Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 5

Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinh tham gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại giỏi lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa

                                           

Khóa học Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 5 với hơn 20 chuyên đề, dạng toán khác nhau sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức nâng cao lớp 5, tiếp xúc với các bài toán tư duy, các dạng toán đa dạng, phong phú.

Tham gia khóa học này, học sinh còn được trang bị các kiến thức để có thể tự tin tham gia các kỳ thi giao lưu Toán tiểu học như:

- Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo (International Kangaroo Mathematics Contest)

- Kỳ thi Toán Singapore và Châu Á (SASMO)

- Kỳ thi Toán Australia (Australian Mathematics Competition - AMC)

- Kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiểu học quốc tế (IMAS)

- Trang bị nền tảng kiến thức tham gia thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS (Asia – Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools)

- Kỳ thi Toán trên Internet ViOlympic.

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN ĐỀ

Bài 1: Tìm qui luật dãy số
Nâng cao 36410 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 21992 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 17389 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Dãy hình có quy luật
Nâng cao 14973 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Xác định số có thuộc dãy hay không
Nâng cao 14545 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tìm số số hạng của dãy số
Nâng cao 13924 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tìm số hạng thứ n của dãy số
Nâng cao 15835 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Tìm số hạng thứ n của dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 12937 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Tìm số chữ số của dãy số
Nâng cao 8935 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Bài toán trang sách
Nâng cao 10007 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Dãy chữ - Dãy số lặp lại
Nâng cao 7833 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Dãy chữ - Dãy số lặp lại (tiếp)
Nâng cao 6821 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Xét dãy số phụ
Nâng cao 7890 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14: Xét dãy số phụ (tiếp)
Nâng cao 6617 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Viết các số tự nhiên theo qui luật
Nâng cao 5878 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Phương pháp ghép cặp trong bài toán dãy số
Nâng cao 10706 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Phương pháp ghép cặp trong bài toán tính tổng các chữ số
Nâng cao 9556 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Viết số tự nhiên từ các chữ số cho trước
Cơ bản 11619 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
BÀI 2: Tính số các số lập được từ các chữ số cho trước
Nâng cao 9730 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
BÀI 3: Tính số các số lập được từ các chữ số cho trước (tiếp)
Nâng cao 8026 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Tính số các số lập được (tiếp)
Nâng cao 6044 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tính tổng các số lập được
Nâng cao 7110 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tính tổng các số lập được (tiếp)
Nâng cao 5820 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Một số bài toán đếm số cách
Nâng cao 5430 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Một số bài toán đếm số cách (tiếp)
Nâng cao 4142 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số
Nâng cao 5230 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 4242 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tính tổng các chữ số của dãy số
Nâng cao 3782 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: So sánh phân số bằng phân số trung gian
Nâng cao 9909 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: So sánh phân số bằng phương pháp sử dụng phần bù
Nâng cao 8089 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần hơn
Nâng cao 5883 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: So sánh phân số bằng phần bù, phần hơn mở rộng
Nâng cao 5943 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật
Nâng cao 9475 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật (tiếp)
Nâng cao 9137 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật
Nâng cao 8935 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Tính nhanh dãy tích các phân số có qui luật
Nâng cao 6393 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Tính nhanh dãy tích các phân số có qui luật
Nâng cao 5412 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Tính nhanh dãy phân số có quy luật
Nâng cao 5175 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 4669 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 4481 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 5134 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Tính diện tích tam giác
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao 17828 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Tỉ lệ diện tích tam giác (tiếp)
Nâng cao 11646 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Tỉ lệ diện tích tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao 11920 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tỉ lệ diện tích tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao 6848 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tỉ lệ diện tích tam giác (học sinh giỏi)
Nâng cao 5679 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao 4334 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tỉ lệ diện tích tam giác (nâng cao khó)
Nâng cao 4248 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính diện tích bằng phương pháp gián tiếp
Nâng cao 3719 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính diện tích bằng phương pháp gián tiếp (tiếp theo)
Nâng cao 3353 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính chất diện tích hình thang
Nâng cao 5113 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính chất tỉ lệ diện tích trong hình tứ giác (học sinh giỏi)
Nâng cao 3763 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Bài toán chuyển động đều cơ bản
Cơ bản 11435 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Bài toán chuyển động cơ bản (tiếp)
Nâng cao 10036 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Mối liên hệ giữa quãng đường và vận tốc
Nâng cao 11074 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Bài toán chuyển động ngược chiều
Nâng cao 8816 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Bài toán chuyển động ngược chiều (tiếp)
Nâng cao 8991 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Chuyển động cùng chiều
Nâng cao 8085 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Bài toán chuyển động cùng chiều
Nâng cao 7287 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Bài toán chuyển động đồng hồ
Nâng cao 7663 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 2)
Nâng cao 5958 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 3)
Nâng cao 4196 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Vận tốc trung bình
Nâng cao 5395 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao 4013 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao 3825 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14: Chuyển động dòng nước
Nâng cao 6094 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Chuyển động dòng nước (Tiếp theo)
Nâng cao 3812 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 16: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể
Nâng cao 3959 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 17: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể (Tiếp theo)
Nâng cao 3637 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 18: Chuyển động vòng tròn
Nâng cao 3217 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 19: Chuyển động vòng tròn (Tiếp theo)
Nâng cao 2577 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Giải đề số 01
Nâng cao 2510 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2: Giải đề số 02
Nâng cao 1158 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3: Bài toán dãy số
Nâng cao 843 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4: Cấu tạo số
Nâng cao 694 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao 883 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6: Tính nhanh phân số
Cơ bản 623 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7: Tính nhanh phân số (tiếp)
Nâng cao 446 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8: Tính nhanh phân số (tiếp theo)
Nâng cao 420 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9: Bài toán tư duy hack não
Nâng cao 940 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Bài toán tính ngược
Nâng cao 511 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11: Bài toán tính tuổi
Nâng cao 585 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 13: Giải đề số 03
Nâng cao 401 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 14: Giải đề số 04
Nâng cao 427 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 15: Tỉ số phần trăm
Nâng cao 447 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 16: Tỉ số phần trăm (tiếp)
Cơ bản 352 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 17: Bài toán chuyển động
Nâng cao 474 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 18: Bài toán chuyển động (tiếp)
Nâng cao 403 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 19: Bài toán chuyển động ngược chiều
Nâng cao 553 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 20: Bài toán chuyển động cùng chiều
Nâng cao 705 lượt học Video Chưa học
0%