Banner trang chi tiết

Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 5

Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinh tham gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại giỏi lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa

                                           

Khóa học Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 5 với hơn 20 chuyên đề, dạng toán khác nhau sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức nâng cao lớp 5, tiếp xúc với các bài toán tư duy, các dạng toán đa dạng, phong phú.

Tham gia khóa học này, học sinh còn được trang bị các kiến thức để có thể tự tin tham gia các kỳ thi giao lưu Toán tiểu học như:

- Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo (International Kangaroo Mathematics Contest)

- Kỳ thi Toán Singapore và Châu Á (SASMO)

- Kỳ thi Toán Australia (Australian Mathematics Competition - AMC)

- Kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiểu học quốc tế (IMAS)

- Trang bị nền tảng kiến thức tham gia thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS (Asia – Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools)

- Kỳ thi Toán trên Internet ViOlympic.

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN ĐỀ

Bài 1: Tìm qui luật dãy số
Nâng cao 47544 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 28631 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 22445 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Dãy hình có quy luật
Nâng cao 19586 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Xác định số có thuộc dãy hay không
Nâng cao 18997 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tìm số số hạng của dãy số
Nâng cao 18306 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tìm số hạng thứ n của dãy số
Nâng cao 20274 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Tìm số hạng thứ n của dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 17135 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Tìm số chữ số của dãy số
Nâng cao 11903 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Bài toán trang sách
Nâng cao 13279 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Dãy chữ - Dãy số lặp lại
Nâng cao 10359 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Dãy chữ - Dãy số lặp lại (tiếp)
Nâng cao 9027 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Xét dãy số phụ
Nâng cao 10348 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14: Xét dãy số phụ (tiếp)
Nâng cao 8641 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Viết các số tự nhiên theo qui luật
Nâng cao 7811 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Phương pháp ghép cặp trong bài toán dãy số
Nâng cao 14501 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Phương pháp ghép cặp trong bài toán tính tổng các chữ số
Nâng cao 14715 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Viết số tự nhiên từ các chữ số cho trước
Cơ bản 15026 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
BÀI 2: Tính số các số lập được từ các chữ số cho trước
Nâng cao 12826 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
BÀI 3: Tính số các số lập được từ các chữ số cho trước (tiếp)
Nâng cao 10407 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Tính số các số lập được (tiếp)
Nâng cao 7898 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tính tổng các số lập được
Nâng cao 8894 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tính tổng các số lập được (tiếp)
Nâng cao 7465 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Một số bài toán đếm số cách
Nâng cao 6909 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Một số bài toán đếm số cách (tiếp)
Nâng cao 5207 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số
Nâng cao 6545 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 5457 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tính tổng các chữ số của dãy số
Nâng cao 4885 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: So sánh phân số bằng phân số trung gian
Nâng cao 13540 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: So sánh phân số bằng phương pháp sử dụng phần bù
Nâng cao 11009 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần hơn
Nâng cao 7985 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: So sánh phân số bằng phần bù, phần hơn mở rộng
Nâng cao 8102 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật
Nâng cao 12979 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật (tiếp)
Nâng cao 12750 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật
Nâng cao 12245 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Tính nhanh dãy tích các phân số có qui luật
Nâng cao 8584 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Tính nhanh dãy tích các phân số có qui luật
Nâng cao 7323 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Tính nhanh dãy phân số có quy luật
Nâng cao 7087 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 6432 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 5990 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 7003 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Tính diện tích tam giác
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Tỉ số diện tích tam giác
Nâng cao 25556 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Tỉ số diện tích tam giác (tiếp)
Nâng cao 16905 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Tỉ số diện tích tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao 16743 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tỉ số diện tích tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao 9553 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tỉ số diện tích tam giác (học sinh giỏi)
Nâng cao 7894 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tỉ số diện tích tam giác
Nâng cao 5993 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài tập về nhà Tỉ số diện tích tam giác (nâng cao khó)
Nâng cao 5875 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính diện tích bằng phương pháp gián tiếp
Nâng cao 5090 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính diện tích bằng phương pháp gián tiếp (tiếp theo)
Nâng cao 4564 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính chất diện tích hình thang
Nâng cao 7487 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính chất tỉ số diện tích trong hình tứ giác (học sinh giỏi)
Nâng cao 5432 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Bài toán chuyển động đều cơ bản
Cơ bản 15104 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Bài toán chuyển động cơ bản (tiếp)
Nâng cao 13432 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Mối liên hệ giữa quãng đường và vận tốc
Nâng cao 15171 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Bài toán chuyển động ngược chiều
Nâng cao 11985 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Bài toán chuyển động ngược chiều (tiếp)
Nâng cao 12237 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Chuyển động cùng chiều
Nâng cao 11111 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Bài toán chuyển động cùng chiều
Nâng cao 9924 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Bài toán chuyển động đồng hồ
Nâng cao 10108 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 2)
Nâng cao 7992 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 3)
Nâng cao 5615 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Vận tốc trung bình
Nâng cao 7329 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao 5377 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao 5161 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14: Chuyển động dòng nước
Nâng cao 8418 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Chuyển động dòng nước (Tiếp theo)
Nâng cao 5313 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 16: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể
Nâng cao 5223 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 17: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể (Tiếp theo)
Nâng cao 4796 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 18: Chuyển động vòng tròn
Nâng cao 4323 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 19: Chuyển động vòng tròn (Tiếp theo)
Nâng cao 3516 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Giải đề số 01
Nâng cao 3655 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 2: Giải đề số 02
Nâng cao 1686 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 3: Bài toán dãy số
Nâng cao 1215 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 4: Cấu tạo số
Nâng cao 1026 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 5: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao 1208 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 6: Tính nhanh phân số
Cơ bản 949 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 7: Tính nhanh phân số (tiếp)
Nâng cao 704 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 8: Tính nhanh phân số (tiếp theo)
Nâng cao 669 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 9: Bài toán tư duy hack não
Nâng cao 1320 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 10: Bài toán tính ngược
Nâng cao 749 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 11: Bài toán tính tuổi
Nâng cao 907 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 13: Giải đề số 03
Nâng cao 620 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 14: Giải đề số 04
Nâng cao 611 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 15: Tỉ số phần trăm
Nâng cao 696 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 16: Tỉ số phần trăm (tiếp)
Cơ bản 570 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 17: Bài toán chuyển động
Nâng cao 701 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 18: Bài toán chuyển động (tiếp)
Nâng cao 605 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 19: Bài toán chuyển động ngược chiều
Nâng cao 748 lượt học Video Chưa học
0%
Bài 20: Bài toán chuyển động cùng chiều
Nâng cao 952 lượt học Video Chưa học
0%