Banner trang chi tiết
Các kỳ thi Toán tiểu học quốc tế Kỳ thi đánh giá năng lực Toán học IMAS

Kỳ thi đánh giá năng lực Toán học IMAS

Kỳ thi "Đánh giá năng lực toán học quốc tế - IMAS" là hệ thống đánh giá năng lực toán học quốc tế dành cho học sinh tiểu học và trung học cở sở do Ủy ban điều hành IMAS tổ chức.


8 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Hướng dẫn giải đề IMAS Lớp 3, 4 năm 2012
Cơ bản 4891 lượt học Video

Video livestream Hướng dẫn giải đề IMAS Lớp 3, 4 năm 2012

Học sinh có thể xem đề thi năm 2012 tại đây:

Đề thi IMAS lớp 3, 4 năm 2012


Hướng dẫn giải đề IMAS Lớp 3, 4 năm 2013 - phần 1
Nâng cao 6198 lượt học Video

Hướng dẫn giải đề IMAS Lớp 3, 4 năm 2013.

Phần 1 gồm các bài toán trắc nghiệm từ bài 1 đến bài 20.

Xem thêm các video bài giảng và các đề thi tại đây: Các kỳ thi toán tiểu học quốc tế


Bài giải đề thi IMAS 2015 Middle Primary (lớp 3,4) phần 1
Nâng cao 7880 lượt học Video Tài liệu

Các bài giải đề thi IMAS 2015 dành cho lứa tuổi lớp 3, 4.

Trong bài học này, thầy chữa các bài trắc nghiệm, từ bài số 1 đến bài số 20.

Để học tốt và hiệu quả, học sinh nên download trước tài liệu, và xem trước đề, tự giải, sau đó hãy xem video bài chữa.


Bài giải đề thi IMAS 2015 Middle Primary (lớp 3,4) phần 2
Nâng cao 5581 lượt học Video Tài liệu

Các bài giải đề thi IMAS 2015 dành cho lứa tuổi lớp 3, 4.

Trong bài học này, thầy chữa các bài trắc nghiệm, từ bài số 21 đến bài số 25. Đây là các bài toán mức độ khó nhất của đề thi (6 điểm/câu), học sinh cần làm ra đáp số chính xác và điền vào phiếu trả lời.

 

Để học tốt và hiệu quả, học sinh nên download trước tài liệu, và xem trước đề, tự giải, sau đó hãy xem video bài chữa.


Hướng dẫn giải đề thi toán IMAS lớp 3, 4 năm 2017
Nâng cao 283 lượt học Video

Hướng dẫn giải đề thi toán IMAS lớp 3, 4 năm 2017


Hướng dẫn giải đề IMAS Lớp 5, 6 năm 2011
Nâng cao 4941 lượt học Video

Hướng dẫn giải đề IMAS Lớp 5, 6 năm 2011


Bài giải đề thi IMAS 2015 Upper Primary (lớp 5,6) phần 1
Nâng cao 6418 lượt học Video Tài liệu

Các bài giải đề thi IMAS 2015 dành cho lứa tuổi lớp 5, 6.

Trong bài học này, thầy chữa các bài trắc nghiệm, từ bài số 1 đến bài số 10.

Để học tốt và hiệu quả, học sinh nên download trước tài liệu, và xem trước đề, tự giải, sau đó hãy xem video bài chữa.


Bài giải đề thi IMAS 2015 Upper Primary (lớp 5,6) phần 2
Nâng cao 5014 lượt học Video Tài liệu

Lời giải các bài toán từ bài 11 đến bài 15 trong đề thi IMAS Upper Primary dành cho lứa tuổi lớp 5,6.

 

Để học tốt và hiệu quả, học sinh nên download trước tài liệu, và xem trước đề, tự giải, sau đó hãy xem video bài chữa.