Banner trang chi tiết
Các kỳ thi Toán tiểu học quốc tế Kỳ thi đánh giá năng lực Toán học IMAS

Kỳ thi đánh giá năng lực Toán học IMAS

Kỳ thi "Đánh giá năng lực toán học quốc tế - IMAS" là hệ thống đánh giá năng lực toán học quốc tế dành cho học sinh tiểu học và trung học cở sở do Ủy ban điều hành IMAS tổ chức.


0 bài giảng!

Bài giảng