Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 5

Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinh tham gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại giỏi lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa

                                           

Khóa học Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 5 với hơn 20 chuyên đề, dạng toán khác nhau sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức nâng cao lớp 5, tiếp xúc với các bài toán tư duy, các dạng toán đa dạng, phong phú.

Tham gia khóa học này, học sinh còn được trang bị các kiến thức để có thể tự tin tham gia các kỳ thi giao lưu Toán tiểu học như:

- Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo (International Kangaroo Mathematics Contest)

- Kỳ thi Toán Singapore và Châu Á (SASMO)

- Kỳ thi Toán Australia (Australian Mathematics Competition - AMC)

- Kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiểu học quốc tế (IMAS)

- Trang bị nền tảng kiến thức tham gia thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS (Asia – Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools)

- Kỳ thi Toán trên Internet ViOlympic.

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN ĐỀ

Bài 1: Tìm qui luật dãy số
Nâng cao 12665 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 7360 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 6146 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Dãy hình có quy luật
Nâng cao 4937 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Xác định số có thuộc dãy hay không
Nâng cao 4611 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tìm số số hạng của dãy số
Nâng cao 4166 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tìm số hạng thứ n của dãy số
Nâng cao 6246 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Tìm số hạng thứ n của dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 3986 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Tìm số chữ số của dãy số
Nâng cao 2678 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Bài toán trang sách
Nâng cao 3131 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Dãy chữ - Dãy số lặp lại
Nâng cao 2323 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Dãy chữ - Dãy số lặp lại (tiếp)
Nâng cao 2041 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Xét dãy số phụ
Nâng cao 2617 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14: Xét dãy số phụ (tiếp)
Nâng cao 1978 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Viết các số tự nhiên theo qui luật
Nâng cao 1811 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Phương pháp ghép cặp trong bài toán dãy số
Nâng cao 3510 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Phương pháp ghép cặp trong bài toán tính tổng các chữ số
Nâng cao 2674 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Viết số tự nhiên từ các chữ số cho trước
Cơ bản 3752 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
BÀI 2: Tính số các số lập được từ các chữ số cho trước
Nâng cao 2813 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
BÀI 3: Tính số các số lập được từ các chữ số cho trước (tiếp)
Nâng cao 2615 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Tính số các số lập được (tiếp)
Nâng cao 1787 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tính tổng các số lập được
Nâng cao 2630 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tính tổng các số lập được (tiếp)
Nâng cao 1661 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Một số bài toán đếm số cách
Nâng cao 1509 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Một số bài toán đếm số cách (tiếp)
Nâng cao 1140 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số
Nâng cao 1983 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 1260 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tính tổng các chữ số của dãy số
Nâng cao 1105 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: So sánh phân số bằng phân số trung gian
Nâng cao 2875 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: So sánh phân số bằng phương pháp sử dụng phần bù
Nâng cao 2366 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần hơn
Nâng cao 1628 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: So sánh phân số bằng phần bù, phần hơn mở rộng
Nâng cao 1605 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật
Nâng cao 2681 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật (tiếp)
Nâng cao 2488 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật
Nâng cao 2588 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Tính nhanh dãy tích các phân số có qui luật
Nâng cao 1673 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Tính nhanh dãy tích các phân số có qui luật
Nâng cao 1375 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Tính nhanh dãy phân số có quy luật
Nâng cao 1393 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 1245 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 1250 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 1418 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Bài toán tính ngược
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Bài toán tính ngược (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3: Bài toán tính ngược (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1: Tính diện tích tam giác
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao 4847 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Tỉ lệ diện tích tam giác (tiếp)
Nâng cao 3061 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Tỉ lệ diện tích tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao 3250 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tỉ lệ diện tích tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao 1705 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tỉ lệ diện tích tam giác (học sinh giỏi)
Nâng cao 1555 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao 972 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tỉ lệ diện tích tam giác (nâng cao khó)
Nâng cao 1140 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính diện tích bằng phương pháp gián tiếp
Nâng cao 1012 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính diện tích bằng phương pháp gián tiếp (tiếp theo)
Nâng cao 921 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính chất diện tích hình thang
Nâng cao 1265 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính chất tỉ lệ diện tích trong hình tứ giác (học sinh giỏi)
Nâng cao 1003 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Bài toán chuyển động đều cơ bản
Cơ bản 3016 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Bài toán chuyển động cơ bản (tiếp)
Nâng cao 2461 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Mối liên hệ giữa quãng đường và vận tốc
Nâng cao 2602 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Bài toán chuyển động ngược chiều
Nâng cao 2001 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Bài toán chuyển động ngược chiều (tiếp)
Nâng cao 2183 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Chuyển động cùng chiều
Nâng cao 1619 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Bài toán chuyển động cùng chiều
Nâng cao 1492 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Bài toán chuyển động đồng hồ
Nâng cao 2080 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 2)
Nâng cao 1595 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 3)
Nâng cao 1104 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Vận tốc trung bình
Nâng cao 1373 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao 993 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14: Vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao 886 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Chuyển động dòng nước
Nâng cao 1136 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 16: Chuyển động dòng nước (Tiếp theo)
Nâng cao 754 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 17: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể
Nâng cao 829 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 18: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể (Tiếp theo)
Nâng cao 733 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 19: Chuyển động vòng tròn
Nâng cao 763 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 20: Chuyển động vòng tròn (Tiếp theo)
Nâng cao 542 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Suy luận Logic - Phần 1
Nâng cao 1054 lượt học Video Chưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 2
Cơ bản 449 lượt học Video Chưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 3
Cơ bản 419 lượt học Video Chưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 4
Nâng cao 340 lượt học Video Chưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 5
Nâng cao 305 lượt học Video Chưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 6
Nâng cao 413 lượt học Video Chưa học
0%
Phương pháp lập bảng
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Phương pháp lựa chọn tình huống
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Biểu đồ Ven
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới