Banner trang chi tiết

TRUNG BÌNH CỘNG LÀ GÌ? CÔNG THỨC TÍNH TRUNG BÌNH CỘNG VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP CHUẨN NHẤT

 

Tìm số trung bình cộng là một trong những phần kiến thức quan trọng của các em học sinh học tiểu học. Hãy cùng MATHX giúp bé nắm vững các dạng toán tìm số trung bình cộng lớp 4 cũng như có thể luyện tập số trung bình cộng lớp 4 nhé!

 

Trung bình cộng là gì?

 

Tính số trung bình cộng là phép tính lấy tổng của nhiều số hạng rồi chia cho số các số hạng vừa lấy tổng.

 

Trung bình cộng của hai số là gì?

 

Trung bình cộng của hai số là gì?

Số trung bình cộng của lớp 4 là một số đại diện cho giá trị trung bình của các số được tính toán từ tập hợp các số của lớp 4

 

Muốn tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi lấy kết quả chia cho số các số hạng.

 

Công thức tính trung bình cộng

 

a) Trung bình cộng của hai số: (số thứ nhất + số thứ hai) : 2

 

b) Trung bình cộng của ba số: (số thứ nhất + số thứ hai + số thứ ba) : 3

 

c) Trung bình cộng của n số: 

 

(số thứ nhất + số thứ hai + số thứ ba +...+ số thứ n) : n

 

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 
  • Khóa học toán lớp 4 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến có giáo viên (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

 

 

Cách tìm số trung bình cộng chuẩn nhất

 

Cách tìm số trung bình cộng chuẩn nhất

Cách tìm số trung bình cộng lớp 4

 

Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán

 

Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được

 

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng : số các số hạng có trong bài toán

 

Bước 4: Kết luận

 

Các dạng bài tập tìm số trung bình cộng lớp 4 có đáp án kèm lời giải chi tiết nhất

 

Dạng 1: Bài tập số trung bình cộng lớp 4 khi biết tổng của chúng

 

Ví dụ: Tìm số trung bình cộng của 2 số với tổng của hai số bằng 50.

 

Hướng dẫn

 

Số trung bình cộng của 2 số đó là: 50 : 2 = 25.

 

Đáp số: 25

 

Dạng 2: Toán lớp 4 trung bình cộng của hai số hay nhiều hơn hai số.

 

Ví dụ: Tìm trung bình cộng của các số: 23; 36; 87; 90.

 

Hướng dẫn

 

Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán: 4 số

 

Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được: 23 + 36 + 87 + 90 = 236

 

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng của các số hạng : số các số hạng có trong bài toán

 

Trung bình cộng của các số là: 236 : 4 = 59

 

Bước 4: Kết luận

 

Đáp số: 59

 

Tham khảo thêm: CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ TRUNG BÌNH CỘNG

 

Dạng 3: Tìm số hạng khi biết tổng và trung bình cộng

 

Phương pháp:

 

Từ công thức: Trung bình cộng = Tổng của các số hạng : Số các số hạng

 

Chúng ta sẽ tính được Số các số hạng = Tổng của các số hạng : Trung bình cộng

 

Ví dụ: Tổng của các số hạng là 480. Trung bình cộng của chúng là 120. Hỏi tổng đó có bao nhiêu số hạng?

 

Hướng dẫn

 

Tổng đó có số số hạng là:

 

480 : 120 = 4

 

Đáp số: 4

 

Dạng 4: Tìm số hạng chưa biết khi biết trung bình cộng của các số

 

Ba xe ô tô chở gạo, trung bình mỗi xe chở 300 kg, biết trung bình cộng của xe thứ nhất với xe thứ hai bằng 350 kg. Tìm số kg gạo xe thứ ba chở.

 

Hướng dẫn

 

Tổng số kg gạo ba xe chở là:

 

3 x 300= 900 (kg)

 

Tổng số kg gạo xe thứ nhất với xe thứ hai chở là:

 

2 x 350 = 700 (kg)

 

Số thứ ba là:

 

900 – 700 = 200 (kg)

 

Đáp số: 200 kg

 

Dạng 5: Tính trung bình cộng của các số liên tiếp cách đều nhau

 

Cách giải: Muốn tìm số trung bình cộng lớp 4 của các số liên tiếp cách đều nhau, các con cần phải cộng số nhỏ nhất và số lớn nhất của dãy số đó rồi chia cho 2.

 

Ví dụ: Tìm số trung bình cộng của các số liên tiếp cách đều nhau từ 40 đến 90.

 

Hướng dẫn

 

Trung bình cộng của dãy số là:

 

(40 + 90) : 2 = 65

 

Đáp số: 65

 

Dạng 6: Dạng toán ít hơn, nhiều hơn hoặc bằng trung bình cộng

 

Dạng toán bằng trung bình cộng

 

Ví dụ: An có 40 bông hoa, Bình có 16 bông hoa, Hoa có số bông hoa bằng trung bình cộng của 2 bạn trên. Hỏi bạn Hoa có bao nhiêu bông hoa?

 

Hướng dẫn

 

Bạn Hoa có số bông hoa là

 

(40 + 16) : 2 =  28

 

Đáp số: 28 bông hoa 

 

Dạng toán nhiều hơn trung bình cộng

 

Ví dụ :  Thùng đầu tiên chứa 32 lít xăng, thùng thứ 2 chứa 36 lít xăng. Thùng thứ 3 chứa số lít xăng nhiều số trung bình cộng của hai thùng trên 10 lít xăng. Tính số lít xăng của thùng thứ 3.

 

Hướng dẫn

Số trung bình cộng của thùng xăng thứ nhất và thứ hai là:

 

(32 + 36) : 2 = 34

 

Số lít xăng của thùng thứ ba là:

 

34 + 10 = 44 (lít)

 

Đáp số: 44 lít dầu

 

Dạng toán ít hơn trung bình cộng

 

Ví dụ: Nhung có 9 quyển truyện, Linh có 7 quyển truyện, Trang có số quyển ít hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 2 quyển truyện. Hỏi Trang có bao nhiêu quyển truyện?
 

Hướng dẫn

 

Trung bình cộng số quyển truyện của Nhung và Linh là:

 

(9 + 7 ) : 2 = 8 (quyển truyện)

 

Số vở của Trang là:

 

8 – 2 = 6 (quyển truyện)

 

Đáp số: 6 quyển truyện


Tin liên quan

Tin cùng loại