Banner trang chi tiết

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG MARIE CURIE NĂM HỌC 2024 - 2025

Đội ngũ MATHX xin gửi tới phụ huynh và các em học sinh thông tin tuyển sinh trường THCS Marie Curie năm học 2024 - 2025 - Thông báo số 1. Từ đó có thể giúp bố mẹ có cái nhìn tốt và rõ ràng hơn về định hướng tương lai cho con em mình.

 

 

THÔNG BÁO SỐ 1 - Tuyển sinh năm học 2024 - 2025

 

Từ năm học 2024 - 2025, Hệ thống gióo dục Marie Curie tuyển sinh ở các cơ sở:

- Mỹ Đình (quộn Nam Từ Liêm)

- Kiến Hưng, Văn Phú (quộn Hò Đông)

- Việt Hưng (quên Long Biên).

 

DỰ KIẾN

 

- Mỹ Đình: tuyển sinh vồo lớp 1, 6, 10.

- Kiến Hung: tuyển sinh vòo lớp 1.

- Văn Phú: tuyển sinh vờo lớp 6, 10.

- Việt Hưng: tuyển sinh vờo Mỗu gióo; lớp 1, 2, 3; lớp 6, 10.

 

PHƯƠNG THỨC

 

- Mễu giáo: xét theo đơn củo phụ huynh.

- Lớp 1, 2, 3: thông qua một ngày học sinh dự trải nghiệm ở trường Marie Curie.

- Lớp 6: học sinh dư kiểm tra đánh giá năng lực môn Toón và Tiếng Anh.

- Lớp 10: căn cứ điểm xét tuyển kỳ thi tuyển sinh vòo lớp 10 công lập năm học 2024 - 2025 của
thònh phố Hò Nội.

 

LƯU Ý


- Đầu thóng 3/2024: Nhò trường sẽ có Hướng dẫn Tuyển sinh năm học 2024 - 2025 của từng cơ sở.

- Việc đăng ký tuyển sinh của tất cả đối tượng sẽ theo hình thức †rục tuyến, mỗu đăng ký sẽ có

trong Hướng dẫn tuyển sinh.
 

 

thông báo số 1 thông tin tuyển sinh trường Marie Curie 2024 2025

trích nguồn: https://mariecuriehanoischool.com/giao-vu/thong-bao/item/3447-th%C3%B4ng-b%C3%A1o-s%E1%BB%91-1-v%E1%BB%81-tuy%E1%BB%83n-sinh-n%C4%83m-h%E1%BB%8Dc-2024-2025.html

 

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 
  • Khóa học ôn thi vào lớp 6 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến cùng giáo viên giỏi (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay


Tin liên quan

Tin cùng loại