Banner trang chi tiết

Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 2

Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinh tham gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại giỏi lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa

                                           

Danh sách các chuyên đề nâng cao toán lớp 2.

Bài 1. Bài toán tính tuổi
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Bài toán tính tuổi (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Các bài toán tính tuổi (tiếp theo)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Hình chữ nhật, hình tứ giác
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Hình chữ nhật, hình tứ giác
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác
Cơ bản 79 lượt học Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1. Đếm số đoạn thẳng
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Đếm số đoạn thẳng (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Đếm số hình tam giác
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Đếm số hình tam giác (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 5. Đếm số hình chữ nhật, hình vuông
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 6. Đếm số hình chữ nhật, hình vuông
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Bài toán về một phần mấy của đơn vị
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Bài toán về một phần mấy của đơn vị (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Bài toán về một phần mấy của đơn vị (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Phương pháp so sánh
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Phương pháp so sánh
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Phương pháp thay thế
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Phương pháp thay thế (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới