Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 5

Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinh tham gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại giỏi lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa

                                           

Khóa học Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 5 với hơn 20 chuyên đề, dạng toán khác nhau sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức nâng cao lớp 5, tiếp xúc với các bài toán tư duy, các dạng toán đa dạng, phong phú.

Tham gia khóa học này, học sinh còn được trang bị các kiến thức để có thể tự tin tham gia các kỳ thi giao lưu Toán tiểu học như:

- Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo (International Kangaroo Mathematics Contest)

- Kỳ thi Toán Singapore và Châu Á (SASMO)

- Kỳ thi Toán Australia (Australian Mathematics Competition - AMC)

- Kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiểu học quốc tế (IMAS)

- Trang bị nền tảng kiến thức tham gia thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS (Asia – Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools)

- Kỳ thi Toán trên Internet ViOlympic.

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN ĐỀ

Bài 1: Tìm qui luật dãy số
Nâng cao 12561 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 7309 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 6087 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Dãy hình có quy luật
Nâng cao 4887 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Xác định số có thuộc dãy hay không
Nâng cao 4574 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tìm số số hạng của dãy số
Nâng cao 4136 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tìm số hạng thứ n của dãy số
Nâng cao 6214 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Tìm số hạng thứ n của dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 3945 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Tìm số chữ số của dãy số
Nâng cao 2645 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Bài toán trang sách
Nâng cao 3098 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Dãy chữ - Dãy số lặp lại
Nâng cao 2307 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Dãy chữ - Dãy số lặp lại (tiếp)
Nâng cao 2021 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Xét dãy số phụ
Nâng cao 2601 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14: Xét dãy số phụ (tiếp)
Nâng cao 1954 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Viết các số tự nhiên theo qui luật
Nâng cao 1790 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Phương pháp ghép cặp trong bài toán dãy số
Nâng cao 3483 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Phương pháp ghép cặp trong bài toán tính tổng các chữ số
Nâng cao 2647 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Viết số tự nhiên từ các chữ số cho trước
Cơ bản 3719 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
BÀI 2: Tính số các số lập được từ các chữ số cho trước
Nâng cao 2759 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
BÀI 3: Tính số các số lập được từ các chữ số cho trước (tiếp)
Nâng cao 2587 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Tính số các số lập được (tiếp)
Nâng cao 1765 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tính tổng các số lập được
Nâng cao 2615 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tính tổng các số lập được (tiếp)
Nâng cao 1646 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Một số bài toán đếm số cách
Nâng cao 1493 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Một số bài toán đếm số cách (tiếp)
Nâng cao 1134 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số
Nâng cao 1979 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số (tiếp theo)
Nâng cao 1252 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Tính tổng các chữ số của dãy số
Nâng cao 1098 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: So sánh phân số bằng phân số trung gian
Nâng cao 2849 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: So sánh phân số bằng phương pháp sử dụng phần bù
Nâng cao 2345 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần hơn
Nâng cao 1612 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: So sánh phân số bằng phần bù, phần hơn mở rộng
Nâng cao 1590 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật
Nâng cao 2659 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật (tiếp)
Nâng cao 2458 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật
Nâng cao 2567 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Tính nhanh dãy tích các phân số có qui luật
Nâng cao 1657 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Tính nhanh dãy tích các phân số có qui luật
Nâng cao 1360 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Tính nhanh dãy phân số có quy luật
Nâng cao 1370 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 1229 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 1226 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 1401 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Bài toán tính ngược
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Bài toán tính ngược (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3: Bài toán tính ngược (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1: Tính diện tích tam giác
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao 4826 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Tỉ lệ diện tích tam giác (tiếp)
Nâng cao 3047 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Tỉ lệ diện tích tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao 3231 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tỉ lệ diện tích tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao 1691 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tỉ lệ diện tích tam giác (học sinh giỏi)
Nâng cao 1545 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao 965 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tỉ lệ diện tích tam giác (nâng cao khó)
Nâng cao 1132 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính diện tích bằng phương pháp gián tiếp
Nâng cao 1004 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính diện tích bằng phương pháp gián tiếp (tiếp theo)
Nâng cao 913 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính chất diện tích hình thang
Nâng cao 1258 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Tính chất tỉ lệ diện tích trong hình tứ giác (học sinh giỏi)
Nâng cao 994 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Bài toán chuyển động đều cơ bản
Cơ bản 3009 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Bài toán chuyển động cơ bản (tiếp)
Nâng cao 2449 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Mối liên hệ giữa quãng đường và vận tốc
Nâng cao 2577 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Bài toán chuyển động ngược chiều
Nâng cao 1989 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Bài toán chuyển động ngược chiều (tiếp)
Nâng cao 2163 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Chuyển động cùng chiều
Nâng cao 1586 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Bài toán chuyển động cùng chiều
Nâng cao 1472 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Bài toán chuyển động đồng hồ
Nâng cao 2072 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 2)
Nâng cao 1591 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 3)
Nâng cao 1090 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Vận tốc trung bình
Nâng cao 1358 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao 985 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14: Vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao 878 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Chuyển động dòng nước
Nâng cao 1128 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 16: Chuyển động dòng nước (Tiếp theo)
Nâng cao 743 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 17: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể
Nâng cao 816 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 18: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể (Tiếp theo)
Nâng cao 725 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 19: Chuyển động vòng tròn
Nâng cao 758 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 20: Chuyển động vòng tròn (Tiếp theo)
Nâng cao 541 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Suy luận Logic - Phần 1
Nâng cao 1038 lượt học Video Chưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 2
Cơ bản 447 lượt học Video Chưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 3
Cơ bản 415 lượt học Video Chưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 4
Nâng cao 338 lượt học Video Chưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 5
Nâng cao 305 lượt học Video Chưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 6
Nâng cao 410 lượt học Video Chưa học
0%
Phương pháp lập bảng
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Phương pháp lựa chọn tình huống
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Biểu đồ Ven
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới