Banner trang chi tiết
Các kỳ thi Toán tiểu học quốc tế Kỳ thi toán quốc tế IKMC - International Kangaroo Mathematics Contest

Kỳ thi toán quốc tế IKMC - International Kangaroo Mathematics Contest

Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo là kỳ thi uy tín với hơn 6 triệu học sinh tham gia từ hơn 30 nước 


2 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Đề thi IKMC (International Kangaroo Mathematics Contest 2013 lớp 1,2 (phần 1)
Nâng cao 2853 lượt học Luyện tập
0%

Giới thiệu đề thi Kangaroo cấp độ PreEcolier (lớp 1,2)

- Học sinh làm bài luyện tập và xem đáp án sau khi nộp bài.

- Ở phần lời giải, có phần dịch đề bài để học sinh hiểu bài tốt hơn.

- Học sinh xem video chữa bài ở bài giảng tiếp theo.


Đề thi IKMC (International Kangaroo Mathematics Contest 2013 lớp 1,2 (phần 2)
Nâng cao 2376 lượt học Luyện tập
0%

Giới thiệu đề thi Kangaroo cấp độ PreEcolier (lớp 1,2)

- Học sinh làm bài luyện tập và xem đáp án sau khi nộp bài.

- Ở phần lời giải, có phần dịch đề bài để học sinh hiểu bài tốt hơn.

- Học sinh xem video chữa bài ở bài giảng tiếp theo.