Banner trang chi tiết
Các kỳ thi Toán tiểu học quốc tế Kỳ thi MYTS - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ

Kỳ thi MYTS - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ

Kỳ thi tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ (MYTS) giành cho thí sinh từ 10 đến 16 tuổi, được Hội Toán học Việt Nam và Hexagon of Maths & Science tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi khuyến khích học sinh yêu mến môn toán học.  

Mathematical Young Talent Search (MYTS) is intended to instill  a love of mathematics in young Vietnamese pupils and provides an opportunity for those from 10 to 16 years of age inclusive across the country to pit against their peers.

Chủ tịch MYTS 2017: GS.TS Nguyễn Hữu Dư, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, Giám đốc Điều hành Viện NC Cao cấp về Toán

Ban Tổ chức:

Trưởng ban Tổ chức: GS.TS Phạm Thế Long, Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam

Phó Trưởng ban:  Phạm Văn Thuận, Hexagon of Maths & Science; TS Trần Nam Dũng, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp HCM; TS. Vũ Thế Khôi, Viện Toán học;

 

MathX.vn sẽ giới thiệu các bài giảng chữa các đề thi những năm cũ của kỳ thi này.


0 bài giảng!

Bài giảng