Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

ÔN THI CẤP 2 CHẤT LƯỢNG CAO

Khóa học ÔN THI vào lớp 6 các trường THCS Chất Lượng Cao như: THCS Hà Nội Amsterdam, THCS Cầu Giấy, THCS Lương Thế Vinh, THCS Nguyễn Tất Thành, THCS Ngôi Sao, THCS Archimedes, THCS Đoàn Thị Điểm, ...

Khóa học gồm các đề thi thử, các video chữa đề và các bài giảng ôn tập củng cố các dạng bài tập quen thuộc, các bài hay và khó thường xuất hiện trong các đề thi vào cấp 2 chất lượng cao.

Học sinh cũng có thể xem lại các kiến thức theo từng chuyên đề nâng cao tại HỌC TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 THEO CHUYÊN ĐỀ

1.1 Ôn tập bài toán dãy số có quy luật, dãy số cách đều
Nâng cao 2084 lượt học Video Chưa học
0%
Luyện tập online: Bài toán dãy số có quy luật, dãy số cách đều
Nâng cao 1840 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
1.2 Luyện tập online: Các bài toán dãy số Phần 1
Nâng cao 1955 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
1.3 Luyện tập online: Các bài toán dãy số - Phần 2
Nâng cao 1497 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
1.4 Luyện tập online: Các bài toán dãy số - Phần 3
Nâng cao 1390 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
2.1 Ôn tập bài toán đánh số trang sách
Nâng cao 1442 lượt học Video Chưa học
0%
2.2 Luyện tập online:Các bài toán về trang sách
Nâng cao 1395 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
3.1 Ôn tập Bài toán Tổng - Hiệu
Nâng cao 1353 lượt học Video Chưa học
0%
3.2 Luyện tập online: Bài toán tổng- hiệu
Nâng cao 1362 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
3.3 Ôn tập bài toán tổng - hiệu, tổng - tỉ, hiệu - tỉ
Nâng cao 1272 lượt học Video Chưa học
0%
3. 4 Luyện tập online: Bài toán tổng- tỉ, hiệu- tỉ
Nâng cao 1355 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
4.1 Ôn tập Bài toán tính tuổi - Phần 1
Nâng cao 1303 lượt học Video Chưa học
0%
4.2 Luyện tập online: Bài toán tính tuổi - Phần 1
Nâng cao 1322 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
4.3 Ôn tập Bài toán tính tuổi - Phần 2
Nâng cao 1244 lượt học Video Chưa học
0%
4.4 Luyện tập online: Bài toán tính tuổi - Phần 2
Nâng cao 1271 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
4.5 Ôn tập Bài toán tính tuổi - Phần 3
Nâng cao 1217 lượt học Video Chưa học
0%
4.6 Luyện tập online: Bài toán tính tuổi - Phần 3
Nâng cao 1224 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
5.1 Ôn tập Bài toán về xét dãy số phụ
Nâng cao 1237 lượt học Video Chưa học
0%
5.2 Luyện tập online: Bài toán về xét dãy số phụ
Nâng cao 1231 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
6.1 Ôn tập bài toán cấu tạo số - Phần 1
Nâng cao 1373 lượt học Video Chưa học
0%
6.2 Luyện tập online: Bài toán cấu tạo số - Phần 1
Nâng cao 1244 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
6.3 Ôn tập Bài toán cấu tạo số - Phần 2
Nâng cao 1194 lượt học Video Chưa học
0%
6.4 Luyện tập online: Bài toán cấu tạo số - Phần 2
Nâng cao 1231 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
6.5 Ôn tập Bài toán cấu tạo số - Phần 3
Nâng cao 1137 lượt học Video Chưa học
0%
6.6 Luyện tập online: Bài toán cấu tạo số - Phần 3
Nâng cao 1148 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
6.7 Ôn tập Bài toán cấu tạo số - Phần 4
Nâng cao 1155 lượt học Video Chưa học
0%
6.8 Luyện tập online: Bài toán cấu tạo số - Phần 4
Nâng cao 1192 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
7.1 Ôn tập Bài toán chia hết
Nâng cao 1206 lượt học Video Chưa học
0%
7.2 Luyện tập online: Bài toán chia hết
Nâng cao 1240 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
8.1 Ôn tập Bài toán về chữ số tận cùng
Nâng cao 1178 lượt học Video Chưa học
0%
8.2 Luyện tập online: Bài toán về chữ số tận cùng
Nâng cao 1180 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.1 Ôn tập bài toán phân số - Phần 1
Nâng cao 1159 lượt học Video Chưa học
0%
9.2 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 1
Nâng cao 1222 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.3 Ôn tập bài toán phân số - Phần 2
Nâng cao 1191 lượt học Video Chưa học
0%
9.4 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 2
Nâng cao 1180 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.5 Ôn tập bài toán phân số - Phần 3
Nâng cao 1104 lượt học Video Chưa học
0%
9.6 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 3
Nâng cao 1217 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.7 Ôn tập bài toán phân số - Phần 4
Nâng cao 1120 lượt học Video Chưa học
0%
9.8 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 4
Nâng cao 1147 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.9 Ôn tập Bài toán phân số - Phần 5
Nâng cao 1108 lượt học Video Chưa học
0%
9.10 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 5
Nâng cao 1174 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.11 Ôn tập Bài toán phân số - Phần 6
Nâng cao 1093 lượt học Video Chưa học
0%
9.12 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 6
Nâng cao 1144 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
10.1 Ôn tập bài toán số thập phân
Nâng cao 937 lượt học Video Chưa học
0%
10.2 Luyện tập online: Ôn tập bài toán số thập phân
Nâng cao 121 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
11.1 Ôn tập bài toán tỉ số phần trăm
Nâng cao 927 lượt học Video Chưa học
0%
11.2 Luyện tập online: Ôn tập bài toán tỉ số phần trăm
Nâng cao 153 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
11.3 Ôn tập bài toán tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Nâng cao 712 lượt học Video Chưa học
0%
11.4 Luyện tập online: Ôn tập bài toán tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Cơ bản 119 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
12.1 Ôn tập bài toán hình học
Nâng cao 204 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập bài toán hình học - phần 2
Nâng cao 124 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập bài toán hình học - phần 3
Nâng cao 228 lượt học Video Chưa học
0%
13.1 Ôn tập bài toán chuyển động - phần 1
Nâng cao 248 lượt học Video Chưa học
0%
13.2 Luyện tập online: Ôn tập bài toán chuyển động - phần 1
Nâng cao 210 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
13.3 Ôn tập bài toán chuyển động - phần 2
Nâng cao 155 lượt học Video Chưa học
0%
13.4 Luyện tập online: Ôn tập bài toán chuyển động - phần 2
Nâng cao 113 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
15.5 Ôn tập bài toán chuyển động - phần 3
Nâng cao 118 lượt học Video Chưa học
0%
13.6 Luyện tập online: Ôn tập bài toán chuyển động - phần 3
Cơ bản 94 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
13.7 Ôn tập bài toán chuyển động - phần 4
Nâng cao 148 lượt học Video Chưa học
0%
13.8 Luyện tập online: Ôn tập bài toán chuyển động - phần 4
Cơ bản 88 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.1 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 1
Nâng cao 1143 lượt học Video Chưa học
0%
14.2 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 1
Nâng cao 1150 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.3 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 2
Nâng cao 1092 lượt học Video Chưa học
0%
14.4 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 2
Nâng cao 1117 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.5 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 3
Nâng cao 1076 lượt học Video Chưa học
0%
14.6 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 3
Nâng cao 1104 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.7 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 4
Nâng cao 1072 lượt học Video Chưa học
0%
14.8 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 4
Nâng cao 1063 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.9 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 5
Nâng cao 1075 lượt học Video Chưa học
0%
14.10 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 5
Nâng cao 1087 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.11 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 6
Nâng cao 1068 lượt học Video Chưa học
0%
14.12 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 6
Nâng cao 1122 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.13 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 7
Nâng cao 1068 lượt học Video Chưa học
0%
14.14 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 7
Nâng cao 1081 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
15.1 Ôn tập giải toán bằng phương pháp thế, khử
Nâng cao 121 lượt học Video Chưa học
0%
15.2 Luyện tập online: Giải bài toán bằng phương pháp thế, khử
Nâng cao 77 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
16.1 Ôn tập giải toán bằng phương pháp tính ngược
Nâng cao 694 lượt học Video Chưa học
0%
16.2 Luyện tập online: Giải bài toán bằng phương pháp tính ngược
Cơ bản 59 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
17.1 Ôn tập dạng toán suy luận Logic - phần 1
Nâng cao 689 lượt học Video Chưa học
0%
17.2 Luyện tập online: Dạng toán suy luận logic - phần 1
Nâng cao 100 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
17.3 Ôn tập dạng toán suy luận Logic - phần 2
Nâng cao 701 lượt học Video Chưa học
0%
17.4 Luyện tập online: Dạng toán suy luận logic - phần 2
Nâng cao 82 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
18.1 Ôn tập bài toán Ngày- Tháng - Năm
Cơ bản 121 lượt học Video Chưa học
0%
18.2 Luyện tập online: Bài toán ngày - tháng - năm
Nâng cao 111 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - chữa các bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - công việc chung (phần 1)
Nâng cao 74 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - chữa các bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - công việc chung (phần 2)
Nâng cao 63 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - Chuyên đề Chữ số tận cùng (phần 1)
Nâng cao 32 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - Chuyên đề Chữ số tận cùng (phần 2)
Nâng cao 32 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - Chuyên đề các bài toán tính tuổi (phần 1)
Nâng cao 27 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - Chuyên đề các bài toán tính tuổi (phần 2)
Cơ bản 30 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - Chuyên đề Phép chia hết - phép chia có dư (phần 1)
Nâng cao 8 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - Chuyên đề Phép chia hết - phép chia có dư (phần 2)
Cơ bản 4 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - Chuyên đề Dạng toán tính ngược (phần 1) New
Cơ bản 6 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập tổng hợp - Chuyên đề Dạng toán tính ngược (phần 2) New
Nâng cao 2 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%

Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2018 - 2019
Nâng cao 1494 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2018 - 2019
Nâng cao 1428 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2014 - 2015
Nâng cao 1189 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2014 - 2015
Nâng cao 2007 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2013 - 2014
Nâng cao 1142 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2013 - 2014
Nâng cao 1188 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2012 - 2013
Nâng cao 1106 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2012 - 2013
Nâng cao 1125 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2011-2012
Nâng cao 1102 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2011 - 2012
Nâng cao 1122 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh năm 2019 - 2020
Cơ bản 56 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2019 - 2020
Cơ bản 126 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2018 - 2019
Nâng cao 3795 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2018 - 2019
Nâng cao 1396 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2014- 2015
Nâng cao 1306 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2014 - 2015
Nâng cao 1233 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2013- 2014
Nâng cao 1174 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2013 - 2014
Nâng cao 1140 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2012- 2013
Nâng cao 1081 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2012 - 2013
Nâng cao 1097 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2011- 2012
Nâng cao 1103 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2011 - 2012
Nâng cao 1142 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%

Đề thi vào lớp 6 THCS Archimedes Academy năm học 2019 - 2020
Nâng cao 340 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Đề thi Every Step 3/3/2019 trường Archimedes - đề số 01
Nâng cao 3937 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề thi Every Step 3/3/2019 trường Archimedes - đề số 02
Nâng cao 1265 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề tham khảo thi vào trường Archimedes - đề số 01
Nâng cao 1248 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề tham khảo thi vào trường Archimedes - đề số 02
Nâng cao 1163 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề tham khảo thi vào trường Archimedes - đề số 03
Nâng cao 1163 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề luyện tập ôn thi vào THCS Archimedes - đề số 01
Nâng cao 1154 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề luyện tập ôn thi vào THCS Archimedes - đề số 02
Nâng cao 1102 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề luyện tập ôn thi vào THCS Archimedes - đề số 03
Nâng cao 1122 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề luyện tập ôn thi vào THCS Archimedes - đề số 04
Nâng cao 1211 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Đề luyện tập ôn thi vào THCS Archimedes - đề số 05 New
Nâng cao 9 lượt học Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%