Banner trang chi tiết

15 PHÚT ÔN BÀI - PHẦN 3: DẠNG TOÁN CHIA HẾT

[15 PHÚT ÔN BÀI - LỚP 5 - PHẦN 3]

Hãy cùng Thầy Hiếu dành 15 phút mỗi ngày để cùng ôn bài, luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 2 chất lượng cao (Hà Nội Ams, Cầu giấy, Nguyễn Tất Thành, Lương Thế Vinh...) đã được chọn lọc từ website học online Mathx

Dạng toán của hôm nay là: Chia hết

Bài 1.

Cho số 99….99 (2018 số 9). Hỏi phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 45

Bài 2.

Cho số 77…777 (2018 số 7). Hỏi phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 63.

Bài 3.

Cho số 77…777 (2019 số 7). Hỏi phải thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được 1 số mới chia hết cho 55

Bài 4.

Cho số 78…7878 (2019 số 78). Hỏi phải thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được 1 số mới chia hết cho 65

Bài 5.

Cho số 222…222 (2019 số 2). Hỏi phải thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được 1 số mới chia hết cho 44

LỜI GIẢI CÁC BÀI TẬP BUỔI 2


Bài 1.

Tìm số hạng thứ 100 của dãy số sau:
1, 4, 7, 10, ...

Nhận xét: Đây là bài toán dãy số cách đều, rất đơn giản phải không nào:)

Số hạng thứ 100 của dãy số trên là:
1 + (100 - 1) x 3 = 298

Bài 2.

Tính tổng 50 số hạng đầu tiên của dãy số sau: 2,5,8,11,14...

Đây lại là bài dãy số cách đều, super easy!
Số hạng thứ 50 của dãy trên là:
2 + (50 - 1) x 3 = 149
Tổng 50 số hạng đầu tiên của dãy số trên là:
(2 + 149) x 50 : 2 = 3775

Bài 3:

Thầy Hiếu viết liền nhau cụm từ TÔI THÍCH HỌC TOÁN thành TOITHICHHOCTOANTOITHICHHOCTOAN...
Hỏi chữ cái thứ 2019 là chữ gì?

Đây là bài toán về chia hết chia có dư trong dãy chữ lặp lại.
Ta thấy cụm từ TÔI THÍCH HỌC TOÁN có 15 chữ cái. (Thầy Hiếu rất thích học toán, các em thì sao?)

2019 chia 15 dư 9 nên chữ cái thứ 2019 là chữ O trong từ HỌC:)

Bài 4.

Để đánh số trang 1 cuốn sách, người ta dùng tất cả 2592 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Đây là bài toán về đánh số trang sách. Bài toán ngược, cho số chữ số cần dùng tính ra số trang.
Các em chú ý:
Có 9 số có 1 chữ số.
Có 90 số có 2 chữ số.
Có 900 số có 3 chữ số.

Nếu dùng hết các số có 2 chữ số thì số chữ số cần dùng là: 9 x 1 + 90 x 2 = 189

Nếu dùng hết các số có 3 chữ số thì số chữ số cần dùng là:
9 x 1 + 90 x 2 + 900 x 3 = 2889.

Vì 189 < 2592> Số trang có 3 chữ số là:
(2592 - 189) : 3 = 801 (trang)
Vậy cuốn sách đó có số trang là:
9 + 90 + 801 = 900 trang.

Bài 5.

Tìm số hạng thứ 50 của dãy số sau: 1,3, 8, 16, 27, 41,...

Òa, đây là bài khó, dãy số này có quy luật thú vị.
3 - 1= 2
8 - 3 = 5
16 - 8 = 8
27 - 16 = 11
41 - 27 = 14

Ta thấy hiệu của hai số hạng liên tiếp tạo thành dãy số cách đều: 2, 5, 8, 11, 14, ...

Ta có số hạng thứ 49 của dãy số phụ là: 2 + (49 - 1) x 3 = 146
3 = 1 + 2
8 = 1 + 2 + 5
16 = 1 + 2 + 5 + 8
...
Số hạng thứ 50: = 1 + (2 + 5 + 8 + ... + 146) = 3627

Xem thêm: 15 phút ôn bài - Dạng toán Chữ số tận cùng

                   15 phút ôn bài - Dạng toán Dãy số

                   Khóa ôn thi Toán cấp 2 chất lượng cao


Tin liên quan

Tin cùng loại