCS Archimedes Academy năm học 2020 - 2021 (Vòng 1)
Nâng cao 910 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 THCS Archimedes Academy năm học 2020 - 2021 (Vòng 2)
Nâng cao 618 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử vào lớp 6 trường Archimedes năm 2020 - 2021
Nâng cao 684 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi thử vào lớp 6 trường archimedes năm 2020 - 2021
Nâng cao 331 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi minh họa vào cấp 2 Archimedes năm học 2020 - 2021
Nâng cao 5357 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải Đề thi minh họa vào cấp 2 Archimedes năm học 2020 - 2021
Nâng cao 3542 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 THCS Archimedes Academy năm học 2019 - 2020
Nâng cao 992 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Đề thi Every Step 3/3/2019 trường Archimedes - đề số 01
Nâng cao 9031 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề thi Every Step 3/3/2019 trường Archimedes - đề số 02
Nâng cao 1596 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề tham khảo thi vào trường Archimedes - đề số 01
Nâng cao 1747 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề tham khảo thi vào trường Archimedes - đề số 02
Nâng cao 1425 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề tham khảo thi vào trường Archimedes - đề số 03
Nâng cao 1390 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề luyện tập ôn thi vào THCS Archimedes - đề số 01
Nâng cao 1430 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề luyện tập ôn thi vào THCS Archimedes - đề số 02
Nâng cao 1305 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề luyện tập ôn thi vào THCS Archimedes - đề số 03
Nâng cao 1307 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề luyện tập ôn thi vào THCS Archimedes - đề số 04
Nâng cao 1392 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề luyện tập ôn thi vào THCS Archimedes - đề số 05
Nâng cao 366 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bộ đề ôn tập thi Archimedes
Nâng cao 149 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO LỚP CHỌN ARCHIMEDES - BUỔI 1
Nâng cao 56 lượt học Video Chưa học
0%
BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO LỚP CHỌN ARCHIMEDES - BUỔI 2
Nâng cao 32 lượt học Video Chưa học
0%
BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO LỚP CHỌN ARCHIMEDES - BUỔI 3
Nâng cao 33 lượt học Video Chưa học
0%