Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 2 SỐ VÀ CHỮ SỐ

SỐ VÀ CHỮ SỐ

Các bài toán về số và chữ số, viết số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước, tìm các số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài, mối liên hệ giữa các chữ số và giá trị của số tự nhiên.


10 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài toán số và chữ số (phần 1)
Nâng cao 23261 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Bài giảng về các bài toán lập các số tự nhiên từ các chữ số cho trước.

Qua bài học này, học sinh sẽ nắm được các cách viết các số theo qui luật viết để có kết quả chính xác và thời gian nhanh nhất.

 

Bài tập ví dụ: Lấy các chữ số 2, 6 làm chữ số hàng chục, các chữ số 1, 5, 8 làm chữ số hàng đơn vị, ta có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số? Hãy viết tất cả các số có 2 chữ số đó?


Bài toán số và chữ số (phần 2)
Nâng cao 14327 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Bài giảng trình bày về bài toán tìm số các số tự nhiên có 1 chữ số, 2 chữ số và 3 chữ số.

Qua bài giảng này, học sinh nắm được phương pháp, cách giải các bài toán tìm số các số tự nhiên trong phạm vi cho trước.

 

Bài tập ví dụ: Có bao nhiêu số có 3 chữ số?


Bài toán số và chữ số (phần 3)
Nâng cao 11236 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các bài toán về sự thay đổi của một số tự nhiên khi chúng ta thay đổi các chữ số của số tự nhiên đó.

 

Bài tập ví dụ: Cho số a có hai chữ số. Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 1 thì số a tăng thêm bao nhiêu đơn vị?


Bài toán số và chữ số (phần 4)
Nâng cao 8964 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài giảng này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu sự thay đổi của một số tự nhiên khi ta thay đổi các chữ số của số tự nhiên đó. Học sinh cần nắm vững kiến thức về cách viết số tự nhiên, các chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

 

Bài tập ví dụ: Hai số có 2 chữ số có cùng chữ số hàng đơn vị mà chữ số hàng chục hơn kém nhau 5 đơn vị thì hai số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?


Bài toán số và chữ số (phần 5)
Nâng cao 8479 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài giảng này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các số tự nhiên có tính chất thú vị: khi đọc xuôi (đọc từ trái sang phải) và khi đọc ngược (đọc từ phải sang trái) đều cho kết quả giống nhau.

Các số có tính chất như vậy còn được gọi là các số đối xứng (các số Palindrome).

 

Bài tập ví dụ: Em hãy viết số có 3 chữ số lớn hơn 888 mà khi đọc số đó theo thứ tự từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái thì được các số có cùng giá trị.


Bài toán số và chữ số (phần 6)
Nâng cao 6165 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài học này, các con học sinh sẽ được thầy dẫn dắt, tìm hiểu về bài toán viết các số tự nhiên khi biết tổng các chữ số của nó.

Sau khi học bài nãy, các con không những nắm được dạng toán này, mà còn hiểu hơn về cách viết, cách liệt kê có qui luật, liệt kê chính xác và nhanh gọn.

 

Bài tập ví dụ: Em hãy viết tất cả các số có 2 chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 16


Bài toán số và chữ số (phần 7)
Nâng cao 5619 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài toán này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài toán viết các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện về hiệu các chữ số của nó.

 

Bài tập ví dụ: Em hãy viết tất cả các số có 2 chữ số mà hiệu hai chữ số của nó bằng 9.


Bài toán số và chữ số (phần 8)
Nâng cao 5012 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài học này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài toán viết các số tự nhiên nhỏ nhất, lớn nhất có các chữ số khác nhau và thỏa mãn điều kiện nào đó.

 

Bài tập ví dụ: Viết số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và bé hơn 700. 


Bài toán số và chữ số (phần 9)
Nâng cao 4858 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài toán tìm số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước sau khi tăng, giảm đi một số đơn vị.

 

Bài tập ví dụ: Tìm số có một chữ số sao cho khi thêm 1 chục vào số đó ta được một số lớn hơn 18.


Bài toán số và chữ số (phần 10)
Nâng cao 4539 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài tập ví dụ:

Em hãy tìm hai số liền nhau, biết một số có hai chữ số và một số có 1 chữ số.