Banner trang chi tiết

Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 5

Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinh tham gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại giỏi lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa

                                           

Khóa học Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 5 với hơn 20 chuyên đề, dạng toán khác nhau sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức nâng cao lớp 5, tiếp xúc với các bài toán tư duy, các dạng toán đa dạng, phong phú.

Tham gia khóa học này, học sinh còn được trang bị các kiến thức để có thể tự tin tham gia các kỳ thi giao lưu Toán tiểu học như:

- Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo (International Kangaroo Mathematics Contest)

- Kỳ thi Toán Singapore và Châu Á (SASMO)

- Kỳ thi Toán Australia (Australian Mathematics Competition - AMC)

- Kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiểu học quốc tế (IMAS)

- Trang bị nền tảng kiến thức tham gia thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS (Asia – Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools)

- Kỳ thi Toán trên Internet ViOlympic.

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN ĐỀ

Bài 1: Tìm qui luật dãy số
Nâng cao 51475 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 30852 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 24093 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Dãy hình có quy luật
Nâng cao 21108 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Xác định số có thuộc dãy hay không
Nâng cao 20410 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tìm số số hạng của dãy số
Nâng cao 19710 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tìm số hạng thứ n của dãy số
Nâng cao 21715 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Tìm số hạng thứ n của dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 18345 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Tìm số chữ số của dãy số
Nâng cao 12830 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Bài toán trang sách
Nâng cao 14341 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Dãy chữ - Dãy số lặp lại
Nâng cao 11120 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Dãy chữ - Dãy số lặp lại (tiếp)
Nâng cao 9749 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Xét dãy số phụ
Nâng cao 11115 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14: Xét dãy số phụ (tiếp)
Nâng cao 9350 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Viết các số tự nhiên theo qui luật
Nâng cao 8463 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Phương pháp ghép cặp trong bài toán dãy số
Nâng cao 15682 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Phương pháp ghép cặp trong bài toán tính tổng các chữ số
Nâng cao 16546 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Viết số tự nhiên từ các chữ số cho trước
Cơ bản 16063 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
BÀI 2: Tính số các số lập được từ các chữ số cho trước
Nâng cao 13779 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
BÀI 3: Tính số các số lập được từ các chữ số cho trước (tiếp)
Nâng cao 11225 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Tính số các số lập được (tiếp)
Nâng cao 8551 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tính tổng các số lập được
Nâng cao 9496 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tính tổng các số lập được (tiếp)
Nâng cao 7991 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Một số bài toán đếm số cách
Nâng cao 7380 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Một số bài toán đếm số cách (tiếp)
Nâng cao 5606 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số
Nâng cao 6995 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 5896 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tính tổng các chữ số của dãy số
Nâng cao 5273 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: So sánh phân số bằng phân số trung gian
Nâng cao 14520 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: So sánh phân số bằng phương pháp sử dụng phần bù
Nâng cao 11866 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần hơn
Nâng cao 8626 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: So sánh phân số bằng phần bù, phần hơn mở rộng
Nâng cao 8790 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật
Nâng cao 14054 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật (tiếp)
Nâng cao 13951 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật
Nâng cao 13222 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Tính nhanh dãy tích các phân số có qui luật
Nâng cao 9287 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Tính nhanh dãy tích các phân số có qui luật
Nâng cao 7955 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Tính nhanh dãy phân số có quy luật
Nâng cao 7680 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 6994 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 6460 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 7540 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Tính diện tích tam giác
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Tỉ số diện tích tam giác
Nâng cao 27639 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Tỉ số diện tích tam giác (tiếp)
Nâng cao 18435 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Tỉ số diện tích tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao 18458 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tỉ số diện tích tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao 10589 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tỉ số diện tích tam giác (học sinh giỏi)
Nâng cao 8775 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tỉ số diện tích tam giác
Nâng cao 6569 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài tập về nhà Tỉ số diện tích tam giác (nâng cao khó)
Nâng cao 6575 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính diện tích bằng phương pháp gián tiếp
Nâng cao 5659 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính diện tích bằng phương pháp gián tiếp (tiếp theo)
Nâng cao 5036 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính chất diện tích hình thang
Nâng cao 8276 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính chất tỉ số diện tích trong hình tứ giác (học sinh giỏi)
Nâng cao 6069 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Bài toán chuyển động đều cơ bản
Cơ bản 16710 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Bài toán chuyển động cơ bản (tiếp)
Nâng cao 14966 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Mối liên hệ giữa quãng đường và vận tốc
Nâng cao 17145 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Bài toán chuyển động ngược chiều
Nâng cao 13611 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Bài toán chuyển động ngược chiều (tiếp)
Nâng cao 13930 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Chuyển động cùng chiều
Nâng cao 12588 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Bài toán chuyển động cùng chiều
Nâng cao 11317 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Bài toán chuyển động đồng hồ
Nâng cao 11374 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 2)
Nâng cao 8902 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 3)
Nâng cao 6298 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Vận tốc trung bình
Nâng cao 8259 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao 6044 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao 5871 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14: Chuyển động dòng nước
Nâng cao 9598 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Chuyển động dòng nước (Tiếp theo)
Nâng cao 6077 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 16: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể
Nâng cao 6090 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 17: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể (Tiếp theo)
Nâng cao 5489 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 18: Chuyển động vòng tròn
Nâng cao 4870 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 19: Chuyển động vòng tròn (Tiếp theo)
Nâng cao 3947 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Giải đề số 01
Nâng cao 3987 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2: Giải đề số 02
Nâng cao 1850 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3: Bài toán dãy số
Nâng cao 1334 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4: Cấu tạo số
Nâng cao 1129 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao 1317 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6: Tính nhanh phân số
Cơ bản 1054 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7: Tính nhanh phân số (tiếp)
Nâng cao 758 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8: Tính nhanh phân số (tiếp theo)
Nâng cao 729 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9: Bài toán tư duy hack não
Nâng cao 1483 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Bài toán tính ngược
Nâng cao 836 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11: Bài toán tính tuổi
Nâng cao 1017 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 13: Giải đề số 03
Nâng cao 686 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 14: Giải đề số 04
Nâng cao 676 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 15: Tỉ số phần trăm
Nâng cao 748 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 16: Tỉ số phần trăm (tiếp)
Cơ bản 627 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 17: Bài toán chuyển động
Nâng cao 783 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 18: Bài toán chuyển động (tiếp)
Nâng cao 671 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 19: Bài toán chuyển động ngược chiều
Nâng cao 825 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 20: Bài toán chuyển động cùng chiều
Nâng cao 1065 lượt học Video Chưa học
0%