Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 5

Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinh tham gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại giỏi lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa

                                           

Khóa học Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 5 với hơn 20 chuyên đề, dạng toán khác nhau sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức nâng cao lớp 5, tiếp xúc với các bài toán tư duy, các dạng toán đa dạng, phong phú.

Tham gia khóa học này, học sinh còn được trang bị các kiến thức để có thể tự tin tham gia các kỳ thi giao lưu Toán tiểu học như:

- Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo (International Kangaroo Mathematics Contest)

- Kỳ thi Toán Singapore và Châu Á (SASMO)

- Kỳ thi Toán Australia (Australian Mathematics Competition - AMC)

- Kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiểu học quốc tế (IMAS)

- Trang bị nền tảng kiến thức tham gia thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS (Asia – Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools)

- Kỳ thi Toán trên Internet ViOlympic.

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN ĐỀ

Bài 1: Tìm qui luật dãy số
Nâng cao 30463 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 18354 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 14553 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Dãy hình có quy luật
Nâng cao 12382 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Xác định số có thuộc dãy hay không
Nâng cao 12055 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tìm số số hạng của dãy số
Nâng cao 11382 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tìm số hạng thứ n của dãy số
Nâng cao 13436 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Tìm số hạng thứ n của dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 10726 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Tìm số chữ số của dãy số
Nâng cao 7423 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Bài toán trang sách
Nâng cao 8385 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Dãy chữ - Dãy số lặp lại
Nâng cao 6508 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Dãy chữ - Dãy số lặp lại (tiếp)
Nâng cao 5696 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Xét dãy số phụ
Nâng cao 6691 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14: Xét dãy số phụ (tiếp)
Nâng cao 5490 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Viết các số tự nhiên theo qui luật
Nâng cao 4949 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Phương pháp ghép cặp trong bài toán dãy số
Nâng cao 8971 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Phương pháp ghép cặp trong bài toán tính tổng các chữ số
Nâng cao 7495 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Viết số tự nhiên từ các chữ số cho trước
Cơ bản 9574 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
BÀI 2: Tính số các số lập được từ các chữ số cho trước
Nâng cao 8052 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
BÀI 3: Tính số các số lập được từ các chữ số cho trước (tiếp)
Nâng cao 6765 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Tính số các số lập được (tiếp)
Nâng cao 5103 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tính tổng các số lập được
Nâng cao 6076 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tính tổng các số lập được (tiếp)
Nâng cao 4884 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Một số bài toán đếm số cách
Nâng cao 4564 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Một số bài toán đếm số cách (tiếp)
Nâng cao 3471 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số
Nâng cao 4452 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 3496 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tính tổng các chữ số của dãy số
Nâng cao 3207 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: So sánh phân số bằng phân số trung gian
Nâng cao 8026 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: So sánh phân số bằng phương pháp sử dụng phần bù
Nâng cao 6567 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần hơn
Nâng cao 4772 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: So sánh phân số bằng phần bù, phần hơn mở rộng
Nâng cao 4836 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật
Nâng cao 7641 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật (tiếp)
Nâng cao 7409 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật
Nâng cao 7251 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Tính nhanh dãy tích các phân số có qui luật
Nâng cao 5251 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Tính nhanh dãy tích các phân số có qui luật
Nâng cao 4459 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Tính nhanh dãy phân số có quy luật
Nâng cao 4260 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 3787 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 3622 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 4209 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Tính diện tích tam giác
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao 14175 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Tỉ lệ diện tích tam giác (tiếp)
Nâng cao 9102 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Tỉ lệ diện tích tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao 9275 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tỉ lệ diện tích tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao 5302 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tỉ lệ diện tích tam giác (học sinh giỏi)
Nâng cao 4514 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao 3329 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tỉ lệ diện tích tam giác (nâng cao khó)
Nâng cao 3350 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính diện tích bằng phương pháp gián tiếp
Nâng cao 2918 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính diện tích bằng phương pháp gián tiếp (tiếp theo)
Nâng cao 2705 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính chất diện tích hình thang
Nâng cao 3919 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính chất tỉ lệ diện tích trong hình tứ giác (học sinh giỏi)
Nâng cao 3033 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Bài toán chuyển động đều cơ bản
Cơ bản 9064 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Bài toán chuyển động cơ bản (tiếp)
Nâng cao 7927 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Mối liên hệ giữa quãng đường và vận tốc
Nâng cao 8781 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Bài toán chuyển động ngược chiều
Nâng cao 6858 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Bài toán chuyển động ngược chiều (tiếp)
Nâng cao 7120 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Chuyển động cùng chiều
Nâng cao 6223 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Bài toán chuyển động cùng chiều
Nâng cao 5701 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Bài toán chuyển động đồng hồ
Nâng cao 6158 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 2)
Nâng cao 4825 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 3)
Nâng cao 3452 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Vận tốc trung bình
Nâng cao 4341 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao 3164 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao 2994 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14: Chuyển động dòng nước
Nâng cao 4706 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Chuyển động dòng nước (Tiếp theo)
Nâng cao 2988 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 16: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể
Nâng cao 3112 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 17: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể (Tiếp theo)
Nâng cao 2894 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 18: Chuyển động vòng tròn
Nâng cao 2629 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 19: Chuyển động vòng tròn (Tiếp theo)
Nâng cao 2085 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Giải đề số 01
Nâng cao 1781 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2: Giải đề số 02
Nâng cao 850 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3: Bài toán dãy số
Nâng cao 595 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4: Cấu tạo số
Nâng cao 526 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao 710 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6: Tính nhanh phân số
Cơ bản 465 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7: Tính nhanh phân số (tiếp)
Nâng cao 326 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8: Tính nhanh phân số (tiếp theo)
Nâng cao 292 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9: Bài toán tư duy hack não
Nâng cao 672 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Bài toán tính ngược
Nâng cao 362 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11: Bài toán tính tuổi
Nâng cao 413 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 13: Giải đề số 03
Nâng cao 280 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 14: Giải đề số 04
Nâng cao 312 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 15: Tỉ số phần trăm
Nâng cao 301 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 16: Tỉ số phần trăm (tiếp)
Cơ bản 237 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 17: Bài toán chuyển động
Nâng cao 365 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 18: Bài toán chuyển động (tiếp)
Nâng cao 290 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 19: Bài toán chuyển động ngược chiều
Nâng cao 437 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 20: Bài toán chuyển động cùng chiều
Nâng cao 567 lượt học Video Chưa học
0%