Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

ÔN THI CẤP 2 CHẤT LƯỢNG CAO

Khóa học ÔN THI vào lớp 6 các trường THCS Chất Lượng Cao như: THCS Hà Nội Amsterdam, THCS Cầu Giấy, THCS Lương Thế Vinh, THCS Nguyễn Tất Thành, THCS Ngôi Sao, THCS Archimedes, THCS Đoàn Thị Điểm, ...

Khóa học gồm các đề thi thử, các video chữa đề và các bài giảng ôn tập củng cố các dạng bài tập quen thuộc, các bài hay và khó thường xuất hiện trong các đề thi vào cấp 2 chất lượng cao.

Học sinh cũng có thể xem lại các kiến thức theo từng chuyên đề nâng cao tại HỌC TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 THEO CHUYÊN ĐỀ

1.1 Ôn tập bài toán dãy số có quy luật, dãy số cách đều
Nâng cao 1932 lượt học Video Chưa học
0%
Luyện tập online: Bài toán dãy số có quy luật, dãy số cách đều
Nâng cao 1706 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
1.2 Luyện tập online: Các bài toán dãy số Phần 1
Nâng cao 1791 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
1.3 Luyện tập online: Các bài toán dãy số - Phần 2
Nâng cao 1390 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
1.4 Luyện tập online: Các bài toán dãy số - Phần 3
Nâng cao 1312 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
2.1 Ôn tập bài toán đánh số trang sách
Nâng cao 1371 lượt học Video Chưa học
0%
2.2 Luyện tập online:Các bài toán về trang sách
Nâng cao 1316 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
3.1 Ôn tập Bài toán Tổng - Hiệu
Nâng cao 1283 lượt học Video Chưa học
0%
3.2 Luyện tập online: Bài toán tổng- hiệu
Nâng cao 1268 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
3.3 Ôn tập bài toán tổng - hiệu, tổng - tỉ, hiệu - tỉ
Nâng cao 1219 lượt học Video Chưa học
0%
3. 4 Luyện tập online: Bài toán tổng- tỉ, hiệu- tỉ
Nâng cao 1280 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
4.1 Ôn tập Bài toán tính tuổi - Phần 1
Nâng cao 1263 lượt học Video Chưa học
0%
4.2 Luyện tập online: Bài toán tính tuổi - Phần 1
Nâng cao 1275 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
4.3 Ôn tập Bài toán tính tuổi - Phần 2
Nâng cao 1206 lượt học Video Chưa học
0%
4.4 Luyện tập online: Bài toán tính tuổi - Phần 2
Nâng cao 1237 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
4.5 Ôn tập Bài toán tính tuổi - Phần 3
Nâng cao 1175 lượt học Video Chưa học
0%
4.6 Luyện tập online: Bài toán tính tuổi - Phần 3
Nâng cao 1190 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
5.1 Ôn tập Bài toán về xét dãy số phụ
Nâng cao 1207 lượt học Video Chưa học
0%
5.2 Luyện tập online: Bài toán về xét dãy số phụ
Nâng cao 1189 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
6.1 Ôn tập bài toán cấu tạo số - Phần 1
Nâng cao 1328 lượt học Video Chưa học
0%
6.2 Luyện tập online: Bài toán cấu tạo số - Phần 1
Nâng cao 1200 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
6.3 Ôn tập Bài toán cấu tạo số - Phần 2
Nâng cao 1161 lượt học Video Chưa học
0%
6.4 Luyện tập online: Bài toán cấu tạo số - Phần 2
Nâng cao 1189 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
6.5 Ôn tập Bài toán cấu tạo số - Phần 3
Nâng cao 1118 lượt học Video Chưa học
0%
6.6 Luyện tập online: Bài toán cấu tạo số - Phần 3
Nâng cao 1126 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
6.7 Ôn tập Bài toán cấu tạo số - Phần 4
Nâng cao 1135 lượt học Video Chưa học
0%
6.8 Luyện tập online: Bài toán cấu tạo số - Phần 4
Nâng cao 1164 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
7.1 Ôn tập Bài toán chia hết
Nâng cao 1169 lượt học Video Chưa học
0%
7.2 Luyện tập online: Bài toán chia hết
Nâng cao 1190 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
8.1 Ôn tập Bài toán về chữ số tận cùng
Nâng cao 1131 lượt học Video Chưa học
0%
8.2 Luyện tập online: Bài toán về chữ số tận cùng
Nâng cao 1152 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.1 Ôn tập bài toán phân số - Phần 1
Nâng cao 1137 lượt học Video Chưa học
0%
9.2 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 1
Nâng cao 1201 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.3 Ôn tập bài toán phân số - Phần 2
Nâng cao 1177 lượt học Video Chưa học
0%
9.4 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 2
Nâng cao 1158 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.5 Ôn tập bài toán phân số - Phần 3
Nâng cao 1094 lượt học Video Chưa học
0%
9.6 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 3
Nâng cao 1185 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.7 Ôn tập bài toán phân số - Phần 4
Nâng cao 1106 lượt học Video Chưa học
0%
9.8 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 4
Nâng cao 1119 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.9 Ôn tập Bài toán phân số - Phần 5
Nâng cao 1102 lượt học Video Chưa học
0%
9.10 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 5
Nâng cao 1156 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
9.11 Ôn tập Bài toán phân số - Phần 6
Nâng cao 1085 lượt học Video Chưa học
0%
9.12 Luyện tập online: Bài toán phân số - Phần 6
Nâng cao 1127 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
10.1 Ôn tập bài toán số thập phân
Nâng cao 923 lượt học Video Chưa học
0%
10.2 Luyện tập online: Ôn tập bài toán số thập phân
Nâng cao 110 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
11.1 Ôn tập bài toán tỉ số phần trăm
Nâng cao 907 lượt học Video Chưa học
0%
11.2 Luyện tập online: Ôn tập bài toán tỉ số phần trăm
Nâng cao 130 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
11.3 Ôn tập bài toán tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Nâng cao 699 lượt học Video Chưa học
0%
11.4 Luyện tập online: Ôn tập bài toán tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Cơ bản 109 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
12.1 Ôn tập bài toán hình học
Nâng cao 177 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập bài toán hình học - phần 2
Nâng cao 115 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập bài toán hình học - phần 3
Nâng cao 216 lượt học Video Chưa học
0%
13.1 Ôn tập bài toán chuyển động - phần 1
Nâng cao 230 lượt học Video Chưa học
0%
13.2 Luyện tập online: Ôn tập bài toán chuyển động - phần 1
Nâng cao 182 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
13.3 Ôn tập bài toán chuyển động - phần 2
Nâng cao 146 lượt học Video Chưa học
0%
13.4 Luyện tập online: Ôn tập bài toán chuyển động - phần 2
Nâng cao 96 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
15.5 Ôn tập bài toán chuyển động - phần 3
Nâng cao 108 lượt học Video Chưa học
0%
13.6 Luyện tập online: Ôn tập bài toán chuyển động - phần 3
Cơ bản 75 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
13.7 Ôn tập bài toán chuyển động - phần 4
Nâng cao 142 lượt học Video Chưa học
0%
13.8 Luyện tập online: Ôn tập bài toán chuyển động - phần 4
Cơ bản 76 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.1 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 1
Nâng cao 1135 lượt học Video Chưa học
0%
14.2 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 1
Nâng cao 1137 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.3 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 2
Nâng cao 1087 lượt học Video Chưa học
0%
14.4 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 2
Nâng cao 1109 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.5 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 3
Nâng cao 1068 lượt học Video Chưa học
0%
14.6 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 3
Nâng cao 1096 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.7 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 4
Nâng cao 1065 lượt học Video Chưa học
0%
14.8 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 4
Nâng cao 1055 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.9 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 5
Nâng cao 1068 lượt học Video Chưa học
0%
14.10 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 5
Nâng cao 1067 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.11 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 6
Nâng cao 1065 lượt học Video Chưa học
0%
14.12 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 6
Nâng cao 1112 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
14.13 Ôn tập dạng toán giả thiết tạm - Phần 7
Nâng cao 1064 lượt học Video Chưa học
0%
14.14 Luyện tập online: Giả thiết tạm - Phần 7
Nâng cao 1072 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
15.1 Ôn tập giải toán bằng phương pháp thế, khử
Nâng cao 107 lượt học Video Chưa học
0%
15.2 Luyện tập online: Giải bài toán bằng phương pháp thế, khử
Nâng cao 65 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
16.1 Ôn tập giải toán bằng phương pháp tính ngược
Nâng cao 675 lượt học Video Chưa học
0%
16.2 Luyện tập online: Giải bài toán bằng phương pháp tính ngược
Cơ bản 47 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
17.1 Ôn tập dạng toán suy luận Logic - phần 1
Nâng cao 674 lượt học Video Chưa học
0%
17.2 Luyện tập online: Dạng toán suy luận logic - phần 1
Nâng cao 84 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
17.3 Ôn tập dạng toán suy luận Logic - phần 2
Nâng cao 691 lượt học Video Chưa học
0%
17.4 Luyện tập online: Dạng toán suy luận logic - phần 2
Nâng cao 67 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
17.5 Các dạng toán khác - Các bài toán nâng cao hay và khó
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
18.1 Ôn tập bài toán Ngày- Tháng - Năm
Cơ bản 112 lượt học Video Chưa học
0%
18.2 Luyện tập online: Bài toán ngày - tháng - năm
Nâng cao 100 lượt học Luyện tập Chưa học
0%

Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2018 - 2019
Nâng cao 1458 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2018 - 2019
Nâng cao 1389 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2014 - 2015
Nâng cao 1172 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2014 - 2015
Nâng cao 1869 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2013 - 2014
Nâng cao 1127 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2013 - 2014
Nâng cao 1165 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2012 - 2013
Nâng cao 1094 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2012 - 2013
Nâng cao 1115 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2011-2012
Nâng cao 1091 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2011 - 2012
Nâng cao 1113 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh năm 2019 - 2020
Cơ bản 38 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2019 - 2020
Cơ bản 77 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2018 - 2019
Nâng cao 3068 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2018 - 2019
Nâng cao 1374 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2014- 2015
Nâng cao 1300 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2014 - 2015
Nâng cao 1224 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2013- 2014
Nâng cao 1168 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2013 - 2014
Nâng cao 1134 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2012- 2013
Nâng cao 1076 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2012 - 2013
Nâng cao 1091 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2011- 2012
Nâng cao 1097 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành năm học 2011 - 2012
Nâng cao 1133 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%